Výbor pro rozvoj rekreačních oblastí

Výbory a komise
Odpovědět
kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Výbor pro rozvoj rekreačních oblastí

Příspěvek: # 8562Příspěvek kango »

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 10:19 pm, celkem upraveno 1 x.


Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: Výbor pro rozvoj rekreačních oblastí

Příspěvek: # 8563Příspěvek kango »

Zápis ze zasedání výboru pro rozvoj rekreačních oblastí

Místo:
Datum:
Přítomni:

Hosté:

Zasedání výboru řídil zvolený předseda Ing. Dubský.

1. Výbor konstatoval, že po svém ustavení zastupitelstvem obce provedl volbu předsedy. Na návrh
JUDr. Širokého byl do funkce zvolen Ing Petr Dubský.
2. Výbor se zabýval přípravou na rozšíření čističky odpadních vod v obci a souvisejícího odkanalizování
místních částí Holosmetky, Zlatý Kopec, Brnky.
Výbor se seznámil s plánem rozšíření kanalizace. Konstatoval, že projektové práce zahrnují velkou
část, dosud neodkanalizovanou obec s preferencí odkanalizování lokalit určených dle ÚP k trvalému
bydlení. Ve schváleném Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, dále jen PRVKÚK od krajského úřadu,
nejsou zakresleny některé z projektovaných lokalit. Výbor byl informován, že žádost na změnu
v PRVKÚKu byla podána 27.3.2012 a jen na polovinu plánované kapacity odkanalizování obce
navržené v projektu, což zkomplikuje získání dotačních peněz pro dostavbu kanalizace v obci. Výbor
považuje etapovou dostavbu kanalizace v obci za významný limitující faktor pro rozvoj obce, a to
hned vedle komunikace Nová Průběžná.

Výbor doporučuje:
a) Schválit podání žádosti na celý projekt dle územního rozhodnutí a doplnit ho o již dříve
vyprojektované části kanalizace.
b) Prověřit možnost nezbytnosti schváleného PRVKÚK v připravované výzvě v tomto roce,
respektive doplnění PRVKÚK do konce roku 2012. V případě nezbytnosti upraveného
PRVKÚKu prověřit možnosti získání dotace pro výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace
v následujícím roce 2013.
c) Jen v případě nutnosti volit omezenou variantu výstavby, každopádně zajistit výstavbu tak, aby
byl definitivně řešen výtok vyčištěných vod do recipientu.
d) Vybrat renomovaného administrátora pro zpracování žádosti a případně následné
zpracování veřejné zakázky. Výbor doporučuje, aby byla vybrána společnost úspěšně řešící
administrátorské práce pro SFŽP s vysokým pojištěním odpovědnosti za škodu blížící se
odhadnuté pořizovací ceně realizace projektu.
e) Zajistit odborný odhad ceny projektu v :
1) uvažované omezené variantě;
2) v plné variantě podle projektu neodkanalizovaných částí obce;
3) rozdílová cena realizace ve dvou etapách při zohlednění nutnosti stavební úpravy
dostavěného částečného odkanalizování.
f) Zastupitelstvu, s ohledem na nový zákon o zadávání veřejných zakázek, vybrat renomovaného
administrátora veřejných zakázek (1-3 společnosti, které by byly využívány podle aktuálně
nejvýhodnější nabídky) s dostatečně vysokým pojištěním odpovědnost (50-100.mil Kč),
který by prováděl administraci všech veřejných zakázek nad 1.mil Kč vypsaných obcí Zdiby.

Veřejná místnost
13. dubna 2012, 18,00,
Ing. Dubský, Jurkeník, JUDr. Široký,

Bajer, Tvrdý, Ing. Zdrůbek.

Doporučujeme učrit Pravidla soutěže o veřejnou zakázku a doplnit je právem zastupitelstva
obce bez uvedení důvodu soutěž zrušit.
g) Maximálně využít zkušeností místostarosty p. Jurkeníka zastupitele p. Tvrdého, kteří již úspěšně
realizovali výstavbu stávající ČOV ze stejného dotačního titulu, při přípravě a realizaci projektu
dostavby ČOV a zkanalizování obce.

Výbor požaduje, aby mu bylo umožněno seznámit se se všemi smluvními dokumenty, které byly
projednávány, případně i uzavřeny v souvislosti s přípravou dostavby čistírny odpadních vod a
kanalizace obce.

Výbor konstatuje, že povinnost odkanalizování obce jako celku je vymezena rokem 2020.

Výbor se rovněž zabýval otázkou podmínek správy kanalizace na technické požadavky pro
připojení na tlakovou kanalizační síť, konkrétně na čerpadla kalů. Ing. Zdrůbek vysvětlil, že
technické požadavky jsou vedeny odpovědností za funkčnost systému. Ubezpečil, že ne všichni
uživatelé mají čerpadla od správce kanalizace. Všichni je však projednali předem se správcem
kanalizace a získali souhlas s jejich použitím předem.

3. Výbor se zabýval přípravou výstavby mateřské školky.
Výbor konstatuje, že se příprava výstavby komplikuje pozdním zadáním zpracování projektu,
pořízením územního rozhodnutí a řešením dopravního napojení. Výbor upozorňuje na nezbytnost
sledování podmínek úvěru.

Výbor doporučuje sledovat výzvy na dotace pro výstavbu předškolních zařízení s cílem snížit zátěž
rozpočtu obce výstavbou nové školky.

Zapsal:

..........................................
JUDr. Libor Široký

Ověřil:

..........................................
Ing. Petr Dubský
Naposledy upravil(a) kango dne úte kvě 22, 2012 10:17 am, celkem upraveno 1 x.
Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: Výbor pro rozvoj rekreačních oblastí

Příspěvek: # 8564Příspěvek kango »

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 10:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: Výbor pro rozvoj rekreačních oblastí

Příspěvek: # 8894Příspěvek kango »

:)
Kango

Odpovědět