Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Zasedání zastupitelstva se koná dne 9.10.2017 od 17:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15
pondělí, 9. říjen 2017, 17:00 - 22:00

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva se koná dne 9.10.2017 od 17:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1.       
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Plán financování obnovy ČOV  ( Tvrdý, Žáček)
a) plán financování obnovy ( Tvrdý)
b) zvýšení stočného na rok 2018 ( Tvrdý)
c) informace o stavu výstavby „ navýšení kapacity ČOV a        rozšíření kanalizačních řadů „( Žáček)
3. Dotace – varovný systém ( Wachtl, Tvrdý)
4. OZV o omezení pěstování alergenních zemědělských plodin    ( Tvrdý)
5. Přijetí pozemků par.č. 138/26, par.č. 138/35 a par. č.    138/78 – dar – od KL Real, s.r.o.  (Žáček)
6. ÚZSVM – bezúplatný převod 1/46 pozemku p.č. 35/15 kú, Brnky  ( Tvrdý)
7. Úprava rozpočtu ( Tvrdý, Jurkeník)
8. Informace o činnosti orgánu obce ( Tvrdý, Jurkeník, Žáček)
9. Závěr