Dobročinná sbírka na opravu budovy sokolovny v obci Zdiby

Opravme společně naši sokolovnu!

Vážení a milí spoluobčané, členové a příznivci TJ Sokol Veltěž,

dovolujeme si Vám oznámit vyhlášení dobročinné sbírky, jejímž cílem je nashromáždit finanční prostředky na dofinancování rekonstrukce sokolovny v obci Zdiby.

Termín konání sbírky: 15. 7. 2018 – 31. 1. 2019

Číslo transparentního účtu: 2801437893/2010

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2801437893

Dále bude možné přispět v hotovosti do zapečetěných pokladniček, které budou k dispozici na všech kulturních akcích konaných do konce ledna v obci Zdiby. Seznam jmen dárců bude umístěn na pamětní desce na čestném místě v sokolovně.

Právnickým i fyzickým osobám rádi vydáme na požádání doklad o poskytnutém daru.

Osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky: Mgr. Lucie Kazdová Osvědčení.

(e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zdroj

www.sokolveltez.cz

Seznam uskupení pro komunální volby 2018

Městská rada schválila projekt tramvaje do Zdib 17.7.2018

Městská rada schválila projekt tramvaje do Zdib

/zpráva z 26. jednání Rady hl. m. Prahy 17. července 2018/

 Přípravu výstavby tramvajové trati z Vozovny Kobylisy do Zdib schválili tento týden pražští radní. Prodloužení trati k dálnici D8 a plánovanému velkému parkovacímu domu P+R by mělo výrazně snížit individuální automobilovou dopravu na severu Prahy. Dojezd na stanici metra Kobylisy bude činit 8 minut, na Staroměstskou pak půl hodiny. Uvedl to náměstek primátorky pro dopravu, školství a volný čas Petr Dolínek.

 „Dlouhodobým zájmem Prahy je dostat co nejvíce dojíždějících do městské hromadné dopravy na hranici města. Tady půjde o komfortní propojení bezpečného parkovacího domu s ekologickou a rychlou dopravou buď na metro, nebo až do centra. Navíc se zklidní hlavní komunikace v Dolních Chabrech a uděláme z ní typický městský bulvár,“ řekl Petr Dolínek.

 V roce 2017 byla z podnětu Středočeského kraje, reprezentovaného Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS), zpracována technická studie tramvajové tratě Vozovna Kobylisy – Zdiby (dále jen Akce). Dopravní podnik hl. m. Prahy byl na jednáních k Akci přizván jako konzultant v technických otázkách. Cílem výstavby trati je nabídnutí dopravního prostředku s vyšším komfortem, rychlostí a kapacitou proti autobusové dopravě. Záměr má sloužit zejména k vytvoření kapacitních parkovišť P+R a terminálů MHD v místech křížení uvažované trati s budoucí trasou Pražského okruhu a se stávající dálnicí D8.

Číst dál: Městská rada schválila projekt tramvaje do Zdib 17.7.2018

INFORMACE z veřejného projednání 9.8.2018

Milí přátelé, vážení spoluobčané.

 V PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZDIBY JE ŘADA VELMI DŮLEŽITÝCH ÚPRAV, KTERÉ MOHOU PODSTATNĚ OVLIVNIT NAPŘ. KAUZU GOODMAN NEBO MÍT I JINÉ NEGATIVNÍ DOPADY NA NAŠI OBEC.

Pomozte nám je řešit!

INFORMACE z veřejného projednání 9.8.2018:

Rádi bychom vás informovali o tom, že veřejné projednání změny č. 1 územního plánu (ÚP) prakticky neproběhlo. Bylo svoláno do společenského domu ve Veltěži, kam se zájemci o veřejné projednání nevešli. V místnosti bylo téměř 40 st. C, většina lidí musel stát. Vedení obce nezajistilo ozvučení, takže přítomní v posledních řadách slyšeli jen silný hlas p. starosty, ale přítomného projektanta, který řekl jedinou větu, nebylo slyšet ani v předních řadách. Lidé v chodbičce neslyšeli samozřejmě nic. Pro nemožnost provést odborný výklad, starosta po hodině odmítání přesunout projednání do snesitelnějších a větších prostor, veřejné projednání ukončil. Přesto vedoucí představitelé obce (starosta Tvrdý a místostarosta Žáček) konstatovali, že veřejné projednání proběhlo a že máme dát připomínky ve lhůtě sedmi dnů. Takový postup je samozřejmě nezákonný, neboť řádné veřejné projednání je podstatnou součástí pořizování změny ÚP a smyslem veřejného projednání je předložený návrh s veřejností projednat. 

 Video z veřejného projednání naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=ISYqDsrdrag

 JAK MŮŽETE POMOCI?

 Podejte prosím do 16.8.2018 do 16 hodin u Obecního úřadu ve Zdibech připomínky. Pokud se změna územního plánu týká pozemku (plochy), která bezprostředně sousedí s vaší nemovitostí, můžete podat námitky. Připomínky nejsou pro obec závazné (není nutné odůvodnit jejich zamítnutí), zatímco o námitkách musí úřad rozhodnout a rozhodnutí odůvodnit.

 Základní soupis nejpodstatnějších změn v našem území s možnými negativními dopady na kvalitu života v naší obci najdete zde, a to včetně možnosti vygenerovat si během 5-ti minut svoje vlastní připomínky/námitky, které můžete dále upravit. Je možno připomínkovat i průběh veřejného projednání.

 

ODKAZ:

https://www.os-kvo.cz/zpravy/UzemniPlanZdiby-Zmena1-Navrh.html

 

Díky, za pomoc i nelhostejnost k budoucnosti našeho území!!

za Občanskou iniciativu ve Zdibech - STOP HALY GOODMAN

Eva Slavíková

www.stophaly.nazory. cz

https://www.facebook.com/stophaly.nazory.cz/

Návrh využití území "Mokřadu" Klecany

Podklady jsou nize a termin je jen do tohoto patku 29.6.

Neměla by být s plánem seznámena i zdibská veřejnost?

http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad_Klecanech.ppsx
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/pruzkumne-prace-a-podklady.zip
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad-do-majetku-mesta.pdf
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/hydrogeologicky-posudek.zip
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad-studie-klecany.pdf
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/Biologicke-hodnoceni-lokality-Mokrad.pdf