Lampionový průvod 28.10.2018

Vystoupení ZŠ v kostele 25.10. od 17:30

Řemeslný trh 14.10.2018 v Klecanech

Rekonstrukce sokolovny pokračuje 5-6. týden

A další obrázky zde http://www.sokolveltez.cz/?section=hlavni&page=aktuality&id=1033

Stále probíhá dobročinná sbírka https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2801437893

Zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek dne 4.října 2018 od 16:00 hodin v prostorách VÚGTK v.v.i. Ústecká 98, Zdiby.

Zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek dne 4.října 2018 od 16:00 hodin v prostorách VÚGTK v.v.i. Ústecká 98, Zdiby.

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Navrhovaná změna č.1 ÚP

Návrh programu:
    1. Zahájení
    2. VZ rozšíření kanalizace Na Brnky II.etapa (Tvrdý)
    3. Změna č. 1 ÚP Zdib-vydání (Žáček)
    4. Koupě pozemku, SJM Kuchařovi (Tvrdý)
    5. Záměr prodeje pozemku (Jurkeník)
    6. Závěr