Zasedání zastupitelstva se koná dne 19.12.2019 od 17:30 hod v kulturnim dome ve Veltezi

Zasedání zastupitelstva
Odpovědět
jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3238
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Zasedání zastupitelstva se koná dne 19.12.2019 od 17:30 hod v kulturnim dome ve Veltezi

Příspěvek: # 12586Příspěvek jenik789 »

Zasedání zastupitelstva se koná dne 19.12.2019 od 17:30 hod v kulturnim dome ve Veltezi

Program zasedání - oficiální pozvánka

Návrh programu:
1)
a) Zahájení.
b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z posledního řádného zastupitelstva obce, jakož i zápisu z posledního mimořádného zastupitelstva obce.
c) Schválení programu.
2) Informace o činnosti orgánů obce.
3) Rozpočtové opatření č. 4.
4) Rozpočet obce Zdiby na r. 2020.
5) Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 473/29, k.ú. Zdiby.
6) Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 491/10, k.ú. Zdiby.
7) Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 106/113, k.ú. Brnky.
8) Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 80/128 a 80/129, v k.ú. Brnky.
9) Prodej obecního pozemku parc. č. 105/63, v k.ú. Přemyšlení.
10) Prodej obecního pozemku parc. č. 105/62, k.ú. Přemyšlení.
11) Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku (odpady, psi, pobyt, veřejné prostranství, vjezd motorových vozidel, vstupné).
12) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace.
13) Pověření vedoucího strážníka obecní policie Zdiby.
14) Pořízení změny č. 2 územního plánu – na žádost investora – tramvajová trať do Zdib.Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

jos
Příspěvky: 122
Registrován: úte pro 06, 2005 1:18 pm
Bydliště: Veltěžská 83, Zdiby-Přemyšlení

Re: Zasedání zastupitelstva se koná dne 19.12.2019 od 17:30 hod v kulturnim dome ve Veltezi

Příspěvek: # 12587Příspěvek jos »

Vhledem k tomu, že vedení obce celkem jasně deklarovalo naprosto průzračné dokladování svého jednání na zastupitelstvu a ničím důrazným ho nepodpořilo - tj. podklady pro jednání, které má k dispozici každý náš zastupitel si dovoluji nás prosté občany informovat o podkladech z kterých vzejde výsledek. Nemá cenu se zaobírat prodejem a koupi pozemků na naše katastru.Věnujme se bodu 11. úhrada za popelnice:

Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů
obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 3 072 536,-
Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 3 072 536,-Kč děleno 4 778 (3758 počet přihlášených osob na území obce + 1020 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba) = 643 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b)
vyhlášky ve výši 350,- Kč.

(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce.

Ano, jasně se ukazuje jakým způsobem bude pokračovat vedení obce, kterou jste si zvolili! Nikoliv pro to aby se nám žílo lépe, ale abychom mohli hradit naprosto neužitečné osoby na obecním úřadě. Nechci poukazovat na, že zápisy z jednání zastupitelstva nejsou zveřejňovány do 14 - ti dnů od konání sezení, na kterém jsem jako zastupitel trval a vedení pod vedení starosty Tvrdého to plnilo! A tak mě napadá co dělá sekretářka pana tajemníka, bez vypsání výběrového řízení, jak bylo deklarováno. Možná, že pan tajemník, honosící se titulem akademickým JUDr-a nebo také spadá do kategorie bez výběrového soutěžení, ale pozor on je přeci na reklamách jako člen skupiny. Stačí se podívat na jeho profil a jak to vypadá tak žádný lumen v advokacii to není. Neznám právníka působícího v pracovním procesu za tak mizernou almužnu. Asi proto tak vypadá jeho ohodnocení.
Proboha začněte se ptát na základě posledního ZZ, kde je uvedeno jak zastupitelstvo krásně zlikvidovalo hnijící dokumenty pod dozorem jistých orgánů a kolik to stálo!!! Začněme srovnávat prodeje obecních pozemků a následně odkup. Co tím chci říci, že je zde rozdíl!
Za rok zde není výsledek! Proč se nenavázalo na tom co bylo rozpracováno! Nebylo toho málo. Za oblast osvětlení byl krůček k realizací Holosmetek (25 lamp), Brnek (20 lamp) a nasvícení zastávky mezi první zastávkou od Klecan do Zdib materiálně je vše zajištěno, respektive bylo zajištěno. Výsledky hospodaření společnosti Obec Zdiby reality s.r.o. za rok 2018 nebyly zveřejněny na portále justice. Proč, když nová jednatelka je údajně expertka na obchodní právo. Nezná svojí povinnost vůči státním orgánům??? Podotázka, co k tomu říká nezvolený zastupitel, ale člen kontrolního výboru pan Ing.Smetana odborník na vše ohledně uvedeného sročka? Jeho upozornění stálo obec za dobu 4 let asi 200 000,- Kč.

Další info naleznete od 1.1.2020 na www.oočko.cz.


jordanov štěpán
JORDANOV

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3238
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva se koná dne 19.12.2019 od 17:30 hod v kulturnim dome ve Veltezi

Příspěvek: # 12588Příspěvek jenik789 »

jos píše: pon pro 16, 2019 7:57 pm Vhledem k tomu, že vedení obce celkem jasně deklarovalo naprosto průzračné dokladování svého jednání na zastupitelstvu a ničím důrazným ho nepodpořilo - tj. podklady pro jednání, které má k dispozici každý náš zastupitel si dovoluji nás prosté občany informovat o podkladech z kterých vzejde výsledek. Nemá cenu se zaobírat prodejem a koupi pozemků na naše katastru.Věnujme se bodu 11. úhrada za popelnice:

Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů
obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 3 072 536,-
Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 3 072 536,-Kč děleno 4 778 (3758 počet přihlášených osob na území obce + 1020 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba) = 643 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b)
vyhlášky ve výši 350,- Kč.

(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce.

Ano, jasně se ukazuje jakým způsobem bude pokračovat vedení obce, kterou jste si zvolili! Nikoliv pro to aby se nám žílo lépe, ale abychom mohli hradit naprosto neužitečné osoby na obecním úřadě. Nechci poukazovat na, že zápisy z jednání zastupitelstva nejsou zveřejňovány do 14 - ti dnů od konání sezení, na kterém jsem jako zastupitel trval a vedení pod vedení starosty Tvrdého to plnilo! A tak mě napadá co dělá sekretářka pana tajemníka, bez vypsání výběrového řízení, jak bylo deklarováno. Možná, že pan tajemník, honosící se titulem akademickým JUDr-a nebo také spadá do kategorie bez výběrového soutěžení, ale pozor on je přeci na reklamách jako člen skupiny. Stačí se podívat na jeho profil a jak to vypadá tak žádný lumen v advokacii to není. Neznám právníka působícího v pracovním procesu za tak mizernou almužnu. Asi proto tak vypadá jeho ohodnocení.
Proboha začněte se ptát na základě posledního ZZ, kde je uvedeno jak zastupitelstvo krásně zlikvidovalo hnijící dokumenty pod dozorem jistých orgánů a kolik to stálo!!! Začněme srovnávat prodeje obecních pozemků a následně odkup. Co tím chci říci, že je zde rozdíl!
Za rok zde není výsledek! Proč se nenavázalo na tom co bylo rozpracováno! Nebylo toho málo. Za oblast osvětlení byl krůček k realizací Holosmetek (25 lamp), Brnek (20 lamp) a nasvícení zastávky mezi první zastávkou od Klecan do Zdib materiálně je vše zajištěno, respektive bylo zajištěno. Výsledky hospodaření společnosti Obec Zdiby reality s.r.o. za rok 2018 nebyly zveřejněny na portále justice. Proč, když nová jednatelka je údajně expertka na obchodní právo. Nezná svojí povinnost vůči státním orgánům??? Podotázka, co k tomu říká nezvolený zastupitel, ale člen kontrolního výboru pan Ing.Smetana odborník na vše ohledně uvedeného sročka? Jeho upozornění stálo obec za dobu 4 let asi 200 000,- Kč.

Další info naleznete od 1.1.2020 na www.oočko.cz.


jordanov štěpán
Nedoporucuji zadnemu z uzivatelu, aby vyse uvedeny link spustili ze zavaznych bezpecnostnich duvodu, ktere nebudu zde verejne prezentovat.

PS. ze jsou nektere vyse uvedene informace zcestne se kazdy kdo ma zajem muze presvedcit a prijde na zasedani zastupitelstva. Pokud nekdo zpusobil jednanim skodu ve vysi 200tis., mel by nest nasledky - tzn. ne ten kdo upozornil, ale kdo zpusobil (dle textu vyse tedy pravdepodobne jednatel sro v te dobe).
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 778
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: Zasedání zastupitelstva se koná dne 19.12.2019 od 17:30 hod v kulturnim dome ve Veltezi

Příspěvek: # 12589Příspěvek rasputin »

Tak už konečně někdo řekněte tomu jos kovi, že je nejlepší a že určítě v nadcházejících volbách bude starostou. A že mu jeho světla již nyní svítí k této úspěšné cestě. Jeho současné informace jsou pravdivé na 261,5 % Od vyhlášky O odpadech dokáže Pravdivě informovat o
tom , jak bylo minulé vedení dobré ( pozdě, chtělo to , když bylo u moci, když byl zastupitel, mohlo to pomoci při volbách, bohužel většina občanů rozhodlo jinak, protože to viděli jinak a nyní mu nezbývá nic jiného než omílat nostalgické vzpomínky, jak bylo dobře pro něho a občany, když byl zastupitel)
Jos ka je všestranný, cítí se být vedoucím sekretářky a zajímá se, co dělá sekretářka pana tajemníka. Dokonce zpochybňuje úspěšnost tajemníka v advokacii a snižuje jeho postavení, tím, že pracuje za mizernou almužnu.
Volá Boha, aby se občané začali ptát, proč se nenavázalo na tom, co bylo rozpracováno, řeší hnijící dokumenty a prodeje pozemků.
Dále následuje opět sebechvála, co on za ten plat za zastávanou pozici v pracovním procesu všechno udělal ve prospěch občanů.
Tak velice jos ka prahne po tom, aby se vyšplhal neustálou kritikou po zádech současného zastupitelstva na nějakou tu pozici ve správě obce.
Nezbývá než mu popřát mnoho úspěchů a aby byli všichni správně shrbení a šlo se mu co jej nesnadněji.

Odpovědět