VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ záměru GOODMAN bude 31.1.2018 od 16:30 hodin v Sokolovně ve Veltěži

Vážení přátelé, spoluobčané a podporovatelé!

JE TO TADY! VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE se bude konat dne 31.1.2018 od 16:30 hodin v Sokolovně ve Veltěži (pozn. místní část obce Zdiby)

Nastává jedna z posledních fází celého procesu EIA, ve které ještě coby veřejnost můžeme společně uplatnit naše zásadní připomínky k dokumentaci a náš názory na celý záměr, který je prosazován přímo do obce Zdiby, do bezprostřední blízkosti rodinných domů a původního historického centra obce.

Přijďte prosím v hojném počtu!! Nevadí, že nemáte vše detailně nastudované, podstatné je, že náš společný zájem přijdete svojí účastí podpořit!

Bude to nejspíše úmorné, možná i velmi dlouhé, pro někoho třeba nezáživné, ale rozhodně velmi důležité!! V tomto řízení je to to poslední, co můžete v této naší společné snaze udělat!

Pouhá vaše přítomnost ukáže, že o danou věc máme zájem. Také podpoří práci těch, kteří se předložené dokumentaci k záměru Goodman dobrovolně, ku prospěchu nás všech, rozhodli věnovat svůj volný čas.

Pojďme se společně zasadit o dobrou věc!


DĚKUJEME!!

Za občanskou iniciativu

Eva Slavíková

www.stophaly.nazory.cz
https://www.facebook.com/stophaly.nazory.cz/

Zdibský Masopust 3.2.2018

Milé sousedky, milí sousedé, už se nám zase blíží masopust. Tentokrát se sejdeme v sobotu 3. února u špejcharu zámku Zdiby, kde to v 10 hodin propukne. Těšíme se na krásné počasí, na vaše vtipné masky a hlavně na vás, kteří s námi půjdete na obchůzku, i na vás, kteří nás budete očekávat u svých příbytků. Doufáme, že se též někteří z vás obléknou do našich tradičních velkých masek. A i když jsme zcela nezištní, potěšily by nás ty vynikající koblížky, které jsme v minulých letech mohli u mnoha z vás ochutnat.

STOP HALY GOODMAN ZDIBY - přijďte podepsat

Vážení spoluobčané!

Přinášíme velmi důležité sdělení sdělení Občanské iniciativy STOP HALY GOODMAN ZDIBY:

 

JEN DO STŘEDY 10. 1. máte možnost vyjádřit se proti VÝSTAVBĚ LOGISTICKÝCH HAL GOODMAN VE ZDIBECH!


V další fázi řízení o posuzování vlivu na životní prostředí můžete svým vyjádřením přispět k zastavení pro většinu z nás nepřijatelné stavby a s ní spojené další nežádoucí dopravy a negativních vlivů do naší obce. 

 

PŘIJĎTE PROSÍM VYJÁDŘIT SVŮJ NESOUHLAS NA NÍŽE UVEDENÁ PODPISOVÁ MÍSTA! 

 

VE ZDIBECH:
Květinářství U Zámku, Pekařství u Píchů, Cukrárna ve Zdibech

V KLECANECH:

Klub Klíček, Květinářství Klecany, Ateliér

 

V ŘEŽI U PRAHY 

Cukrárna Sarnia Donuts, Hospůdka u hřiště

 

DĚKUJEME! Každý podpis je krokem k úspěchu!

 

Svůj podpis můžete připojit pouze do 10.1.

 

Aktuální informace sledujte na www.stophaly.cz.