Opět institut domluvy

Vše co se týká naší OP
Odpovědět
rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 778
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Opět institut domluvy

Příspěvek: # 12498Příspěvek rasputin »

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Čl. I

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., se mění takto:
1. Nadpis § 91 zní:
„Ukládání pokuty příkazem na místě“.
2. V § 91 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.“.
3. V § 91 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Napomenutí nebo pokutu“ nahrazují slovem „Pokutu“.
Je tedy na strážníkovi zda a komu a za co uloží pokutu nebo domluvu. Domluva se nikam neeviduje, kdežto napomenutí příkazem při spáchání přestupku, bylo nutné evidovat komukoli a bylo písemně podložené. Tak se postihla případná recidiva.Odpovědět