Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.12.2017 od 15:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.12.2017 od 15:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý, Jurkeník, Žáček)
3. Informace z jednání Finančního výboru (Jordanov)
4. Informace z jednání Kontrolního výboru (Krejcar)
5. Zvýšení ceny stočného (Tvrdý)
6. Žádost o dotaci k projektu Rozšíření kanalizace Zdiby II. Etapa (Žáček, Tvrdý)
7. Přijetí daru pozemků (Tvrdý)
8. Věcná břemena (Jurkeník, Žáček)
9. Schválení střednědobého výhledu na roky 2018-2020 ZŠ a MŠ (Tvrdý)
10. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020 (Tvrdý,
Jurkeník, Cibulková)
11. Rozpočet obce Zdiby na rok 2018 (Tvrdý)
12. Rozpočtové opatření č. 6/2017 (Tvrdý)
13. Proplacení dovolené (Tvrdý)
14. Závěr

STOP HALY GOODMAN ZDIBY - přijďte podepsat

Vážení spoluobčané!

Přinášíme velmi důležité sdělení sdělení Občanské iniciativy STOP HALY GOODMAN ZDIBY:

 

JEN DO STŘEDY 10. 1. máte možnost vyjádřit se proti VÝSTAVBĚ LOGISTICKÝCH HAL GOODMAN VE ZDIBECH!


V další fázi řízení o posuzování vlivu na životní prostředí můžete svým vyjádřením přispět k zastavení pro většinu z nás nepřijatelné stavby a s ní spojené další nežádoucí dopravy a negativních vlivů do naší obce. 

 

PŘIJĎTE PROSÍM VYJÁDŘIT SVŮJ NESOUHLAS NA NÍŽE UVEDENÁ PODPISOVÁ MÍSTA! 

 

VE ZDIBECH:
Květinářství U Zámku, Pekařství u Píchů, Cukrárna ve Zdibech

V KLECANECH:

Klub Klíček, Květinářství Klecany, Ateliér

 

V ŘEŽI U PRAHY 

Cukrárna Sarnia Donuts, Hospůdka u hřiště

 

DĚKUJEME! Každý podpis je krokem k úspěchu!

 

Svůj podpis můžete připojit pouze do 10.1.

 

Aktuální informace sledujte na www.stophaly.cz.

Zpivani v kostele 24.12.2017