Zasedání zastupitelstva se koná dne 27.6.2018 od 17:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Zasedání zastupitelstva se koná dne 27.6.2018 od 17:00 hod v sále v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:

1.
  a) zahájení
   b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
   c) schválení programu
2.  Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý, Jurkeník, Žáček)
3.  Smlouva s KB revolvingový úvěr (Tvrdý)  
4.  OZV o omezení pěstování alergenních zemědělských plodin –  
     pokračování z 9.10.2017 a 28.5.2018 (Tvrdý)
5.   Veřejná zakázka – Rozšíření komunikace Na Brnky 2.část (Tvrdý)
6.   Úprava usnesení 12/12/17  b)  ( Tvrdý)
7.   Věcná břemena ( Jurkeník, Tvrdý)
8.   Závěr