Seznam uskupení pro komunální volby 2018

INFORMACE z veřejného projednání 9.8.2018

Milí přátelé, vážení spoluobčané.

 V PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZDIBY JE ŘADA VELMI DŮLEŽITÝCH ÚPRAV, KTERÉ MOHOU PODSTATNĚ OVLIVNIT NAPŘ. KAUZU GOODMAN NEBO MÍT I JINÉ NEGATIVNÍ DOPADY NA NAŠI OBEC.

Pomozte nám je řešit!

INFORMACE z veřejného projednání 9.8.2018:

Rádi bychom vás informovali o tom, že veřejné projednání změny č. 1 územního plánu (ÚP) prakticky neproběhlo. Bylo svoláno do společenského domu ve Veltěži, kam se zájemci o veřejné projednání nevešli. V místnosti bylo téměř 40 st. C, většina lidí musel stát. Vedení obce nezajistilo ozvučení, takže přítomní v posledních řadách slyšeli jen silný hlas p. starosty, ale přítomného projektanta, který řekl jedinou větu, nebylo slyšet ani v předních řadách. Lidé v chodbičce neslyšeli samozřejmě nic. Pro nemožnost provést odborný výklad, starosta po hodině odmítání přesunout projednání do snesitelnějších a větších prostor, veřejné projednání ukončil. Přesto vedoucí představitelé obce (starosta Tvrdý a místostarosta Žáček) konstatovali, že veřejné projednání proběhlo a že máme dát připomínky ve lhůtě sedmi dnů. Takový postup je samozřejmě nezákonný, neboť řádné veřejné projednání je podstatnou součástí pořizování změny ÚP a smyslem veřejného projednání je předložený návrh s veřejností projednat. 

 Video z veřejného projednání naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=ISYqDsrdrag

 JAK MŮŽETE POMOCI?

 Podejte prosím do 16.8.2018 do 16 hodin u Obecního úřadu ve Zdibech připomínky. Pokud se změna územního plánu týká pozemku (plochy), která bezprostředně sousedí s vaší nemovitostí, můžete podat námitky. Připomínky nejsou pro obec závazné (není nutné odůvodnit jejich zamítnutí), zatímco o námitkách musí úřad rozhodnout a rozhodnutí odůvodnit.

 Základní soupis nejpodstatnějších změn v našem území s možnými negativními dopady na kvalitu života v naší obci najdete zde, a to včetně možnosti vygenerovat si během 5-ti minut svoje vlastní připomínky/námitky, které můžete dále upravit. Je možno připomínkovat i průběh veřejného projednání.

 

ODKAZ:

https://www.os-kvo.cz/zpravy/UzemniPlanZdiby-Zmena1-Navrh.html

 

Díky, za pomoc i nelhostejnost k budoucnosti našeho území!!

za Občanskou iniciativu ve Zdibech - STOP HALY GOODMAN

Eva Slavíková

www.stophaly.nazory. cz

https://www.facebook.com/stophaly.nazory.cz/

Návrh využití území "Mokřadu" Klecany

Podklady jsou nize a termin je jen do tohoto patku 29.6.

Neměla by být s plánem seznámena i zdibská veřejnost?

http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad_Klecanech.ppsx
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/pruzkumne-prace-a-podklady.zip
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad-do-majetku-mesta.pdf
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/hydrogeologicky-posudek.zip
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad-studie-klecany.pdf
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/Biologicke-hodnoceni-lokality-Mokrad.pdf

Městská rada schválila projekt tramvaje do Zdib 17.7.2018

Městská rada schválila projekt tramvaje do Zdib

/zpráva z 26. jednání Rady hl. m. Prahy 17. července 2018/

 Přípravu výstavby tramvajové trati z Vozovny Kobylisy do Zdib schválili tento týden pražští radní. Prodloužení trati k dálnici D8 a plánovanému velkému parkovacímu domu P+R by mělo výrazně snížit individuální automobilovou dopravu na severu Prahy. Dojezd na stanici metra Kobylisy bude činit 8 minut, na Staroměstskou pak půl hodiny. Uvedl to náměstek primátorky pro dopravu, školství a volný čas Petr Dolínek.

 „Dlouhodobým zájmem Prahy je dostat co nejvíce dojíždějících do městské hromadné dopravy na hranici města. Tady půjde o komfortní propojení bezpečného parkovacího domu s ekologickou a rychlou dopravou buď na metro, nebo až do centra. Navíc se zklidní hlavní komunikace v Dolních Chabrech a uděláme z ní typický městský bulvár,“ řekl Petr Dolínek.

 V roce 2017 byla z podnětu Středočeského kraje, reprezentovaného Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS), zpracována technická studie tramvajové tratě Vozovna Kobylisy – Zdiby (dále jen Akce). Dopravní podnik hl. m. Prahy byl na jednáních k Akci přizván jako konzultant v technických otázkách. Cílem výstavby trati je nabídnutí dopravního prostředku s vyšším komfortem, rychlostí a kapacitou proti autobusové dopravě. Záměr má sloužit zejména k vytvoření kapacitních parkovišť P+R a terminálů MHD v místech křížení uvažované trati s budoucí trasou Pražského okruhu a se stávající dálnicí D8.

Číst dál: Městská rada schválila projekt tramvaje do Zdib 17.7.2018

Zdibský kotlík 2018