Svatováclavské sousedské setkání 28.9. od 15 hodin

Posvícení 16.9.2018 od 14hod

Vážení sousedé a sousedky,

Srdečně Vás zveme na tradiční ZDIBSKÉ POSVÍCENÍ, které oslavíme už v neděli 16.9 v parku Zámku Zdiby.

Ve 14 hodin začne ve zdibském kostele poutní mše se sbírkou na nový zvon.  Dále budou pro Vás v parku přichystány prodejní stánky se sladkostmi, jako je cukrová vata či trdelník, sušené ovoce, pochoutky připravované na grilu, pivo a nealkoholické nápoje i posvícenské koláče.  Děti se projedou na koních nebo ve šlapacích autíčkách po areálu parku, zaskáčou si na trampolínách, mohou tvořit aktivně v dílnách nebo i zakoupit a tím podpořit chráněné dílny nebo nadaci Modrá rybka a od 15 .30hod m áme pro ně přichystané i divadélko s pohádkou O panence. Od 16 hodin vystoupí Jiří Šámal a Vláďa Šunda se svým hudebním programem. Muziku si ovšem užijeme během celého odpoledne i večer, někdo aktivně, někdo může jen poslouchat. Zveme všechny naše spoluobčany a příznivce, kteří na něco hrají, aby přišli se svými nástroji a zúčastnili se společného muzicírování. Vezměte s sebou deky na sezení a dobrou náladu.

Výtěžek z celé akce věnujeme na rekonstrukci sokolovny ve Veltěži – můžete přispět i vy, kasička bude k dispozici!!!!

Těší se na Vás

Kaštánek Zdiby, z. s. a Ochotníci Zdiby při TJ Sokol Veltěž.

 

Zasedání zastupitelstva se koná dne 10.9.2018 od 16:30 hod v kulturnim dome ve Veltezi

Zasedání zastupitelstva se koná dne 10.9.2018 od 16:30 hod v kulturnim dome ve Veltezi

Program zasedání - oficiální pozvánka

Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý, Jurkeník, Žáček)
3. Přijetí krasjké dotace - ČOV a kanalizace (Tvrdý)
4. Žádost TJ Sokol Veltěž (Tvrdý)
5. Úprava rozpočtu na rok 2018 (Jurkeník, Žáček)
6. Směny a prodeje pozemků (Jurkeník, Žáček)
7. Věcná břemena (Jurkeník)
8. Závěr


Dobročinná sbírka na opravu budovy sokolovny v obci Zdiby

Opravme společně naši sokolovnu!

Vážení a milí spoluobčané, členové a příznivci TJ Sokol Veltěž,

dovolujeme si Vám oznámit vyhlášení dobročinné sbírky, jejímž cílem je nashromáždit finanční prostředky na dofinancování rekonstrukce sokolovny v obci Zdiby.

Termín konání sbírky: 15. 7. 2018 – 31. 1. 2019

Číslo transparentního účtu: 2801437893/2010

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2801437893

Dále bude možné přispět v hotovosti do zapečetěných pokladniček, které budou k dispozici na všech kulturních akcích konaných do konce ledna v obci Zdiby. Seznam jmen dárců bude umístěn na pamětní desce na čestném místě v sokolovně.

Právnickým i fyzickým osobám rádi vydáme na požádání doklad o poskytnutém daru.

Osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky: Mgr. Lucie Kazdová Osvědčení.

(e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zdroj

www.sokolveltez.cz