Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.5.2018 od 17:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.5.2018 od 17:00 hod v sále v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1.    
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2.  Informace o činnosti orgánu obce
3.  Nástavba ZŠ a MŠ Zdiby ( Jurkeník)
4.  Úprava rozpočtu na rok 2018 (Tvrdý)
5.  OZV o omezení pěstování alergenních zemědělských plodin –    pokračování z 9.10.2017 (Tvrdý)
6.   Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období ( Tvrdý)
7.   Závěr