Problematika ÚČOV Praha

Druhá polovina ledna byla bohatá na události spojené s modernizací pražské ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Nejprve Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko k záměru umístění nového pražského kalového hospodářství v Drastech, krátce na to se objevily zprávy o poslední šanci Prahy získat na první etapu modernizace ÚČOV finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí následované zprávou, že Praha o dotaci definitivně přišla (i zde), avšak potřebné finance chce žádat ze státního rozpočtu. Do toho je poprvé médii reflektována zpráva o nesouhlasném stanovisku a začíná se analyzovat, co bude dál.

Pražská čistička má další problém: kam se zbylými kaly - upozorňujeme na další článek ohledně likvida kalů z ÚČOV, který vyšel na aktiálně.cz. Jak je vidět, situace je nejasná, ale o Drastech se stále mluví... Čtěte článek od Pavla Barocha.

Převzato z www.klecany.cz

Poplatky za psy

Níže naleznete formuláře týkající se přihlašování a odhlašování psů platné pro rok 2012 dle vyhlášky OZV č. 2/2011 o místních poplatcích ve formátu pro MS Word 2007 a novější:

Evidenční karta psa

Formulář pro odhlášení psa z evidence

Čestné prohlášení pro uplatnění slevy při důchodovém stavu majitele

Přestavba MÚK Zdiby a navazujících úseků Prosecké radiály

Suchdol – Březiněves – Přestavba MÚK Zdiby a navazujících úseků Prosecké radiály"

Posuzovaným záměrem je přestavba Prosecké radiály v úseku MÚK Březiněves - MÚK Zdiby na dálniční standard a přestavba MÚK Zdiby včetně přestavby odvodňovacího systému.

Závěr zjišťovacího řízení - dokument a předávací definice

Stanovisko Drasty

Včera ministerstvo životního prostředí vydalo stanovisko k záměru MZP298 - Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

Vydané stanovisko je NESOUHLASNÉ, poukazuje jak na značný odpor místních samospráv a občanských sdružení, tak na některé technické nedokonalosti.

Číst dál: Stanovisko Drasty

Ceny vodného 2012

Společnost Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) oznámila ceny vodného a stočného platné pro rok 2012.

Vodné se zvýší o 2,30 Kč/m3 na 42,70 Kč/m3  bez DPH, zatímco stočné o 1,7 Kč/m3 na celkových 31,40 Kč/m3 bez DPH, což je nárůst o 5,7%. Do konečné ceny na rok 2012 je nutné započítat zvýšenou sazbu DPH, která vzroste z 10% na 14%. Obyvatelé ve středních Čechách v regionu Kladenska a Mělnicka od ledna tak zaplatí celkovou cenu vodného a stočného ve výši 84,48 Kč včetně 14% DPH, což představuje za jeden litr vody o 0,7 haléře více než v roce 2011.

rok 2012 cena bez DPH cena se 14 % DPH 
 vodné

 42,70

    48,68

 stočné

 31,40

 35,80

 vodné a stočné

 74,10

 84,48

Číst dál: Ceny vodného 2012