Cesta za pokladem čarodějnic 29.4.2018 v 15hod.

Pozvanka

Zasedání zastupitelstva se koná dne 13.4.2018 od 16:30 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva


Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Schválení účetní závěrky obce Zdiby -reality s.r.o. za rok 2017 (Tvrdý, Ing. Jordanov, Jurkeník, Cibulková)
a) Zastupitelstvo v působnosti valné hromady
b) Schválení účetní závěrky zastupitelstvem
3. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zdiby za rok 20 17 (Jurkeník, Cibulková)
4. Schválení účetní závěrky Obec Zdiby za rok 20 17(Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
5. Schválení závěrečného účtu Obec Zdiby za rok 2017 (Tvrdý, Jurkeník,  Cibulková)
6. Dotace pro TJ Sokol Veltěž - Schválení smlouvy (Tvrdý)
7. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý)
8. Závěr

Maškarní 17.3.2018 od 20hod

Zasedání zastupitelstva se koná dne 15.3.2018 od 17:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Zasedání zastupitelstva se koná dne 15.3.2018 od 17:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Vyhlášení místního referenda (Tvrdý)
3. Smlouvy o zřízení věcného břemene (Jurkeník)
4. Nástavba ZŠ na MŠ Zdiby – informace + dodatek (Jurkeník)
5. Plán činnosti Kontrolního výboru (Krejcar)
6. Revokace usnesení č. 12/12/17 bodu a) ze zasedání zastupitelstva obce Zdiby ze dne 28.12.2017 (Tvrdý)
7. Úprava rozpočtu na rok 2018 (Tvrdý)
8. Zrušení nařízení obce č. 2/2015 (Tvrdý)
9. Schválení výše finanční podpory – TJ Sokol Veltěž ( Tvrdý)
10. Pořízení pozemků na rozšíření ulice K Holosmetkům (Žáček)
11. Informace o činnosti orgánů obce
12. Závěr