Opoziční koalici podporují zdibské spolky

Koalice na obdobi 2014÷2018
Zamčeno
PavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

Opoziční koalici podporují zdibské spolky

Příspěvek: # 10517Příspěvek PavlaO »

Opoziční zastupitelé Jan Česnek, Zdeněk Davídek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr. Pavla Oborníková a Ing. Zbyněk Smetana se 25. února 2016 sešli se zástupci zdibských spolků Otevřeno o 106, z.s. a Vize 21, aby si navzájem vyjasnili své představy a cíle vedoucí ke spravedlivé a otevřené správě věcí veřejných v obci Zdiby.

Všichni zúčastnění souhlasně vyslovili svou nespokojenost nad netransparentně prováděnou změnou územního plánu, která přestože je opakovaná, stále vykazuje znaky neprofesionality, a to především ze strany „létajícího“ pořizovatele. Tohoto pořizovatele i přes nesouhlas opozičních zastupitelů prosadil starosta obce a jemu spříznění zastupitelé a to i přesto, že měli při svém rozhodování „na stole“ nabídku od MěÚ Brandýs nad Labem, že pořízení změny územního plánu je možné získat od nich a zadarmo. Zbytečně jsme do této chvíle utratili 226.270,- Kč.

Představitelé spolku Otevřeno o 106, z.s. a spolku Vize 21, z.s. s rozhořčením přijali informaci o tom, že zvolení opoziční zastupitelé jsou starostou obce naprosto ignorováni, tudíž že nejsou přizváni na jednání, kde by se mohli svými názory a zkušenostmi podílet na společných strategických rozhodnutích jako jsou rozpočet obce a z něho navazující investiční plány, apod. Vše co bylo vyjmenováno, se týká také školy a školky.

Za zcela neakceptovatelné považujeme chování starosty obce, který nestandardním způsobem zvolil kontrolu hospodaření školy, potažmo ředitelky Mgr. Koktanové neboť bez jakéhokoliv upozornění ostatním zastupitelům „zaměstnal“ na dohodu o provedení práce kontrolora PaedDr. Jana Mikáče z Brna a pověřil ho kontrolou i nad rámec všech možností, které obec jako zřizovatel má.

Není pochyb o tom, že obec jako zřizovatel může školu kontrolovat, ale pouze to, jak hospodaří se svěřeným majetkem. Obec není zaměstnavatelem personálu školy, takže tady její kompetence končí. Starosta svým arogantním chováním způsobil, že ze strany rodičů a přátel školy se zvedla oprávněná vlna odporu proti šikanóznímu způsobu chování starosty vůči vedení školy.

K těmto výtkám se připojujeme, chování starosty považujeme za odsouzeníhodné. Školu a její vedení dlouhodobě plně podporujeme a i nadále budeme stát na straně školy a rodičů.

Plně se vymezujeme proti neprůhlednému nakládání s veřejnými prostředky obce, netransparentnímu rozhodování v podstatných záležitostech týkajících se správy obce, prosazování zájmů určitých skupin na úkor ostatních.

Společně budeme usilovat o naprosto rovný a spravedlivý přístup ke každému občanovi, transparentní hospodaření a otevřenou radnici. Využijeme všech prostředků, které nás k takovému cíli dovedou.

Očekáváme, že se k nám připojíte - jste vítáni.Zamčeno