ZdibyNet co nabízíme

ZdibyNet je... náš Wink

ZdibyNet je nevýdělečné občanské sdružení působící od roku 2004, původně složené z několika nadšenců a nyní již čítající téměř 200 domácností jen ve Zdibech. Jelikož nejsme komerční firma, která potřebuje sektretářky, asistentky, ředitele atd... máme naše služby založené na aktivitě našich členů, které nejen sdružujeme v rámci našich služeb, ale i proto že jsme z jedné obce a tím se nám lépe komunikuje.

Jak je uvedeno výše nepřinášíme zisk a proto si můžeme dovolit nabízet svojím členům naprosto bezkonkurenční nabídky a případné přebytky neutrácíme za zbytečnosti, ale investujeme je do zlepšení našich služeb a infrastruktury.

V rámci sdružení působí několik odborníků, které tak ve svém volném čase využívají své schopnosti ve prospěch našeho sdružení. Jelikož se jedná o odborníky na velmi vysoké profesionální Ăşrovni a tito naši členové vše vykonávají zdarma, sdružení tak vylepšujeme svou kvalifikací, kterou by si nemohlo zaplatit mimo. Od minulého roku máme již uzavřenu smlouvu se servnisní organizací, které zajišĹĄuje našemu sdruženi podporu 24x7 na základě SLA. Dále tato organizace nabízí služby všem našim členům.

Co dodat? PřiÄŹte mezi nás Cool

10.01.2008 ZdibyNet
ZdibyNet občanské nevýdělečné sdružení oslaví tento rok  4 roky od jejího Ăşplného vzniku, jsem rád že sdružení, které jsme společnými silami vybudovali má více jak 130 aktivnich členů, kteří využívají služeb, které sdružení nabízí.
Děkuji tímto všem členům a přeji hodně rychlých KB €¦ V současné době se uzavírá servisní smlouva, která bude zajišĹĄovat urgentní servis na připojovacích bodech a pomáhat v dalším rozvoji.
Bohužel se nám do obce začali stahovat komerční poskytovatele připojení, kteří sice mohou nabízet některé služby lepší, ale jelikož tyto subjekty musí přinášet zisk je jejich cíl jasný.
ZdibyNet je od počátku koncipován tak, aby členové rozhodovali o jejím dalším vývoji, nabídce služeb, hospodaření €¦ tzn. že ZdibyNet je opravdu jediný a i jedinečný i přes snahu komerčních poskytovatelů, kteří se snaží v některých případech i signálem narušovat naši konektivitu.
Cena základního připojení je 220,- může být snížena pro aktivní členy sdružení, kteří se podílejí na službách v rámci sdružení, případně mají na své střeše připojovací bod. Základní cenu měsíčního připojení držíme celou dobu od vzniku a pomáhá nám k dalšímu rozvoji a pokrytí. I tato bezkonkurenčně nízká cena nám umožĹˆuje se dále rozvíjet a konkurovat komerčním poskytovatelům.
Po určitých komunikačních problémech při připojování byli vyškoleni 2 odborní technici, kteří mohou provést připojení nového člena €žna klíč €ś. Tato služba není povinná a je poskytována mimo sdružení, jelikož každý nový člen si může provést připojení svépomocí.
Zájemci o připojení doporučujeme pročíst naše fórum a pokud mají zájem o připojení od techniků doporučujeme navštívit http://www.zdibynet.cz/ kde najdou kontakty a informace o této službě.
Co nového nás čeká? Máme ještě v záloze mnoho služeb, které budeme nabízet a proto se můžete těšit. V současnosti již připravujeme testování nové služby €¦.. ale více se dozvíte, až se bude oficiálně nabízet.