Uzavření podjezdu na Líbeznice v roce 2018

Ve dnech 6.-10.3.2018, 2.-3.6.2018 a 2.-3.7.2018 dojde k úplnému uzavření podjezdu pod dálnicí D8.
Návazně pak dojde v podstatě v celém období od 11.3. do 31.10.2018 k částečnému uzavření podjezdu ve směru na Líbeznice.
Text Veřejné vyhlášky - Opatření obecné povahy najdete na http://www.brandysko.cz/assets/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=45164, kde však nejsou výkresy uzavírek a vedení objížděk, které zas pro změnu bez textu vyhlášky najdete na http://www.mu-klecany.cz/picture/76310.
Objížďky směr Líbeznice, Neratovice, Mělník povedou ve směru od Klíčan a D8 přes Zdiby do Dolních Chaber a přes Ďáblice na D8 a zpět do Zdib na sjezd do Líbeznic (případně přes Březiněves do Líbeznic, ale zde lze očekávat omezení).
Ve směru z Prahy po D8 budou po dobu úplné uzavírky objížďky sjezdem do Ďáblic, do Dolních Chaber a do Zdib, nebo až na sjezd Úžice a pak zpět přes Postřižín a Klíčany do Zdib.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ záměru GOODMAN bude 31.1.2018 od 16:30 hodin v Sokolovně ve Veltěži

Vážení přátelé, spoluobčané a podporovatelé!

JE TO TADY! VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE se bude konat dne 31.1.2018 od 16:30 hodin v Sokolovně ve Veltěži (pozn. místní část obce Zdiby)

Nastává jedna z posledních fází celého procesu EIA, ve které ještě coby veřejnost můžeme společně uplatnit naše zásadní připomínky k dokumentaci a náš názory na celý záměr, který je prosazován přímo do obce Zdiby, do bezprostřední blízkosti rodinných domů a původního historického centra obce.

Přijďte prosím v hojném počtu!! Nevadí, že nemáte vše detailně nastudované, podstatné je, že náš společný zájem přijdete svojí účastí podpořit!

Bude to nejspíše úmorné, možná i velmi dlouhé, pro někoho třeba nezáživné, ale rozhodně velmi důležité!! V tomto řízení je to to poslední, co můžete v této naší společné snaze udělat!

Pouhá vaše přítomnost ukáže, že o danou věc máme zájem. Také podpoří práci těch, kteří se předložené dokumentaci k záměru Goodman dobrovolně, ku prospěchu nás všech, rozhodli věnovat svůj volný čas.

Pojďme se společně zasadit o dobrou věc!


DĚKUJEME!!

Za občanskou iniciativu

Eva Slavíková

www.stophaly.nazory.cz
https://www.facebook.com/stophaly.nazory.cz/

Zdibský Masopust 3.2.2018

Milé sousedky, milí sousedé, už se nám zase blíží masopust. Tentokrát se sejdeme v sobotu 3. února u špejcharu zámku Zdiby, kde to v 10 hodin propukne. Těšíme se na krásné počasí, na vaše vtipné masky a hlavně na vás, kteří s námi půjdete na obchůzku, i na vás, kteří nás budete očekávat u svých příbytků. Doufáme, že se též někteří z vás obléknou do našich tradičních velkých masek. A i když jsme zcela nezištní, potěšily by nás ty vynikající koblížky, které jsme v minulých letech mohli u mnoha z vás ochutnat.