KULTURNÍ KOMISE

Výbory a komise
Odpovědět
PavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

KULTURNÍ KOMISE

Příspěvek: # 7813Příspěvek PavlaO »

Zápis ze zahajovací schůzky KK dne 5.1.2011:
Zapsala: Hana Jandovská

Komise pro kulturu, volný čas a sociální věci

Zápis č. 1/2011


Přítomni: M.Česneková, H.Jandovská, J. Holan
Omluveni: P. Oborníková, K.Lišková
Host: MUDr. M.Hellerová

1) Seznámení s kulturními akcemi, které se pravidelně v obci konají/ vítání prvňáčků,rozloučení ze školou a ze školkou, červnová pouť,zájezd pro seniory na hrady a zámky,předvánoční zájezd na Tradiční vánoční trhy,Vánoční besídka pro seniory, Blahopřání k významným životním výročím – písemné i osobní.

2) Řada akcí Kaštánku (paní Česneková akce zašle e-mailem)

3) Pan Holan navrhuje sportovní akce-pochody, cykloturistiku pro všechny věkové kategorie se zaměřením pro rodiny s malými dětmi.

4) Paní starostka MUDr. Hellerová navrhuje akce pro děti před velikonocemi (pochod ke kostelu nebo naopak).

5) Dále se navrhují sportovní akce za přítomnosti slavných sportovců s dobročinným zaměřením.

6) Měl by se opět konat lampiónový průvod s ohňostrojem.

7) Paní Česneková navrhuje zapojit se do svazku obcí Dolního Povltaví a tím se podílet na rozvoji dalších akcí.

Diskuse: Zúčastnění se dohodli, že akce budou plánovat tak, aby se nepřekrývaly a aby do nich byla zapojena všechna sdružení, která v obci pracují.

Úkoly: Paní Česneková a pan Holan zašlou e-mailem své návrhy


Závěr: Další schůzka se bude konat hned první týden v únoru na obecním úřadě.Den se včas upřesníPavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

Re: KULTURNÍ KOMISE

Příspěvek: # 7814Příspěvek PavlaO »

Komise pro kulturu, volný čas a sociální věci: 2.2.2011
Zapsala: Hana Jandovská z podkladů Pavly Oborníkové


Zápis č. 2/2011


Přítomni: Mgr. P. Oborníková, M.Česneková, H.Jandovská,
Omluveni: J.Holan, K.Lišková(omylem z tech. důvodů nebyla pozvána).

1) Schůzky se budou konat každou první středu v měsíci v 18hod. v kulturním domě. Dle potřeby bude schůzka svolána aktuálně.
Další schůzka se koná 3.března 2011

2) Nutná úprava rozpočtu. Loňský rozpočet 56 000,-Kč na letošní rok nebude stačit.

3) Zdibský Zpravodaj-stále není známá podoba nového Zpravodaje a redakční rada.

4) Navrhly jsme každoroční soutěž ,,Osobnost roku“, do níž může kdokoliv navrhnout kteréhokoliv občana naší obce s uvedením důvodů kandidatury. U nominovaných nezáleží na pohlaví, věku, délce pobytu, národnosti či na jiných atributech. Vítěz bude vyhlášen na akci ,,Svátek sousedů, na podobě daru se dohodneme. Nultý ročník navrhujeme spustit ihned, uveřejnit na webu a spustit hlasování. Můžeme se zamyslet i nad tím, zda jde cenu udělovat i in memoriam.

5) Dále se navrhujeme souběžně vyhlásit soutěž na právnické subjekty, které se výrazně zasloužily o obec.

6) Návrh-k pamětním dárkům pro školáky dávat, místo knih pro žáky a předškoláky, kteří opouštějí školu a školku, osobní fotoknihu připravenou z fotografií akcí školky, školy, doplněnou o krátké texty o historii školky a školy, spolužácích, učitelích apod. cena asi 200,- je srovnatelná s cenou knihy.

7) Navrhujeme pořádat ,,Bleší trhy na hřišti v Přemyšlení dopoledne každou první sobotu v měsíci při dobrém počasí za pronájem prodejního místa 100,-Kč ve prospěch kulturní komise s využitím na jiné kulturní akce, které komise pořádá. Smyslem trhu je ponechat v oběhu věci, které by jinak skončili v kontejnerech nebo na černých skládkách a přitom by se mohli někomu hodit.

8) Zdibský sportovní den bude teprve prodiskutován a do plánu akcí bude zahrnut později.

9) Na akcích, které jsou uvedeny ve sloupci ,,Akce pořádané/spolupořádané obcí“ se bude obec podílet prostřednictvím kulturní komise, ať již finančně či osobně.

10) Sloupec ,,Akce jiných subjektů“ jsou v tabulce pro informaci, abychom se nekryli časově, ani obsahově, na tyto akce nebudou poskytovány prostředky z rozpočtu KK, což nevylučuje možnost pořadatelů uvedených akcí žádat o dotaci obec vlastním jménem.

11) V tabulce zatím chybí plánované Farmářské trhy, které pořádá P. Oborníková. Trhy budou výhledově probíhat od jara do podzimu.

12) Odsouhlasily jsme možnost zřídit webové stránky se záložkou ,,Knihovna“, do níž bude knihovnice H. Jandovská vkládat nové i starší tituly knih a skrze mailovou adresu bude možné knihy rezervovat

Diskuse: Bylo navrženo a prodiskutováno hodně podnětných návrhů

Úkoly: a) starostka paní MUDr. M.Hellerová-trvá úkol zjistit stanovy svazku Dolní Povltaví
b) H.Jandovská připraví seznam spoluobčanů slavících významné životní jubileum
c)P.Oborníková+M.Česneková sestaví návrh Velikonoční akce
d)P.Oborníková navrhne text na web a technicky domluví s provozovatelem stránek
e)K.Lišková dodá svůj plán akcí

Závěr: zápis + plán akcí bude zaslán všem členům KK, paní starostce a paní tajemnici
poděkování paní P.Oborníkové za vypracování plánu


Zdiby 10.2.2011 zápis:H.Jandovská

PavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

Re: KULTURNÍ KOMISE

Příspěvek: # 7815Příspěvek PavlaO »

Komise pro kulturu, volný čas a sociální věci

Zápis č.3 ze schůzky 2.3.2011
Zapsala: Pavla Oborníková


Přítomni: Hana Jandovská, Magdaléna Česneková, Pavla Oborníková, Kamila Lišková
Omluveni: Jiří Holan, Markéta Hellerová


Program navržený předsedkyní komise:

1/ Kontrola minulého zápisu
2/ Úkoly z minulé schůzky
3/ Návrh rozpočtu na jednotlivé akce
4/ Návrh na vítání občánků
5/ Další návrhy a nápady1) Citelně navýšený rozpočet pro kulturní komisi, o jeho rozvržení budeme diskutovat na další schůzce

2) Razítko KK: vyrobíme si razítko naší komise, vtipné, milé – zajistí MČ

3) Osobnost roku: a) po diskuzi jsme se dohodly na vyhlášení vítěze na Svátku sousedů
b) vymyslet text soutěže – PO – úkol trvá
c) hlasování bude probíhat na internetu, hlasovací lístky budou k dispozici také na veřejných místech, tj. knihovna, pošta, obchod, hospoda, OÚ, a také na Velikonočních trzích
d) princip hlasování po internetu ještě dořešíme, MČ zjistí, jak lze ošetřit zasílání neomezeného počtu hlasů a přitom nebylo nutné omezit hlasování na 1 IP adresu
e) hlasování skončí 31.5.2011
f) hlasovací lístek bude obsahovat kolonky „Koho“ a „Proč“ a bude opatřen razítkem KK
g) dar pro Osobnost roku bude mít hodnotu 3.000,- Kč a jeho přesnou podobu ještě upřesníme

4) Firma roku: vzhledem k 1. ročníku a neznalosti lidí, pro které firmy a proč by bylo možné hlasovat jsme se shodly na přesunutí akce do dalšího roku.

5) Osobní fotoknihy pro žáky vycházející z MŠ a ZŠ: HJ – zjistí počet vycházejících žáků z MŠ a ZŠ, MČ – dohodne se s fotografem, aby pořizoval více snímků vhodných pro použití v osobní fotoknize žáka a zjistí, zda by byl schopen fotoknihy dodat. Již na minulé schůzi byla navržena cena jedné fotoknihy ve výši 200,- Kč.

6) Bleší trhy: anotace bude publikována ve Zdibském zpravodaji, prostřednictvím obecního rozhlasu, výlepem plakátů – HJ zajistí výlep po obci (ve svém okolí vylepí též MČ, PO a KJ)

7) Knihovna na web: prozatím nesplněno, záleží na možnostech webu.

8) Svátek sousedů: a) prozatím navrženo opékání prasete, skákací hrad a dětské aktivity, vyhlášení soutěže Osobnost roku, tanec, hudba, štěstíčka, koláče
b) místo u archivu v Přemyšlení není vhodné vzhledem k možnosti přebíhání dětí přes rušnou silnici
c) návrh na přesunutí akce na hřiště u Sokolovny – HJ zjistí, zda je to možné a zda je výčepní ze Sokolovny ochotný zajistit za možnost výdělku na nabízeném občerstvení opékání prasete, stoly a židle. Pokud ochotný nebude, zajistíme někoho jiného.
d) datum akce – pátek 10.6.2011
e) MČ – zjistí kapelu, která by byla ochotná hrát jak na valníku, tak posléze na zábavě a její cenové požadavky
f) na příští schůzce KK bychom měli program Svátku dále konkretizovat

9) Vítání občánků: navržena místnost ve škole, ale KK názor nesdílí, naopak se shodla, že nejvhodnější a současně dostupnou a důstojnou místností je jednací místnost na obecním úřadě, která by se (nejen) pro tento účel měla vyklidit a zařídit jak pro Vítání občánků, tak pro zasedání komisí, setkávání s občany apod. Tzn. najít náhradní prostory pro popelnice, krabice, atd.
a) KJ – má možnost zajistit dárky, např. kosmetické balíčky
b) HJ – zjistí počet narozených dětí
c) Rodiče, kteří stojí o vítání občánků, budou povinni účast na obřadu potvrdit
d) Shodly jsme se na výši daru pro jedno dítě – 300,- Kč, dar bude obsahovat pamětní list, kosmetický balíček a kytičku
e) Vítání by proběhlo „zpětně“ od ledna t.r.

10) Ples zastupitelů:
a) K tanci a poslechu zahraje Formanka, profesionální kapela Hradní stráže a Policie ČR, která hraje na plesech, zábavách, mj. na Žofíně či ve Španělském sále (cca 8-10 lidí), cena 20.000,- (20:00 – 24:00 nebo dle dohody) – cena za kapelu půjde z rozpočtu KK
b) KJ a HJ zjistí možnost předtančení dospělých a dětí včetně ceny
c) MČ zjistí možnost cateringu včetně ceny a rozsahu nabízených služeb
d) Vzhledem k významu akce, přesahující hranice a možnosti KK navrhujeme na pokrytí plesu finanční spoluúčast obce a ostatních komisí

11) HJ – připravila seznam osobností obce slavící letos významné životní jubileum. Mladším jubilantům se posílá pouze blahopřání, starším dárkový balíček. Přání je 108, známky v ceně 1080,-, přání v ceně 2160,- Kč, balíčky 16 osobám á 200,-, tj. 3.200,- Kč, celková cena z rozpočtu KK: 6.440,- Kč.

12) Velikonoce na zámku: PO a MČ seznamují KK s programem velikonoční akce s tím, že z rozpočtu KK bude hrazeno vystoupení folklorního souboru (2.000,- Kč), představení Lakomých Barek (2.000,- Kč) a zvěřinec pro děti (do 7.000,- Kč). Bude nabídnuta možnost svézt děti na ponících, KL navrhuje za svezení vybírat symbolickou částku, která by se stala příjmem KK.

13) KL – přichází s návrhem akce Voříškiáda – do příští schůzky KK zjistí datum Dne zvířat, kdy by mohla být akce konána a návrh programu akce.

14) HJ – zajistí předání podnětů Komisi životního prostředí, a to: vysázení tújí či jiných dřevin v okolí kontejnerovišť a nákup odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy do obce.

1) Úkoly: Markéta Hellerová - trvá úkol - zjistit stanovy svazku Dolní Povltaví.
2) V průběhu schůze KK jsme doplnily známé částky do rozpočtu akcí KK.
3) PO připravila rozpočtové tabulky pro jednotlivé akce pořádané KK/obcí a aktualizovala celkový plán činnosti KK včetně celkového rozpočtu (posílám jako samostatný soubor).
4) Další schůzka KK se bude konat ve středu 6.4.2011 v 18:00 v Kulturním domě ve Veltěži, případně v nějaké restauraci.

PavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

Re: KULTURNÍ KOMISE

Příspěvek: # 7816Příspěvek PavlaO »

Komise pro kulturu, volný čas a sociální věci

Zápis č. 4 ze schůzky 23.3.2011
Zapsala: Bc. Mottlová MalinováPřítomni: Hana Jandovská, Magdaléna Česneková, Pavla Oborníková, Markéta Hellerová
Omluveni: Jiří Holan, Kamila Lišková


Program navržený předsedkyní komise:

1/ Kontrola minulého zápisu
2/ Úkoly z minulé schůzky
3/ Úprava rozpočtu na jednotlivé akce
4/ Návrh na vítání občánků
5/ Další návrhy a nápady1) Osobnost roku – od příštího roku, viz návrh kulturních akcí, bude vyhlášeno na webových stránkách obce (až to jejich úpravě, v současnosti jsou nepřehledné a částečně nefunkční), ve Zdibském zpravodaji bude uveřejněn anketní lístek. Osobnost roku nebude spojována se sousedskými slavnostmi.

2) Sousedské slavnosti – propagace bude zajištěna obcí – web, zpravodaj, rozhlas, návrhy Mgr. Oborníkové na rozšíření programu slavností o vystoupení šermířů, sokolníků a zapojení cizinců žijících v obci byl zamítnut. Pozn. k akci: Ve škole a školce je možné zadat kreslící soutěž: Můj soused – odměnění dětí v kategorii nejhezčí obrázek, nejoriginálnější nápad apod. Vyhodnocení na akci ke dni sousedů. Analogie pouti (průvod, koláče, …) s ukončením na hřišti (ideálně Sokol), kde budou zajištěny atrakce a soutěže pro děti, občerstvení (vyzvat občany k přispění – soutěž o nejoriginálnější moučník…), večer zábava s tancem. Při hezkém počasí vše venku. Podle vyjádření starostky je toto na samostatnou akci. Sousedská slavnost je plně v gesci pí. Jandovské

3) Vítání občánků – termín21.5.2011 – bude odeslán zvací dopis na rodiče dětí narozených od 1.1.2011 – seznam zajistí OÚ pí. Uhlová, místo konání ZŚ Zdiby, obecní úřad zajistí technické zázemí, pamětní knihu a ve spolupráci s KK i pozornost pro děti a rodiče ( balíček, květina, pamětní mince)

4) Ples zastupitelů – z rozhodnutí starostky obce bude tato akce zadána tzv. na klíč

5) Knihy pro žáky vycházející z MŠ a ZŠ: paní ředitelka se spíše přiklání ke knize než k fotoknize, členky KK toto podpořily, cena jedné knihy ve výši 200,- Kč. Na návrh starostky bude ke knihám předáván ještě pamětní list

6) Velikonoce: pro děti ze ZŚ a MŠ – zajistit Kinder vajíčka ( pozn. již koupeny OÚ)

Poznámky k dalším plánovaným aktivitám:

Jarní zámecké slavnosti – požadavek starostky – na plakáty uvést rovněž Obec
Fotbalový zápas: prozatím s otazníkem. Podaří-li se dohodnout s hokejisti české extraligy, NHL, KHL – vytvořit fotbalový tým ze zdibských fotbalistů. Občerstvení
Country bál: organizační zajištění – Obec vč. termínu v sokolovně, hudební produkce i občerstvení
Zahájení školního roku: návštěva školy, vítání prvňáčků – malý dárek
Den pro celou rodinu – Pochod o zdibský koláč: vytvoření tras různé náročnosti z Brnek, Zlatého kopce, Holosmetek, …. Po cestě kontrolní (zábavná) stanoviště. Cíl směřovat před Sokolovnu nebo na hřiště do Přemýšlení. Přijatelnější varianta je k Sokolu (možnost aktivit pro děti i dospělé na hřišti).
Drakiáda: Soutěže o nejhezčího draka, o nejvýše letícího, …..
Lampionový průvod s ohňostrojem spojený s Halloweenem.:připravit návrh trasy + vyřezávání dýní, odpoledne s dětmi, večer ohňostroj na hřišti
Zahajovací ples sezony: zajistit sokolovnu, ples na klíč
Vánoční besídka pro seniory: zajistit kulturní dům, dárky, občerstvení, vystoupení dětí
Zdibský advent: první adventní neděli, stavění vánočního stromu se zdobením – vyzvat děti, ať vyrobí a přinesou ozdoby, koledy, svařené víno, čaj pro děti. Děti, které přinesou ozdobu, dostanou malý dárek

7) Rozpočet – úpravy příspěvků Obce:
1.4.2011 Andersenova noc 2.000,- Kč
17.4.2011 Jarní zámecké slavnosti 12.800,- Kč
30.4.2011 Cesta za pokladem 2.000,- Kč
Květen 2011 Cyklistické závody Beckov (ceny pro vítěze) 1.000,- Kč
5.6.2011 Atletické závody ke dni dětí (ceny pro vítěze) 1.000,- Kč
Červen 2011 Svátek sousedů 15.000,- Kč
30.6.2011 Rozloučení ze školou/školkou 10.000,- Kč
Červen 2011 Závěrečná bojová hra (ceny) 1.000,- Kč
Červen 2011 Fotbalový zápas (?) 15.000,- Kč
Srpen 2011 Country bál ( možnost úpravy výše příspěvku) 10.000,- Kč
1.9.2011 Zahájení školního roku 5.000,- Kč
3.9. 2011 Den pro celou rodinu – Pochod o zdibský koláč 30.000,- Kč
Září 2011 Zájezd pro seniory na hrady a zámky 15.000,- Kč
29.10.2011 Halloween + ohňostroj (spojení dvou akcí) 35.000,- Kč
12.11.2011 Zahajovací ples sezony – Ples Obce 30.000,- Kč
27.11.2011 Začátek adventu (stavění vánočního stromu) 5.000,- Kč
Prosinec 2011 Zájezd na vánoční trhy 10.000,- Kč
Vánoční besídka pro seniory 10.000,- Kč
Vítání občánků 15.000,- Kč
Dary k životním jubileím 6.500,- Kč
CELKEM 231.300,- Kč

Jednání komise bylo ukončeno ve 21.00 hod.
Další schůzka KK se bude konat ve středu 20.4.2011 v 18:00 v zasedací místnosti OÚ


Ve Zdibech dne 23.3.2011

PavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

Re: KULTURNÍ KOMISE

Příspěvek: # 7817Příspěvek PavlaO »

Komise pro kulturu, volný čas a sociální věci

Zápis č. 5 ze schůzky 20.4.2011
zapsala: Ing. Jolana VáchováPřítomni: Hana Jandovská, Magdaléna Česneková, Markéta Hellerová-host
Omluveni: Mgr. Pavla Oborníková
Neomluveni: p.Holan,pí. Lišková


Program navržený předsedkyní komise:

1) Kontrola minulého zápisu
2) Cesta za pokladem
3) Sousedské slavnosti
4) Vítání občánků
5) Cyklistické závody Beckov
6) Fotbalový zápas
7) Rozloučení se školou a školkou
8) Další návrhy a nápady


1) Kontrola minulého zápisu

2) Cesta za pokladem – zajišťuje paní Česneková - Kaštánek

3) Sousedské slavnosti – červen 2011


Obecní úřad zajistí atrakce pro děti(skákací hrad, soutěže, malování na obličej atd.) – na hřišti u Sokolovny Veltěži od 17:30 – 20:00.
Obecní úřad zajistí pronájem prostoru na hřiští Sokolovny Veltěž a propagaci(webové stránky obce, zpravodaj, plakáty s popisem akce, rozhlas).
Obecní úřad zajistí zpevněný povrch – deska pro více užití
Paní Jandovská zajistí balonky(helium) a trampolínu včetně záchytné sítě, montáž zajistí údržba Obecního úřadu, propagace, co znamená Svátek sousedů spolu s Obecním úřadem
Průvod s žebřiňákem vyjde za doprovodu Obecní policie z Přemyšlenského hřiště horní cestou na Sokolovnu Veltěž, předpokládaný začátek akce 17:30.

Kulinářská soutěž o nejlepší rodinný recept, specialitu, koláč atd. – vyzvou se občani, aby přinesli svoje výtvory. Vyhlášení vítěze soutěže.
Obecní úřad zajistí stolek na vystavení , papírové štítky k označení, tácky, igelit.pytlíky, ubrousky.
Nutno zajistit krabice a pytle na odpadky.

Soutěž o nejhezčí obrázek – děti vytvoří ve škole obrázek na téma „Můj soused“, nutno zajistit šňůry, kolíčky a místo na vyvěšení obrázků. Vyhlášení vítěze soutěže.

Od 20:00 zábava s občerstvením, tancem a hudbou – skupina PRORADOST( informace ohledně aparatury zjistí pí. Česneková). Obecní úřad zajistí stoly, židle a partystany ze Sokolovny Veltěži.

Při hezkém počasí vše venku. Při nepřízni počasí – Sokolovna.

4) Vítání občánků – 21.5.2011 bude odeslán zvací dopis na rodiče dětí narozených od 1.1.2011 – seznam zajistí OÚ pí. Uhlová, místo konání ZŚ Zdiby, obecní úřad zajistí technické zázemí, pamětní knihu a ve spolupráci s KK i pozornost pro děti a rodiče ( balíček, květina, pamětní mince)

Starostka zajistí fotografa a připraví projev.

Obecní úřad zajistí kroniku, kam se budou zapisovat všechny narozené děti ve Zdibech, podepisovat záznamy budou rodiče, starostka a matrikářka.
Obecní úřad zajistí výzdobu, dekorace, květiny, hudbu a ozvučení.
Obecní úřad zajistí pamětní mince do balíčku, kytičku pro maminky.
Paní Jandovská ve spolupráci s ředitelkou ZŠ zajistí kulturní vložku (děti ze školy přednesou básničky).
Paní Lišková zajistí balíčky pro děti a rodiče.

Průběh:
1. matrikářka přivítá rodiče, seznámí s průběhem vítání, děti přednesou básničky
2. matrikářka pozve paní starostku, přivítá ji a představí i rodiče
3. projev starostky
4. matrikářka vyzve postupně rodiče k podpisu
5. paní Jandovská přebírá dítě, aby se maminky mohly pohodlně podepsat, převzít kytičku a balíček
6. převzetí dítěte od paní Jandovské
7. posadí se zpět na své místo
8. po skončení odejde paní starostka
9. matrikářka nabídne možnost fotografování – v případě zájmu je možné fotografie zakoupit na Obecním úřadě

5) Cyklistické závody Beckov – 29. květen 2011, pořádá Sokol, MUDr. Hellerová – obecní úřad zajistí sanitku místo Kč 1000,- na odměny, zákaz použít obecní sanitku

6) Fotbalový zápas – zdibští fotbalisté x česká hokejová extraliga – 26.6.2011, MUDr.Hellerová – návrh zapojit děti do programu, vymyslet program(soutěže) pro ně, hodinu před začátkem a o poločase(kopy na bránu apod.). OÚ ve spolupráci s místostarostou sestaví 15-tičlenný tým zdibských fotbalistů x hokejisti české extraligy. Moderátor uvede a představí týmy(soupiska týmů). Starostka přivítá a provede slavnostní výkop

Obecní úřad zajistí:
 pronájem fotbalového hřiště
 občerstvení
 tým hostů
 moderátor
 dresy – s logem obce
 skákací hrad pro děti s dohledem
 propagace(plakáty, osobní pozvánky do schránek atd.)

7) Rozloučení se školou a školkou: Pí. Jandovská zajistí od ředitelky ZŠ údaje od dětí pro pamětní list. Obecní úřad zajistí strukturovaný papír. Předání proběhne na konci školního roku, účastnit se bude starostka nebo místostarosta, focení zajistí starostka. Dohodnout termín konání s ředitelkou ZŠ(týden před koncem).

8) Další návrhy a nápady

MUDr. Hellerová – od paní Liškové – doplnit program na Oříškiádu
pí. Česneková - k úvaze zrealizovat bezpečnostní akci se ZŠ A MŠ - organizace, praktické ukázky: co se
stane když.....praktické ukázky záchrany lidského života
pí. Jandovská – zajistit místo pro konání Blešího trhu – Obecní úřad

Jednání komise bylo ukončeno ve 20.30 hod.
Další schůzka KK se bude konat ve středu 1.6.2011 v 18:00 v zasedací místnosti OÚ.


Ve Zdibech dne 20.4.2011

PavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

Re: KULTURNÍ KOMISE

Příspěvek: # 7818Příspěvek PavlaO »

Komise pro kulturu, volný čas a sociální věci

Zápis č. 6 ze schůzky 1.6.2011
Zapsala: Bc. Anna Mottlová Malinová

Přítomni: H. Jandovská, Mgr. P. Oborníková, K. Lišková, J. Hyklová, MUDr. M. Hellerová-host
Omluveni: M. Česneková. J.Holan


Program navržený předsedkyní komise:

1) Kontrola minulého zápisu
2) Vítání občánků
3) Sousedské slavnosti
4) Fotbalový zápas
5) Rozloučení se školou a školkou
6) Voříškiáda
7) Cesta za zdibským koláčem
8) Další návrhy a nápady


1) Kontrola minulého zápisu

2) Vítámí občánků – proběhlo první vítání, mělo velmi kladný ohlas, všem zúčastněným – paní starostka, členky SPOZ i pracovníci Obecního úřadu – byla prostřednictvím předsedkyně KK tlumočeno poděkování. Další vítání je plánováno na 17.9.2011

3) Sousedské slavnosti – červen 2011
Obecní úřad zajistil atrakce pro děti dle posledního zápisu KK
Pronájem prostoru na hřišti Sokolovny Veltěž a propagaci(webové stránky obce, zpravodaj, plakáty s popisem akce, rozhlas) - zajištěno
Obecní úřad zajistí zpevněný povrch – deska pro více užití, pí. Mottlová Malinová se po obdržení kontaktu na hudební skupinu dohodne a desku zajistí ve spolupráci s údržbou obce.
Paní Jandovská zajistí balonky(helium), propagace, co znamená Svátek sousedů spolu s Obecním úřadem
Průvod s žebřiňákem vyjde za doprovodu Obecní policie z Přemyšlenského hřiště horní cestou na Sokolovnu Veltěž, předpokládaný začátek akce 17.00

Kulinářská soutěž o nejlepší rodinný recept, specialitu, koláč atd. – vyzvou se občani, aby přinesli svoje výtvory. Vyhlášení vítěze soutěže.
Obecní úřad zajistí stolek na vystavení , papírové štítky k označení, tácky, igelit.pytlíky, ubrousky, umělé vidličky, vlhčené ubrousky, šatní lístky kartičky pro hodnocení poroty. Domluví lednici s provozovatelem restaurace na umístění moučníků..
Nutno zajistit krabice a pytle na odpadky – pí.Jandovská, pí.Hyklová
Dále zajistí distribuci přihlášek do soutěže o nejlepší moučník – příloha Zdibského zpravodaje.Moučníky donesou soutěžící přímo na hřiště u Sokolovny v době od 16.30 do 17.00 hod.

KK na základě pokynů paní Jandovské zajistí členy poroty pro hodnocení moučníků i dětských obrázků.
Soutěž o nejhezčí obrázek – děti vytvoří ve škole obrázek na téma „Můj soused“, nutno zajistit šňůry, kolíčky a místo na vyvěšení obrázků. Vyhlášení vítěze soutěže.
Obrázky vyzvedne po domluvě s ředitelkou školy pí. Jandovská, event. jiná jí pověřená členka kulturní komise.
Od 20:00 zábava s občerstvením, tancem a hudbou – skupina PRORADOST( informace ohledně aparatury zjistí pí. Česneková). Obecní úřad zajistí stoly, židle a partystany ze Sokolovny Veltěži.

Pro výherce zajistí Jandovská-Hyklová vouchery – soutěž o nejlepší moučník – restaurace U jezera – hodnota 500, 300 a 150 Kč. Pro děti – 2 věkové skupiny – 2x 3 vouchery na zmrzlinový pohár do Cukroschky.100,- ( budou proplaceny OÚ - stvrzenka + vouchery )

4) Fotbalový zápas – Zdibské sportovní odpoledne – zdibský hvězdný tým x tým hokejových hvězd
MUDr.Hellerová – na tuto akci je zajištěn sponzor, nezasahuje tedy do rozpočtu KK, jsou připraveny soutěže pro děti a ve spolupráci s OP Zdiby rovněž bezpečnostní soutěže, které zajistí Bc. Tereza Bušková
Odpoledne začíná programem pro děti od 14.00 hod. Samotný zápas bude zahájen v 17.00 hod. propagace je již v běhu.

Moderátor uvede a představí týmy(soupiska týmů)
Starostka přivítá a provede slavnostní výkop

5) Rozloučení se školou a školkou

Pí. Jandovská zajistí od ředitelky ZŠ údaje od dětí pro pamětní list.
Obecní úřad zajistí strukturovaný papír.
Předání proběhne poslední den školního roku, účastnit se bude starostka nebo místostarosta, focení zajistí starostka.
Pí. Jandovská zjistí hodinu vhodnou pro předání drobných dárků. Dárky zajistí Obecní úřad.

6) Voříškiáda
Konání 1.10.2011
Umístění – dětské hřiště Přemyšlení
Bude zajištěna účast veterináře, obecní policie, na programu bude odborná přednáška, nabídka čipování aj. – bude ještě dořešeno na příštím jednání komise.
Pí. Lišková dodá do 10.6.2011 veškeré informace o této akci na adresu malinova@obeczdiby.cz k uveřejnění v červencovém čísle Zdibského zpravodaje.

7) Pochod o Zdibský koláč – starostka ještě prověří informace od p. Holana.předpokládaný termín konání
je 10.9.2011. Opět je nutné do 10.6.2011 připravit informace o akci do Zdibského zpravodaje

8) Další návrhy a nápady

pí. Česneková - k úvaze zrealizovat bezpečnostní akci se ZŠ A MŠ - organizace, praktické ukázky: co se
stane když.....praktické ukázky záchrany lidského života – přesunuto na příští jednání KK
pí. Jandovská – zajistit místo pro konání Blešího trhu – Obecní úřad - – přesunuto na příští jednání KK
Mgr. Oborníková – Farmářské trhy - – přesunuto na příští jednání KK

ZDIBSKý ZPRAVODAJ - příspěvky budou shromažďovány na Obecním úřadě
První číslo bude distribuováno od 6.6.2011
Do 10.6.2011 je nutné dodat všechny příspěvky do červencového čísla.
Následně vyjde další číslo Zdibského zpravodaje až v září. Toto je z důvodu prázdnin a dovolených.

Jednání komise bylo ukončeno ve 19.30 hod.
Další schůzka KK se bude konat ve středu 22.6.2011 v 18:00 v zasedací místnosti OÚ.


Ve Zdibech dne 1.6.2011

PavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

Rezignace na členství v Kulturní komisi

Příspěvek: # 9244Příspěvek PavlaO »

Vážení občané,

dovoluji si Vám oznámit, že s ohledem na současnou situaci v obci a zejména s přihlédnutím k průběhu a výsledkům dnešního jednání zastupitelstva jsem s okamžitou platností rezignovala na funkci členky Kulturní komise.

Pavla Oborníková
Zastupitelka Obce Zdiby (SNK Zdiby 2010)

Odpovědět