Návrh využití území "Mokřadu" Klecany

Podklady jsou nize a termin je jen do tohoto patku 29.6.

Neměla by být s plánem seznámena i zdibská veřejnost?

http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad_Klecanech.ppsx
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/pruzkumne-prace-a-podklady.zip
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad-do-majetku-mesta.pdf
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/hydrogeologicky-posudek.zip
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad-studie-klecany.pdf
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/Biologicke-hodnoceni-lokality-Mokrad.pdf

Zdibský kotlík 2018

Zasedání zastupitelstva se koná dne 27.6.2018 od 17:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Zasedání zastupitelstva se koná dne 27.6.2018 od 17:00 hod v sále v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:

1.
  a) zahájení
   b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
   c) schválení programu
2.  Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý, Jurkeník, Žáček)
3.  Smlouva s KB revolvingový úvěr (Tvrdý)  
4.  OZV o omezení pěstování alergenních zemědělských plodin –  
     pokračování z 9.10.2017 a 28.5.2018 (Tvrdý)
5.   Veřejná zakázka – Rozšíření komunikace Na Brnky 2.část (Tvrdý)
6.   Úprava usnesení 12/12/17  b)  ( Tvrdý)
7.   Věcná břemena ( Jurkeník, Tvrdý)
8.   Závěr

Slavnostní vysazení lípy dne 30.6.2018 v 15hod. ke 100. výročí republiky - detailní program

Slavnostní vysazení lípy dne 30.6.2018 v 15hod. ke 100. výročí republiky - detailní program:
 
1. Slavnostní zahájení a přivítání vše přítomných
2. Krátký projev o důležitosti uctění výročí
3. Píseň Ach, synku, synku (Ochotníci, dramaticky kroužek a všichni přihlížející)
4. Recitace Slovanská lípa od J.V. Sládek (dramatický kroužek Kaštánek Zdiby)
5. Píseň Náš tatíčku, Masaryku (Ochotníci Zdiby)
6. Slavnostní přestřižení pásky
7. Vysazení stromu a požehnání pana faráře
8. Slavnostní odhalení pamětní desky u stromu
9. Podepisování občanů na pamětní list, který bude uložen ke kořenům lípy
10. Hudební závěr
    a. Recitace básně vlastní tvorby (dramatický kroužek Kaštánek Zdiby)
    b. Píseň Strom od Nezmarů (Ochotníci Zdiby)
11. Doprovodný program v zámeckém parku s rozloučením školního roku:
   a. šlapací auta
   b. dílny pro děti - vitráže
   c. malování na obličej
   d. výroba slizu, šachy pro děti
   e. skluzavka a jump trampolíny
   f. jízda na ponících pro děti
   g. venkovní lasergame
   h. stánek nadace Modrá rybka
   i. zakoupit můžete dorty z Řeze
   j. líčení s Mary Kay
Občerstvení je zajištěno: trdelník, cukrová vata, bramborové spirály,ledová tříšt, grilovaná klobása a další
Hudební doprovod po celé odpoledne odehraje V.Šunda a J.Šámal.
 
Celý zbytek odpoledne bude formou pikniku v parku, proto doporučujeme si sebou vzít deku na posezení na trávě.

Kros Zdiby – Klecany 3. ročník

http://www.praguetriathlon.com/kros-zdiby-klecany-3-rocnik/ - detailní rozpis