Návrh využití území "Mokřadu" Klecany

Podklady jsou nize a termin je jen do tohoto patku 29.6.

Neměla by být s plánem seznámena i zdibská veřejnost?

http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad_Klecanech.ppsx
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/pruzkumne-prace-a-podklady.zip
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad-do-majetku-mesta.pdf
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/hydrogeologicky-posudek.zip
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/mokrad-studie-klecany.pdf
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/mokrad/Biologicke-hodnoceni-lokality-Mokrad.pdf