ZdibyNet uvod

ZdibyNet je... náš

Článek ze Zdibského Zpravodaje otištěný v květnu 2014:

ZdibyNet, z.s. je neziskový zapsaný spolek (podle Nového
občanského zákoníku, podle dřívějších právních předpisů „občanské sdružení")
působící ve Zdibech od počátku roku 2002, původně složené z několika nadšenců a
nyní již čítající téměř 200 domácností jen ve Zdibech.

Sdružení jsme původně založili s cílem rozvoje internetu a
počítačové gramotnosti v naší obci a stále se těchto cílů držíme. Prvotní
schůzku jsem svolal již v roce 2001 pod hlavičkou „Sdružení uživatelů
počítačů Zdiby" a krátce nato jsme zahájili činnost nového sdružení již jako
ZdibyNet. Velkou výhodou při založení sdružení byla naše chuť vše vybudovat
svépomocí a za využití našich profesionálních znalostí. V krátké době se
nám podařilo najít další nadšence, kteří nám pomohli úspěšně uskutečnit naše představy - vybudování
funkční bezdrátové počítačové sítě na bázi WiFi s kapacitním připojením
k internetu. Jelikož v rámci našich zaměstnání řešíme obdobné situace
nebo služby , jsme schopni tyto naše znalosti, dovednosti a zkušenosti využívat i pro sdružení, které tímto způsobem
může svým členům nabídnout kvalitní a odborný přístup. Členové výboru ZdibyNet,
z.s. vykonávají práci pro spolek zdarma a díky tomu se nám daří držet ceny
internetu pro naše členy na minimální úrovni. Fungujeme tedy jako profesionální
poskytovatel internetu za velmi příznivé ceny. V minulosti jsme chtěli
úzce spolupracovat s orgány naší obce a pokud bude zájem, určitě se najde
způsob, jak využít naší spolupráci na
úrovni znalostí počítačů a jejich technologií (znalosti, internetové připojení,
připojení kamerových systémů, tvorba webových stránek atd.) pro rozvoj obce.

Pro všechny naše členy zajišťujeme zdarma možnost konzultace
i jiných problémů nesouvisejících přímo s připojením, a to na zabezpečené
úrovni (přístup jen pro registrované členy pro vyloučení nesmyslných planých
diskuzí anonymních přispěvatelů) diskuzního fóra na stránkách www.zdiby.cz.
Členové tímto získávají nejen transparentní nástroj na sledování jejich podnětů
nebo připomínek, ale i znalostní bázi využitelnou pro jejich konkrétní případ.
Pro případ výpadků internetu pak máme k dispozici telefonickou nahlašovnu
poruch s informací o aktuálním stavu sítě.

Bohužel s rozvojem technologií do domácností se stále
setkáváme s tím, že naši síť ať úmyslně nebo neúmyslně zarušují některé
osoby nebo firmy. Bohužel se jedná někdy o boj s větrnými mlýny, který nám
ubírá čas, který bychom jinam mohli využili efektivněji. Kvalitu našich služeb
sledujeme nepřetržitě dálkovým přístupem (odkudkoliv na světě), a to tak, aby
nemohlo docházet k dlouhodobému poskytování méně kvalitních služeb.
Zarušení od ostatních uživatelů volných pásem WiFi připojení je asi hlavním a
naštěstí jediným polenem, co se nám motá pod nohami.

Nejsme komerční firma, která potřebuje sekretářky,
asistentky, ředitele atd., a tak máme naše služby založené na aktivitě našich
členů, které nejen sdružujeme v rámci společného využívání našich služeb ale
protože jsme z jedné obce, tak vytváříme prostor pro lepší vzájemnou komunikaci
a nejen v oblasti WiFi a internetu.

Jak už jsem uvedl, nefungujeme za účelem cíleného vytváření
zisku, a proto si můžeme dovolit nabízet svým členům naprosto bezkonkurenční
nabídky nejen připojení k internetu. Samozřejmě z pohledu dlouhodobého -
měsíční ceny máme když ne nižší než ostatní poskytovatelé bezdrátového
připojení k internetu, tak určitě srovnatelné, ale hlavně nikoho nevážeme
dlouhodobými smlouvami. A případné přebytky v hospodaření neutrácíme za
zbytečnosti, ale investujeme je zpět do zlepšení našich služeb a hlavně
k posílení a obnově infrastruktury.

Již několik roků máme uzavřenu smlouvu se servisní
organizací, které zajišťuje našemu spolku podporu 24 hodin denně a 7 dní v
týdnu (odborně – SLA). Dále tato organizace nabízí služby všem našim členům.
Technici nabízejí i možnosti doplňkových služeb, které jsou již řešeny mimo náš
spolek.

Cena základního připojení je 220,-- Kč / měsíc a může být
snížena pro aktivní členy spolku (tj. pro ty, kteří se podílejí na službách v
rámci spolku, případně mají na své střeše připojovací bod). Základní cenu
měsíčního připojení se nám daří držet celou dobu od vzniku sdružení a pomáhá
nám k dalšímu rozvoji (zavádění nových technologií) a rozšíření pokrytí (v
oblastech s dosud nepokrytých signálem WiFi). I přes tuto bezkonkurenčně
nízkou cenu se nám daří dále
se rozvíjet a konkurovat
komerčním poskytovatelům. Jako jedni z mála nabízíme
připojení, které má stejnou rychlost pro příjem i posílání dat. Od konce roku
2013 jsme (po posílení sítě) zvýšili základní rychlosti při zachování cen.

Zájemcům o připojení doporučujeme pročíst téma ZdibyNet na
diskuzním fóru na http://www.zdiby.cz nebo navštívit http://www.zdibynet.cz,
kde jsou informace o nás (včetně kontaktů) a o námi poskytovaných službách.

Co nového nás čeká v nejbližší době?

V tomto roce plánujeme přivedení další linky
(konektivity) do naší sítě, které umožní zrychlení odezvy u velkého množství
našich členů. Dále v tomto roce vybudujeme internetový bod „sokolovna
Veltěž", kde budou moct návštěvníci sokolovny využít zdarma základní přístup k
internetu. Samozřejmostí jako každý rok jsou rozsáhlé modernizace vybraných
částí sítě.

Je sice pravda, že někteří komerční poskytovatelé nabízejí
připojení, která na první pohled vypadají velmi atraktivně, ale je potřeba číst
pozorně i mezi řádky, protože se mnohdy ukáže, že nabídka výhodná vůbec
nebyla...

Náš spolek je naprosto transparentní a o celém směrování
rozhodují jen naši členové. Pro nás, co jsme vše vybudovali se jedná o „srdeční
záležitost" a chceme i nadále spolek posilovat tak, jak máme v cílech
našeho spolku. Bez aktivního přístupu členů výboru, ale i všech ostatních by se
nám to nepodařilo a všem kolegům patří můj velký dík.

Jan Česnek

ZdibyNet, z.s.

 

10.01.2008 ZdibyNet
ZdibyNet občanské nevýdělečné sdružení oslaví tento rok  4 roky od jejího Ăşplného vzniku, jsem rád že sdružení, které jsme společnými silami vybudovali má více jak 130 aktivnich členů, kteří využívají služeb, které sdružení nabízí.
Děkuji tímto všem členům a přeji hodně rychlých KB €¦ V současné době se uzavírá servisní smlouva, která bude zajišĹĄovat urgentní servis na připojovacích bodech a pomáhat v dalším rozvoji.
Bohužel se nám do obce začali stahovat komerční poskytovatele připojení, kteří sice mohou nabízet některé služby lepší, ale jelikož tyto subjekty musí přinášet zisk je jejich cíl jasný.
ZdibyNet je od počátku koncipován tak, aby členové rozhodovali o jejím dalším vývoji, nabídce služeb, hospodaření €¦ tzn. že ZdibyNet je opravdu jediný a i jedinečný i přes snahu komerčních poskytovatelů, kteří se snaží v některých případech i signálem narušovat naši konektivitu.
Cena základního připojení je 220,- může být snížena pro aktivní členy sdružení, kteří se podílejí na službách v rámci sdružení, případně mají na své střeše připojovací bod. Základní cenu měsíčního připojení držíme celou dobu od vzniku a pomáhá nám k dalšímu rozvoji a pokrytí. I tato bezkonkurenčně nízká cena nám umožĹˆuje se dále rozvíjet a konkurovat komerčním poskytovatelům.
Po určitých komunikačních problémech při připojování byli vyškoleni 2 odborní technici, kteří mohou provést připojení nového člena €žna klíč €ś. Tato služba není povinná a je poskytována mimo sdružení, jelikož každý nový člen si může provést připojení svépomocí.
Zájemci o připojení doporučujeme pročíst naše fórum a pokud mají zájem o připojení od techniků doporučujeme navštívit http://www.zdibynet.cz/ kde najdou kontakty a informace o této službě.
Co nového nás čeká? Máme ještě v záloze mnoho služeb, které budeme nabízet a proto se můžete těšit. V současnosti již připravujeme testování nové služby €¦.. ale více se dozvíte, až se bude oficiálně nabízet.