OOčko 3-2014

Vše co se týka OOčka. Občasník – neperiodická tiskovina (evid. číslo MK ČR E 14283).
OOČKO je občasník Ing. Štěpána Jordanova, do kterého vyjadřuje své názory.
Odpovědět
jos
Příspěvky: 122
Registrován: úte pro 06, 2005 1:18 pm
Bydliště: Veltěžská 83, Zdiby-Přemyšlení

OOčko 3-2014

Příspěvek: # 9717Příspěvek jos »

Úvodník

Právě nastal čas souboje mezi volebními stranami o přízeň voličů. Volebních uskupení je celkem šest. Což je celkem dost dobrý výběr. Jen je otázka zda si máme z čeho vybírat. Jmenný seznam naleznete na http://www.volby.cz na zdibském fóru http://www.zdiby.cz.

Volební skupiny

Pověřený úřad pro volby do zastupitelstva obcí Odolená Voda určil, že se mohou těchto voleb zúčastnit následující uskupení nezávislých kandidátů a polických stran.

Jsou to tyto sdružení. Řazeno podle abecedy, včetně lídrů skupin.
Občané obci – Ing Štěpán Jordanov
Občanská demokratická strana a nezávislí – Mgr. MUDr. Markéta Hellerová
Obec pro všechny generace – Jan Česnek
Sdružení fotbal - Zdiby, Veltěž, Přemyšlení – Jan Tvrdý
Sdružení nezávislých kandidátů - Z11 – Ing. Jiří Žáček
ZDIBY 2014 – Mgr. Pavla Oborníková

Tím pádem se zapojilo nebo se chce veřejně zapojit do činnosti obce 66. obyvatel s úmyslem něco napravit, což je chvályhodné.

Otázkou je, jakým způsobem a především co se chce napravit!! Zatím jsou k dispozici dva volební programy. Nemá cenu zveřejňovat, co je jistě všeobecně známo a proto se pokusím o rozbor těchto programů.

Zdiby 2014.

Při důkladném studování programu lze konstatovat, že první část volebního programu (HÁJIT ZÁJMY VŠECH OBYVATEL) je natolik všeobecná, jako cesta na planetu Mars.
Druhá část volebního program (SPRAVOVAT OBEC TRANSPARENTNĚ) má devět bodů. Vyjádření, která nemají jakákoliv opodstatnění, prostě prázdné řeči a nic jiného. Co tím myslím jsou vyjádření typu: budou, zvýšíme, dotace, transparentní, vymáhány, vytvoříme, prostor k diskuzi atd. .

Obec pro všechny generace

Má pět částí:
- Dopravní problematika
- Životní prostředí
- Společenský život v obci
- Rozvoj obce
- Veřejnost
Hezky se to čte, ale pravděpodobně nemají ani ponětí o investicích, které se budou muset někde vzít na tyto sliby a to vzhledem k příjmům obce a současným mandatorním výdajům je to naprosto nereálné.

Vždy tvrdím a chci odpověď: jakým způsobem toho chcete dosáhnout?

Jaksi na tuto otázku nenalezneme odpověď. Možná by stálo za to se ptát a především žádat odpověď:
- Víte jaké je zadlužení obce?
- Kolik investičních akci z titulu dotací se bude realizovat v následujících letech?
- Jaká je výše obecního rozpočtu?
- Kde vidíte finanční rezervy pro vámi navrhované volební sliby?

Pokud obdržíte uspokojivé odpovědi tak tu stranu volte.

Rekapitulace


V končícím volebním obdobím byli v zastupitelstvu následující občané:

Koalice Jan Tvrdý, Zdeněk Jurkeník, Hana Jandovská, Luděk Wachtl, MUDr. Markéta Hellerová, Milan Baier, JUDr. Široký,

Opozice Ing. Miloš Krejcar (odstoupil), náhrada Gabriela Veselá, Ing. Radim Slezák, Ing. Petr Dubský a Mgr. Pavla Oborníková.

Je na nás všech jak zhodnotíme jejich působení, zda naplnili svoje volební sliby. Pokud ano, pak není důvodu jim nedát opět důvěru. Bohužel výsledky jsou žalostné!

Nejdražší mateřská školka v Evropě, která nepokryla požadovanou poptávku, revitalizace Přemyšlenského potoka – nesplněno, cesta na Zlatý kopec („nová průběžná“) - nesplněno, Tesco nestaví se, změna Územního plánu nic, lékařské ordinace jsou prázdné atd. atd..

Jedním z programů bylo zřízení osadních výborů a na to byla zřízena Komise pro spolupráci s osadními výbory. Předseda Jiří Holler (Z11). Na tuto aktivitu reagovali obyvatelé ze staré zástavby Zlatý kopec a obnovili svojí činnost. Proč uvádím obnovili, je prosté. Osadní výbory velice dobře fungovaly za předsedy národního výboru Ctibora Andráse. Byl učiněn zápis o zvolení předsedy a členů osadního výboru a zaslán na vědomí předsedovi komise. Výsledek žádný a reakce -1 jak pravil exmistr financí o naší ekonomice (Kalousek). Předseda osadního výboru uvedl: na takovou spolupráci se my občané Zdib můžeme vykašlat, nabízíme spolupráci nejen verbální, ale i brigádnickou ve formě úprav tak jak to bylo zvykem. Vždyť jde o nás. A ono nic! Copak jsme jen platiči nesmyslně zvyšovaných daní a ti co mají držet ústa a NIC od obce recipročně nedostávat??


O čem se neví

Bez patřičného povšimnutí proběhlo třetí zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. června letošního roku, které mělo 19. bodů k projednání. Celkem běžná rutina. Až na to, že v zápisu se objevila tato noticka:

10.6. 2014 byla podána na Ministerstvo financí žádost o dotaci Nadstavba ZŠ na budově MŠ. Jednalo by se o rozšíření ZŠ o 4 třídy na budově staré MŠ a zároveň o rekonstrukci veškerých sítí ve stávající MŠ (elektřina, kanalizace, vodovod). Celkové náklady této akce jsou odhadnuty na 18 mil. Kč a zažádáno bylo o 12 mil. Kč.

Proběhla diskuse ze které vyplynulo, že

–se má rozšiřovat základní škola na mateřské škole,
– musíme rozšířit školu, do školky se přijímat nemusí, do školy ano
– školka by se musela zavřít a neměli bychom kam umístit děti, na období cca roku
by bylo nutné umístit děti do jiných školek

Co z toho vyplývá je evidentní. Z dnešní kapacity cca 120 míst mat. školky se sníží kapacita na 50 míst. Je zde mnoho otázek – proč se, když se stavěla škola za více jak 10 milionů, nestavěla větší a to o čtyři třídy? Jak je možné, že na původní školku se nestavělo hned a stavěly se dvě nové budovy za více jak 25 milionů. No co předvedlo nynější zastupitelstvo je vrchol totální neschopnosti a především arogance. V čem vidím aroganci? V tom, že my (zastupitelé) jsme rozhodli a vy občané zírejte a tleskejte. Nyní se ucházíme znova o vaši přízeň pro naše zvolení do vedení obce a my vám předvedeme ještě něco lepšího. To lepší, je v tom, že z obecní kasy vyhodíme další desítky milionů za neproveditelné projekty do šuplíku. Náklady na změnu územního plánu převýšily 1 milión korun a to bez výsledku. Jediné řešení vidím v tom, nevolit nynější zastupitele.


Občané obci
Sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby
do zastupitelstva obce Zdiby pro rok 2014

Všem občanům děkujeme za podpisy na petici, která nám umožnila kandidovat v komunálních volbách.

Preferujeme zájmovou činnost mládeže, sociální potřeby seniorů a kulturní zázemí veškeré populace. Narovnání daňových anomálií (psi, daň z nemovitosti, komunální odpady). Po splnění etapizace vytvoříme podmínky občanské vybavenosti (doprava dětí a seniorů, cesty, osvětlení atd.).

O všech těchto problémech budeme hovořit na setkáních, která se budou konat v kulturním domě ve Veltěži vždy ve čtvrtek od 17 00 hodin ve dnech 18, 25. září a 2. října. Srdečně Vás zve:

Volební sdružení Občané obci

Štěpán Jordanov Karel Leška František Urban


Zahradkáři Zlatý kopec

Ve spolupráci se sdružením Občané obci nabízíme naše hřiště pro sportovní vyžití (volejbal, nohejbal, mini fotbal atd.) Kontakt: tajemník Karel Leška, email: leska.k@seznam.cz, web: http://www.zahradkarizlatykopec.cz.


Naši psí miláčkové,

mají nyní možnost se naučit to, co ještě neumějí na svičáku v Klecanech. Nábor nových členů z širokého okolí lze zajistit u paní Edity Balladové na telefonním čísle 603 777 759. Vše o výcviku a aktuální informace najdete na stránkách: http://www.zkoklecany.wbs.cz

Tisk září 2014


JORDANOV

jos
Příspěvky: 122
Registrován: úte pro 06, 2005 1:18 pm
Bydliště: Veltěžská 83, Zdiby-Přemyšlení

Re: OOčko 3-2014

Příspěvek: # 9719Příspěvek jos »

Vážený pane Bednarik,
je jistě zajímavé, že se dovedete orientovat ve slovních říčkách. Dovolil bych uveřejnit, co jistě všichni vědí, jaký význam má označení primitiv:

význam

člověk, myslící a vnímající způsobem typickým pro příslušníky společenství na nízkém ekonomickém stupni vývoje
člověk s uměleckými ambicemi bez patřičného uměleckého vzdělání (např. sprejeři, někteří starověcí umělci)
(hanlivě) člověk s nízkým stupněm přijetí společností požadovaných schopností, znalostí či dovedností (např. neznalost zásad slušného chování, neznalost významů běžně používaných slov)

a nyní imbecil:

význam

(zastarale, v lékařství) člověk postižený imbecilitou, středně těžkým stupněm oligofrenie, pro Vás : Oligofrenie je porucha intelektu projevující se jeho nevratným snížením. Je vrozená, nebo způsobená organickým poškozením mozkové tkáně nebo příslušných buněk před a během početí, nebo během vývoje plodu. Česky je tato porucha nazývána jako slabomyslnost. V psychologických a psychiatrických diagnózách se již příliš nepoužívá a bývá nahrazována pojmem mentální retardace.
Intelektuální schopnosti imbecila se pohybují zhruba na úrovni šestiletého dítěte.
(hanlivě, vulgárně) hloupý člověk

takže, pokud spojíte tyto dvě kombinace slov jsem buď primitiv a nebo imbecil. Nemohu být současně primitivem a imbecilem. Hold si tyto dva výrazy protiřečí.

Vzhledem k tomu, že jste neuvedl jediný důvod, který vás vedl k nařčení z privitinismu a imbecilitidou, nemohu s vámi polemizovat (pokud znáte význam tohoto slova)
Jedna věc je zřejmá - registroval jste se dnes a máte pouze první příspěvek. O vaší relevanci lze pouze pochybovat.

Přesto vás požádám o sdělení co nebo kdo vás vede k těmto výrokům, pokud jste toho schopen.

Děkuji.
JORDANOV

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: OOčko 3-2014

Příspěvek: # 9725Příspěvek kango »

Možná se jedná jen o neznalost, spíše však o úmysl.
Chybně uvedené částky v OOčku týkající se školy a školky.
Dostavba školy stála celkem 17 000 000 Kč nikoli 10 mil jak uvádí autor.
Dostavba školky stála 14 500 000 Kč nikoli 25 mil jak uvádí autor.
Doporučuji si nejdříve prostudovat materiály, faktury a následně tvořit článek. :chuckle
Takto to vypadá, že někdo úmyslně lže s cílem poškodit druhé.
Jedno je zajímavé. Opět se v OOčku neobjevily žádné informace týkající se obstrukcí a zdržování výstavby školky a hasičárny ze strany Tvrdého a Ing. Dubského.
Zajímavé, že. :wasntme
Kango

Odpovědět