KONTROLNÍ VÝBOR

Výbory a komise
Odpovědět
kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7827Příspěvek kango »

Zápis ze zasedání kontrolního výboru

Místo: zasedací místnost obecního úřadu
Datum: 14 ledna 2011 18:00
Přítomni: JUDr. Široký, Ing. Žáček, Ing. Slezák, Ing. Přibyl, pí. Rousková
Nepřítomni: -
Hosté: MUDr. Hellerová

Zasedání kontrolního výboru zahájil JUDr. Široký, který po přivítání všech přítomných navrhl Ing. Přibyla na zapisovatele zasedání.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 5, Proti návrhu: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

1. Starostka obce MUDr. Hellerová seznámila přítomné s následujícím:
- Na OÚ probíhá dílčí kontrola hospodaření obce související s předáním účetnictví mezi odcházející a nově nastupující účetní
- Nedostatky v účetnictví zjištěné při kontrole KÚ SČK nebyly dosud plně odstraněny
- Na OÚ probíhá audit zaměřený na kontrolu smluv uzavřených za poslední 4 roky a audit rozpočtu. Výsledek auditu včetně doporučení na odstranění případně zjištěných nedostatků by měl být k dispozici na přelomu ledna a února 2011

2. JUDr. Široký seznámil přítomné s úkoly kontrolního výboru, které jsou pevně dány zákonem – viz. § 119 odst. 3 Zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.). Kontrolní výbor si nemůže sám určit, co bude kontrolovat.

3. JUDr. Široký seznámil přítomné se zásadami práce, které by rád při práci výboru uplatnil. Jsou jimi:
- Objektivita, jen fakta, bez emocí
- Práce podle plánu schváleného zastupitelstvem
- Práce na základě úkolů zastupitelstva
- Podněty občanů předává kontrolní výbor zastupitelstvu s návrhem na rozhodnutí. Sám o kontrole nerozhoduje
- Výsledek kontroly znají první zastupitelé
- Každá kontrola má svoji následnou kontrolu, bude navrhována v závěrech kontroly a návrzích opatření pro zastupitelstvo obce
- O kontrole se sepisuje zápis. Ze zákona je podepisuje předseda a zapisovatel
- K výsledku každé kontroly se žádá vyjádření kontrolovaného
- Způsob práce – v plénu nebo v pověřených dvojících a řešení nálezu v plénu

4. JUDr. Široký navrhl následující kroky pro kontrolní výbor:
- Sběr námětů pro činnost kontrolního výboru do 21. ledna 2011
- Je třeba seznámit se s prací předchozího kontrolního výboru kvůli možným nedokončeným úkolům
- Podněty občanů na činnost kontrolního výboru by se měly předávat zastupitelstvu přes OÚ, který zajistí správné přiřazení výborům / komisím
- Termíny pravidelných zasedání budou stanoveny na příštím zasedaní dle předpokládaných úkolů výboru
- Datum následující schůze kontrolního výboru byl stanoven na 27 ledna 2011 v 19:00 v zasedací místnosti OÚ
5. JUDr. Široký přenesl návrh ze zasedání zastupitelstva, možnost přizvat Ing. Jordanova jako stálého hosta kontrolního výboru. Po diskuzi se přistoupilo k hlasování
Výsledek hlasování: Pro návrh: 0, Proti návrhu: 5, Zdržel se: 0. Návrh nebyl přijat.

6. JUDr. Široký seznámil výbor s podněty zaslanými Ing. Dubským a Ing. Slezákem. Jednalo se o:
- Kontrola situace ohledně zimní údržby – nespadá do kompetence kontrolního výboru
- Kontrola stavu reklamace na provedené kanalizaci na Brnky a Holosmetky – nespadá do kompetence kontrolního, ale finančního výboru
- Odstranění nedostatků z provedené kontroly KÚ SČK – starostka MUDr. Hellerová seznámila výbor se současným stavem již na začátku schůze – viz. bod 1.
- Společenská smlouva Obec Zdiby reality s.r.o. – změna společenské smlouvy. Dle veřejného zdroje (www.justice.cz) vlastní obec Zdiby 100% podíl na základním kapitálu společnosti. Změna byla zapsána 15. října 2008, kdy byl vymazán podíl Baracom, a.s. V obchodním rejstříku jsou uloženy i účetní závěrky společnosti, jak vyžaduje zákon. JUDr. Široký připomněl, že účetní závěrka společnosti musí být schválena zastupitelstvem nejpozději do 30. června roku za předešlý rok za nějž se účtuje.
- Pohledávka 2,7 mil. Kč za společností Obec Zdiby reality, s.r.o. – nespadá do kompetence kontrolního, ale finančního výboru
- Znalecký posudek na odkup podílu v Obec Zdiby reality, s.r.o. od Baracom, a.s. – znalecký posudek není ze zákona vždy nutný.
- Zda existuje směrnice na zadávání veřejných zakázek – taková směrnice na OÚ neexistuje

Úkoly:
- Starostka MUDr. Hellerová byla požádána, aby seznámila kontrolní výbor s výsledky dílčí kontroly hospodaření po jejich ukončení
- Starostka MUDr. Hellerová byla požádána, aby seznámila kontrolní výbor s výsledky auditu po jejich obdržení
- Členové kontrolního výboru a zastupitelé zašlou náměty na činnost kontrolního výboru předsedovi JUDr. Širokému do 21. ledna 2011
- Starostka MUDr. Hellerová byla požádána, aby zajistila zapisy ze zasedání předešlého kontrolního výboru a jeho kontrol za poslední rok a předá je JUDr. Širokému do 26. ledna 2011
- JUDr. Široký předá získané podněty, které spadají do kompetence finančního výboru, předsedovi finančního výboru p. Wachtlovi
Zapsal:
..........................................
Ing. Radek Přibyl Ověřil:
..........................................
JUDr. Libor Široký
Naposledy upravil(a) kango dne stř čer 22, 2011 10:02 am, celkem upraveno 1 x.


Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7828Příspěvek kango »

Zápis ze zasedání kontrolního výboru

Místo: zasedací místnost obecního úřadu
Datum: 28 března 2011 18:00
Přítomni: JUDr. Široký, Ing. Slezák, Ing. Přibyl, pí. Rousková
Nepřítomni: Ing. Žáček (omluven, v zahraničí)
Hosté: -

Zasedání kontrolního výboru zahájil JUDr. Široký, který přivítal všechny přítomné.

1. Kontrola zápisu ze zasedání výboru – kontrola úkolu prověrka zápisů ze zasedání kontrolní komise v předešlém volebním období.
Ing. Přibyl a JUDr. Široký byli požádáni o kontrolu zápisů předešlého kontrolního výboru se zaměřením na otevřené úkoly.
Z kontroly vyplynulo, že by se měl kontrolní výbor dále zabývat:
a) Předáním krátkovlnného obecního rozhlasu, uplatněním eventuálních záručích oprav;
b) Kontrola funkčnosti Czech Point;
c) Návazně na úkol – kontrola pohledávek od roku 2003 – kontrola obecně závazných právních aktů obce, kontrola jejich uplatňování v praxi, právního vymáhání jejich dodržování;
d) Provedení následné kontroly případu řešeného UOHS – rozpor závěru KV a UOHS, cíl vyloučit možnost opakovaného postihu.
e) K bodu – kontrola : Zdiby - Reality, s.r.o. – kontrolní výbor konstatuje, že žádný orgán obce nemá oprávnění ke kontrole své kapitálové účasti jinak, než způsobem upraveným obchodním zákoníkem. Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu obce zřídit ve Zdiby - Reality, s.r.o. dozorčí radu.
2. Kontrolní výbor se seznámil se zprávami
a) o výsledku přezkoumání hospodaření za období 1.ledna 2006 až 31. prosince 2010, kontrolu provedla auditorská firma NBG, s.r.o.
b) II. dílčí přezkoumání hospodaření obce Zdiby za rok 2010.
K oběma zprávám se KV vrátí na příštím zasedání.

3. Kontrolní výbor přijal podnět Finančního výboru k prověrce Rámcové dohody o podmínkách výstavby mezi obcí Zdiby a společností CONDRAD Invest, a.s. z 10.02.2004.
Ke smlouvě se KV vrátí na příštím zasedání.

Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat v pondělí před jednaáním zastupitelstva v zasedací místnosti obecního úřadu od 18 hodin.


Úkoly:
- JUDr. Široký předá jeden podepsaný zápis ze zasedání KV na obecní úřad
- JUDr. Široký rozešle pracovní materiály členům KV
- JUDr. Široký připraví návrhy usnesení pro zastupitelstvo obce.
-

Zapsal:
..........................................
JUDr. Libor Široký Ověřil:
..........................................
Ing. Radek Přibyl
Kango

obcancz
Příspěvky: 223
Registrován: pát kvě 04, 2007 11:06 am

Re: KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7830Příspěvek obcancz »

Musím ocenit snahu o informovanosti občanů o jednání jednotlivých komisí a hlavně kontrolního výboru. Jenže toto plus má i mínus a to, že tu postrádám zápisy finančního výboru a zápis kontrolního výboru z 25.4.2011, že by byl tajný. A to nemluvím o tom, že jak zápis z března, tak i zápis z uvedeného dne nejsou uloženy na obecním úřadě. Kde se stala chyba? No, uvidíme snad dojde v brzké době k nápravě.

Dubský

PavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

Re: KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7832Příspěvek PavlaO »

obcancz píše:Musím ocenit snahu o informovanosti občanů o jednání jednotlivých komisí a hlavně kontrolního výboru. Jenže toto plus má i mínus a to, že tu postrádám zápisy finančního výboru a zápis kontrolního výboru z 25.4.2011, že by byl tajný. A to nemluvím o tom, že jak zápis z března, tak i zápis z uvedeného dne nejsou uloženy na obecním úřadě. Kde se stala chyba? No, uvidíme snad dojde v brzké době k nápravě.

Dubský

Pouze technická poznámka: zveřejňování zápisů z komisí (příp. výborů) je čistě dobrovolná aktivita, kterou jsme se rozhodli praktikovat v zájmu všeobecné informovanosti. Je smutné, že navzdory očekávání mnoha občanů uvedená aktivita nevzešla primárně z OÚ. V této souvislosti uvádím, že jsem žádost o rozesílání zápisů z komisí a výborů přednesla na posledním zasedání zastupitelstva a současně již dvakrát žádala vedoucí OÚ o doručení zápisů mailem. Protože se prozatím ani jedna žádost nesetkala s úspěchem, rozhodli jsme se publikovat z vlastní iniciativy alespoň zápisy z těch komisí, jichž jsme členy.

Pavla Oborníková

PavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

Re: KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7833Příspěvek PavlaO »

Dovolím si požádat ostatní kolegy a členy komisí i výborů, abychom takto "svépomocí" zveřejnili zápisy z obou výborů a všech komisí, zřízených starostkou coby své poradní orgány. Děkuji,

Pavla Oborníková

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7834Příspěvek kango »

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 10:46 pm, celkem upraveno 1 x.
Kango

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7835Příspěvek jenik789 »

kango píše:Zapisy budou doplneny po zpracovani do elektronicke podoby. Tajne opravdu nejsou, jak se nekteri domnivaji. Bohuzel zase to vypada, ze "pro dobrotu na zebrotu".
Radime, myslim si, ze kazdy uvita moznost si precist podrobne co se deje v komisich bez politickych a i komercnich reklam :clap .

Takze za me diky vsem kdo toto uverejnuje :mrk
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7839Příspěvek kango »

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 10:46 pm, celkem upraveno 1 x.
Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7847Příspěvek kango »

Zápis ze zasedání kontrolního výboru

Místo: zasedací místnost obecního úřadu
Datum: 27 ledna 2011 19:00
Přítomni: JUDr. Široký, Ing. Slezák, Ing. Přibyl, pí. Rousková
Nepřítomni: Ing. Žáček (omluven)
Hosté: -

Zasedání kontrolního výboru zahájil JUDr. Široký, který přivítal všechny přítomné.

1. Kontrola zápisu ze zasedání výboru – všichni zúčastnění zkontrolovali a schválili zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 14.1.2011
2. Revize zadaných úkolů z předešlého zasedání:
a. Dílčí kontrola hospodaření skončila, ale výsledek ještě není k dispozici. Úkol trvá
b. Výsledku auditu hospodaření a kontrola smluv ještě nejsou k dispozici
c. JUDr. Široký obdržel zápisy ze zasedání kontrolní komise v předešlém volebním období. Ing. Přibyl a JUDr. Široký byli požádáni o kontrolu zápisů předešlého kontrolního výboru a seznámí výbor, pokud obsahují některé otevřené úkoly
d. JUDr. Široký zaslal podněty spadající do působnosti finančního výboru p. Wachtlovi
3. Členové výboru prošli náměty na činnost kontrolního výboru, které JUDr. Široký obdržel od členů kontrolního výboru.
4. Příští zasedání kontrolního výboru – bylo dohodnuto, že příští zasedání výboru bude stanoveno operativně po zasedání zastupitelstva, ze kterého by mělo být zřejmé nové úkoly pro výbor.


Úkoly:
- JUDr. Široký předá jeden podepsaný zápis ze zasedání KV na obecní úřad
- Ing. Přibyl a JUDr. Široký provedou kontrolu zápisů předešlého kontrolního výboru
- JUDr. Široký připraví plán činnosti kontrolního výboru
- JUDr. Široký svolá příští schůzi kontrolního výboru na základě výsledků zasedání únorového zastupitelstva

Úkoly z předešlého zasedání:
- Starostka MUDr. Hellerová byla požádána, aby seznámila kontrolní výbor s výsledky dílčí kontroly hospodaření po jejich ukončení
- Starostka MUDr. Hellerová byla požádána, aby seznámila kontrolní výbor s výsledky auditu po jejich obdržení

Zapsal:
..........................................
Ing. Radek Přibyl Ověřil:
..........................................
JUDr. Libor Široký
Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7848Příspěvek kango »

Zápis ze zasedání kontrolního výboru

Místo: U JUDr. Širokého
Datum: 25 dubna 2011 18:00
Přítomni: JUDr. Široký, Ing. Přibyl, pí. Rousková, Ing. Žáček
Nepřítomni: Ing. Slezák (omluven)
Hosté: -

Zasedání kontrolního výboru zahájil JUDr. Široký, který přivítal všechny přítomné.

1. Kontrola zápisu ze zasedání výboru – všichni zúčastnění zkontrolovali a schválili zápis z minulého zasedání KV (28. Března 2010)
2. Revize zadaných úkolů z předešlého zasedání – všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny
3. Projednání stanoviska k Rámcové dohodě o podmínkách výstavby mezi obcí Zdiby a společností CONDRAD Invest – po diskuzi k jednotlivým bodům smlouvy KV schválil navrhnuté stanovisko.
4. Návrh usnesení pro zastupitelstvo obce. Na základě prověrky zápisů předchozího kontrolního výboru odsouhlasil KV následující návrh usnesení pro zastupitelstvo obce:

„Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru, aby se návazně na činnost předešlého kontrolního výboru zabýval:
a) Otázkou předání krátkovlnného obecního rozhlasu, zejména uplatněním eventuálních záručních vad a jejich odstraněním. Termín: květen 2011
b) Kontrolou funkčnosti Czech Point. Termín: květen 2011
c) Provedl kontrolu dostupnosti, úplnosti a přehlednosti vydaných obecně závazných právních aktů obce, kontrolu jejich uplatnění v praxi a právního vymáhání jejich dodržování. Termín: prosinec 2011 s průběžnou kontrolou
d) Provedl následnou kontrolu případu řešeného ÚOHS – rozpor závěru předešlého KV a ÚOHS s cílem vyloučit možnost opakovaného postihu. Termín: červen 2011“

5. Obecná diskuse k některým navrženým bodům jednání zastupitelstva obce plánovaného na 27. Dubna 2011

Úkoly:
- JUDr. Široký předá stanovisko KV k Rámcové dohodě o podmínkách výstavby mezi obcí Zdiby a společností CONDRAD Invest finančnímu výboru a seznámí s ním i vedení obce
- JUDr. Široký předloží návrh usnesení obsahující úkoly vyplývající z kontroly činnosti předešlého KV ke schválení zastupitelstvu obce
- V případě schválení usnesení zastupitelstvem, realizace úkolů naplánovaných na květen 2011. Jednotliví členové budou pověřeni JUDr. ŠirokýmZapsal:
..........................................
Ing. Radek Přibyl Ověřil:
..........................................
JUDr. Libor Široký
Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8012Příspěvek kango »

Zápis ze zasedání kontrolního výboru 27.6.2011
Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8031Příspěvek kango »

Zápis ze zasedání kontrolního výboru

Místo: zasedací místnost obecního úřadu
Datum: 19 září 2011 18:00
Přítomni: JUDr. Široký, Ing. Slezák, Ing. Přibyl, pí. Rousková
Nepřítomni: Ing. Žáček (omluven)
Hosté: -

Zasedání kontrolního výboru zahájil JUDr. Široký, který přivítal všechny přítomné.

1. Provedení následné kontroly případu řešeného UOHS – rozpor závěru KV a UOHS, cíl vyloučit možnost opakovaného postihu.
• JUDr. Široký seznámil přítomné s výsledky šetření (viz. Příloha č. 1)
• Po diskuzi KV schválil výsledky šetření dle Přílohy č. 1 a navrhl následující opatření:
i. Prověřit, jak je koncesní smlouva s BMTO připravena na situaci rozšíření čistírny odpadních vod a jaké důsledky by mělo její eventuální předčasné ukončení.
ii. Navrhnout opatření k zajištění podmínek pro provedení následného koncesního řízení podle zákona 139/2006 Sb.
2. Usnesením č. 4a/06/11 pověřilo zastupitelstvo obce kontrolní výbor provedením kontroly postupu převedení pozemků Central Group a.s.
• JUDr. Široký seznámil přítomné s výsledky kontroly dokumentů získaných z Obecního úřadu (viz. Příloha č. 2)
• Z dokumentace nevyplývá, že by dary pozemků byly svázány s jakoukoli podmínkou do budoucna
• Po diskuzi KV schválil výsledky kontroly dle Přílohy č. 2 a navrhl následující opatření:
i. Doporučujeme zavést jednoduchý kancelářský řád, který upraví nakládání s dokumentací a uloží pořizovat zápisy nebo alespoň záznamy z jednání představitelů obce
3. Zpráva o konané inventuře
• Pí. Rousková seznámila KV s výsledkem inventury dokumentů, která se konala dne 27. 6. 2011 (viz. Příloha č. 3)
• Inventury dne 27.6.2011 se nezúčastnil žádný zástupce finančního výboru, do jehož působnosti inventura primárně spadá. Nelze ovšem vyloučit, že finanční výbor procházel inventuru dokumentů s Ing. Váchovou v pozdějším termínu
• KV vzal zprávu na vědomí. Z inventury je zřejmé, že nelze plně zrekonstruovat účetnictví předešlých let, pro rok 2011 je systém nastaven již uspokojivě

Zapsal:
..........................................
Ing. Radek Přibyl Ověřil:
..........................................
JUDr. Libor Široký


Příloha č. 1 - Provedení následné kontroly případu řešeného UOHS – rozpor závěru KV a UOHS, cíl vyloučit možnost opakovaného postihu.

V souvislosti s šetřením byla kontrolnímu výboru předložena dokumentace k případu a v kopiích byla převzata ta dokumentace, která byla pro posouzení případu podstatná.

To je:
- Podnět k řešení podaný Občanským sdružením Volba pro obec ze dne 12.07.2007
- Výzva k ÚOHS k předložení dokumentace ze dne 21.07.2007
- Odpověď na výzvu ze strany obce ze dne 07.08.2007
- Oznámení ÚOHS o vyřízení podání Občanského sdružení Volba pro obec, dopis ÚOHS ze dne 10.09.2007
- Pravomocné rozhodnutí ze S116/2008/VZ-12377/2008/530/RP ze dne 30.06.2008.

Z dokumentace je zřejmé, že ÚOHS neshledal podání věcně důvodným s ohledem na skutečnost, že Obecní úřad postupoval podle zákona 139/2006 Sb., koncesního zákona a toto svoje tvrzení ÚOHS prokázal. Dále uvedl, že předpokládaný příjem koncesionáře bude ve výši 18.300.259,- Kč za dobu patnácti let, čímž není naplněn § 5, odstavec 2 citovaného zákona.

§ 5 zní:
1. Zadavatel vybere koncesionáře pro uzavření koncesní smlouvy v koncesním řízení.
2. Zadavatel nemusí postupovat podle této části zákona, činí-li předpokládaný příjem koncesionáře méně než 20 000 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 3a.

§ 3a pak praví:
Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podání OS Volba pro obec směřovala proti porušení zákona 137/2006 o veřejných zakázkách. ÚOHS došel tedy k závěru, že zákon 137/2006 Sb. se nepoužije, pakliže je posuzovaná věc řízena zvláštní normou. – lex specialis, která má přednost před generální normou, kterou je v tomto případě zákon 137/2006 Sb.

ÚOHS pak nadále postupoval, jak uvádí v rozhodnutí, z vlastního podnětu a postihl obec Zdiby pokutou 100 000,- Kč pro porušení § 5, odstavec 1 zákona 139/2006 Sb. S odůvodněním, že postup podle koncesionářského zákona mohl podstatně ovlivnit výběr koncesionáře.

Další sankci rozhodnutí neobsahuje.

Lze tedy uzavřít:
- Na otázku zda nehrozí obci opakovaný postih z projednané věci – konstatujeme, že věc byla vyřízena nabytím právní moci rozhodnutí a zaplacením pokuty.
- Na otázku, zda je smlouva platná, konstatujeme, že ÚOHS se svým rozhodnutím nedotkl platnosti smlouvy a tudíž je smlouva platná
- Na otázku, zda měla obec Zdiby možnost obrany proti rozhodnutí, konstatujeme, že měla a to správní žalobou podanou do šedesáti dnů od doručení rozhodnutí.

Z předložené dokumentace jsme nezjistili, že by žaloba byla podána.
Dotazem jsme zjistili, že žaloba podána byla, ale byla odmítnuta pro zmeškání lhůty, ve které bylo možno žalobu podat.

Závěr:
Řešená situace je poměrně složitá. Můžeme vycházet pouze z faktů. Faktem je Rozhodnutí správního orgánu a pokuta. Po právu. Zda by soud nalezl právo jinak, se nedozvíme. V podkladech je však patrný prostor pro obranu ze strany obce Zdiby.
Nyní máme situaci, kdy hovoříme o dostavbě čistírny odpadních vod rozšířením její kapacity na dvojnásobek. K přestavbě nebo výstavbě nové čističky dojde za platnosti smlouvy s koncesionářem. Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Lze si těžko představit, že vedle sebe budou existovat dva provozovatelé – koncesionáři.Příloha č. 2 – Kontrola postupu převedení pozemků Central Group

Kontrolní výbor požádal Obecní úřad o následující dokumenty:
a) Fotokopie všech smluv s Central Group, a.s.
– které se týkají vztahů s obcí a na jejichž základě nebyly nebo neměly být převáděny nemovitosti, (například měla být poskytnuta peněžitá plnění, mělo být něco strpěno nebo poskytnuta nějaká služba, atd.)
- na základě kterých měly být převedeny v budoucnu nemovitosti, ale dosud se tak nestalo,
- na základě kterých byly převáděny nemovitosti a došlo ke vkladu vlastnictví, nebo došlo k jinému záznamu do katastru nemovitostí, jako je například věcné břemeno, to vše včetně vyznačené doložky o vkladu nebo záznamu práva.
b) Fotokopie návrhů (žádostí) o zahájení řízení na katastr nemovitostí týkající se výše postižených právních vztahů.
c) Fotokopie výpisu z katastru nemovitostí, dokumentujících současný právní stav vlastnictví k nemovitému majetku obce.

Dále KV požádal o umožnění náhledu do korespondence se společností od roku 2006.

Na Obecním úřadu se nachází ve vztahu k Central Group, a.s. v písemné podobě pouze smluvní a související dokumentace týkající se správního řízení o vkladu práva vlastnického, jak je uvedeno níže.

Z předložené dokumentace Obecním úřadem bylo zjištěno, že od společnosti Central Group, a.s. obec nabyla darem pozemky:
• 216/13 o výměře 1.003 m2, v KÚ Klecany
• 138/253 o výměře 85 m2, v KÚ Přemyšlení
• 138/1 o výměře 22.057 m2, KÚ Přemyšlení
• 138/149 o výměře 80 m2, v KÚ Přemyšlení
• 138/174 o výměře 40 m2, v KÚ Přemyšlení

Doklady byly předloženy v originálu.

Žádná korespondence se společností ani žádné písemné záznamy o jednání se společností se v archivu Obecního úřadu nenacházejí.


Příloha č. 3: Zpráva o konané inventuře

Kontrola byla provedena dne 27. 6. 2011 společně s ekonomkou Ing. Váchovou z Obecního úřadu Zdiby a bylo zjištěno následující:
Zkontrolováno bylo:
1. přijaté faktury
2. vydané faktury
3. smlouvy
Kontrola listin byla provedena za období 2008 – 2011. Bohužel musím zcela zodpovědně konstatovat (a to nejsem auditor či profesí účetní), že stav archivu byl v naprosto neutěšené podobě, nebyly zde dodrženy základní principy vedení účetnictví a archivace, selhala jak vnitřní kontrola, která měla přijít ze strany Obecního úřadu, stejně tak jako kontroly vedené Krajským úřadem. Ty se paradoxně zaměřily pouze na obecný charakter textace a vůbec nezohlednily zásadní chyby ve zpracování účetnictví, účtování a kontrolu finančních toků na základě uzavřených smluv. Vedení účetnictví do konce roku 2010 bylo natolik chaotické, že se i přes několikaměsíční úsilí nepodařilo identifikovat některé provedené platby. Ing. Váchová vytvořila po svém nástupu seznam problematických faktur a smluv, které jsme pak společně procházely. Bylo nutno některé pohledávky zcela odepsat, jelikož k nim nebyly dohledány žádné konkrétní smlouvy či jiné podklady jako objednávky či faktury. Podklady k řádnému vedení účetnictví (smlouvy, faktury, pokladní doklady, objednávky atd.) se při předání ze strany minulé paní účetní nacházely ve všech skříních, zásuvkách, bez jakékoliv logiky natož systému. Ze žádných podkladů nebylo možné posoudit, zda byl stav bankovního konta v den předání ve správné výši. Logický závěr nechť si udělá každý sám.
Nutno podotknout, že se Ing. Váchová po svém nástupu potýkala s velkou nevraživostí předchozí účetní, nepředání podkladů apod., nicméně v současné době je stav a systém práce zcela uspokojivý.

Závěr:
- vnitřní audit nezadávat vždy stejné firmě (dohlédnout na její nezávislost)
- brát si poučení z doporučení auditorů a jejich konkrétních výsledků
- reagovat na zjištěné nedostatky IHNED
Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8320Příspěvek kango »

Plán činnosti kontrolního výboru obce Zdiby pro rok 2012

Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu přijmout následující usnesení ve vztahu k činnosti výboru:
Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru, aby se zabýval následujícími úkoly:

- Prováděl kontrolou plnění usnesení zastupitelstva.
T: čtvrtletně

- Provedl kontrolu nakládání s podněty a stížnostmi občanů za roky 2010 až do současnosti.
Následně kontroloval nakládání se stížnostmi a podněty občanů jedenkrát za půl roku.
T: květen
prosinec

- Provedl kontrolu práce s žádostmi o úpravu územního plánu z hlediska rovného přístupu k práci s nimi .
T:květen 2012

- Provedlt kontrolu přípravy a průběhu vyběrovych řízeni, realizovaných v roce 2011.
Ve spolupráci s finačním výborem průběžně dohlížel na přípravu a realizaci výběrových řízení v obci.
T: červen
průběžně

- Provedl kontrolu praktického uplatňování obecně závazných právních předpisů vydaných obcí.
T: červen a následně každé konání zastupitelstva.

- Společně s finančním výborem provedl kontrolu smluv uzavřených v roce 2011 a 2012, smluv k jejichž uzavření nebylo třeba souhlasu zastupitelstva.
T: červenec , prosinec

- Dokončil kontrolu postupu ve věci případu řešeného ÚOHS.
T: duben

- Plnil další úkoly podle zadání zastupitelstva obce.
Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: KONTROLNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8577Příspěvek kango »

Zápis ze zasedání kontrolního výboru

Místo: zasedací místnost obecního úřadu
Datum: 11 dubna 2012
Přítomni: lng. Přibyl, pí. Rousková, lng. Slezák, JUDr. Široký, lng. Žáček
Nepřítomni: -
Hosté: -

Zasedání kontrolního výboru zahájil JUDr. Široký, který přivítal všechny přítomné.
1) Kontrolní výbor se pak zabýval
Rozdělením úkolů vyplývajících z plánu činnosti, jak byl schválen zastupitelstvem.
Úkoly byly rozděleny takto:
- Prováděl kontrolou plnění usnesení zastupitelstva.
T: čtvrtletně
Odpovídá: R. Rouskova, lng. Přibyl

- Provedl kontrolu nakládání s podněty a stížnostmi občanů za roky 2010 až do současnosti.
Následně kontroloval nakládání se stížnostmi a podněty občanů jedenkrát za půl roku.
T: květen
Prosinec
Odpovídá: JUDr. Široký, lng. Žáček

- Provedl kontrolu práce s žádostmi o úpravu územního plánu z hlediska rovného přístupu k práci s nimi.
T:květen 2012
Odpovídá: lng. Přibyl, lng. Žáček

- Provedl kontrolu přípravy a průběhu výběrových řízení, realizovaných v roce 2011.
Ve spolupráci s finančním výborem průběžně dohlížel na přípravu a realizaci výběrových řízení v obci.
T: červen
Průběžně
Odpovídá: R. Rousková, lng. Slezák

- Provedl prověrku důvodů, pro které nevychází pravidelně měsíčně obecní periodikum Zdibský zpravodaj.
T: duben
Bod odpadl- vyřešeno před projednáním.

- Provedl kontrolu praktického uplatňování obecně závazných právních předpisů vydaných obcí.
T: červen a následně každé konání zastupitelstva.
Odpovídá: lng. Přibyl, JUDr. Široký

- Společně s finančním výborem provedl kontrolu smluv uzavřených v roce 2011 a 2012, smluv k jejichž uzavření nebylo třeba souhlasu zastupitelstva.
- T: červenec, prosinec
- Odpovídá: lng. Slezák, JUDr. Široký

- Dokončil kontrolu postupu ve věci případu řešeného UOHS.
T: duben
Odpovídá: lng. Slezák, JUDr. Široký

JUDr. Široký informoval o písemné žádosti JUDr. Kadlecovi, aby obci předal úplnou kopii spisu 5116/2008/VZ -123 77 /2008/530/RP.
Kango

Odpovědět