Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.5.2018 od 17:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.5.2018 od 17:00 hod v sále v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1.    
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2.  Informace o činnosti orgánu obce
3.  Nástavba ZŠ a MŠ Zdiby ( Jurkeník)
4.  Úprava rozpočtu na rok 2018 (Tvrdý)
5.  OZV o omezení pěstování alergenních zemědělských plodin –    pokračování z 9.10.2017 (Tvrdý)
6.   Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období ( Tvrdý)
7.   Závěr

Dětský den TJ Sokol Veltěž 3.6.2018

Cesta za pokladem čarodějnic 29.4.2018 v 15hod.

Pozvanka

TRVALÉ UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ NA ADRESE BISKUPSKÁ 7, PRAHA 1!

Vážení spoluobčané,


vzhledem k novele zákona č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kdy s účinností od 1. července 2018 byla zrušena místní příslušnost pro provádění evidenčních úkonů v agendě řidičských průkazů (tzn. půjde žádat o řidičský průkaz na jakémkoliv úřadě Obce s rozšířenou působností, nikoli pouze na úřadě obce s rozšířenou působností, kam spadá občan dle svého bydliště), DOCHÁZÍ OD 1.7.2018 K TRVALÉMU UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ NA ADRESE BISKUPSKÁ 7, PRAHA 1.
Řidičské průkazy, o jejichž vydání bude na tomto pracovišti zažádáno v termínu 13.6.2018 – 30.6.2018, budou následně k vyzvednutí na pracovišti MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav. V našem okolí půjde žádat o řidičské průkazy například na těchto úřadech Obcí s rozšířenou působností:
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav
Magistrát Hlavního města Prahy, Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, Praha 4
MěÚ Neratovice, náměstí Republiky 400, Neratovice
MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou
MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
MěÚ Říčany, Komenského náměstí 1619/2, Říčany
MěÚ Mělník, náměstí Míru 1, Mělník


Odbor dopravy děkuje za pochopení

 

Uzavreni

Zasedání zastupitelstva se koná dne 13.4.2018 od 16:30 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva


Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Schválení účetní závěrky obce Zdiby -reality s.r.o. za rok 2017 (Tvrdý, Ing. Jordanov, Jurkeník, Cibulková)
a) Zastupitelstvo v působnosti valné hromady
b) Schválení účetní závěrky zastupitelstvem
3. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zdiby za rok 20 17 (Jurkeník, Cibulková)
4. Schválení účetní závěrky Obec Zdiby za rok 20 17(Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
5. Schválení závěrečného účtu Obec Zdiby za rok 2017 (Tvrdý, Jurkeník,  Cibulková)
6. Dotace pro TJ Sokol Veltěž - Schválení smlouvy (Tvrdý)
7. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý)
8. Závěr