OOčko 2-2014

Vše co se týka OOčka. Občasník – neperiodická tiskovina (evid. číslo MK ČR E 14283).
OOČKO je občasník Ing. Štěpána Jordanova, do kterého vyjadřuje své názory.
Odpovědět
jos
Příspěvky: 122
Registrován: úte pro 06, 2005 1:18 pm
Bydliště: Veltěžská 83, Zdiby-Přemyšlení

OOčko 2-2014

Příspěvek: # 9716Příspěvek jos »

Úvodník

Od posledního vydání OOčka uplynul čtvrt rok. Co se událo na zastupitelstvu není třeba zveřejňovat, protože si to lze přečíst na úřední desce obce anebo navštěvovat osobně tato zasedání. Pro mnoho občanů by to byla ztráta času. Co mě zaujalo, byla „zvýšená“ aktivita tiskovin a to: Pravé Zdiby (dvě čísla, 17 a 18), Z 11 (1.číslo – duben) a v neposlední řadě Zdibský zpravodaj (číslo 1). Co mě zaráží je ten fakt, že nikdo ze zastupitelů nereaguje na uvedené polopravdy, či nepravdy.

Pravé Zdiby č. 17 a 18

Předem upozorňuji čtenáře na to, pokud by chtěli si ověřit určitá fakt, tak mají smůlu. Na počátku vydávání Pravých Zdib bylo možno si jednotlivá čísla přečíst na webových stránkách, dnes tomu tak není! Jak říká velký moderátor politických debat – jednoduchá otázka – PROČ?

Zaměřil jsem se na články týkající se naší obce. Jsou to: Nová školka už funguje, Chceme normální cesty, ne tankodromy, odstavec ODS je na správné cestě z čísla č. 17 a č. 18 nabízí – Úředníci způsobili problémy lidem na Brnkách, Jak to bude s prodejem obecního pozemku v Přemyšlení?

Je konstatováno, že 1. března proběhl den otevřených dveří v nové školce, ale není známo v které, jelikož jsou postaveny dvě pro 48 dětí. Žádostí bylo na 90 dětí. Tudíž žádná sláva, když původně mělo být postaveno pro 72 dětí. Už slyším – o co mu jde, vždyť 48 dětí má kam chodit. Dobře a co zbývajících 42 dětí? Což je skoro 50% neuspokojených žadatelů. Není to moc?

Jak jsem pochopil tak „tankodromy“ jsou pouze v ulicích Na Brnky a Chaberská. Zde ODS podpořila žádost u operačního programu a mělo by dojít k položení nového povrchu při účasti obce v hodnotě 10% s tím, že dojde k nemalé úspoře peněz obce. Otázkou zůstává kolik by se ušetřilo? Další záhadou je ta PODPORA! V čem je ta podpora – já osobně jsem zmaten. To je přesně ta situace, že podporuji boj proti vším a blechám, chudobě a hladomoru v Africe. Pak je zde jakési doufání, že vše dobře dopadne a v naší obci se nám bude žít zase o trochu lépe a v neposlední řadě opět podporují i jakési větší investiční akce jako například opravy v ulicích Dlouhá a Vilová, kde žijí koaliční partneři. V tom případě je velká škoda, že těch koaličních partnerů není aspoň kopa (60), aby konečně došlo k opravě i v jejich ulicích kde žijí.

Na kongresu ODS si předseda Milan Baier pochválil, že se podařilo prosadit výstavbu nové mateřské školky. Dále se podařilo rekonstruovat některé komunikace, zajistit lepší vybavení pro hasiče a současně nechce nyní prozrazovat konkrétní volební program, ale základ bude, aby Zdiby nebyly jen noclehárnou! Čtyři roky jsou asi málo a tak bych jim dal další čtyři roky i s jedním mandátem v roli neuvolněného starosty navštěvující úřad jednou týdně, abychom se přesvědčili, že umí dobře podporovat.

V článku o „hanebných“ úřednících se seznamujeme, že v oblasti ulic K Holosmetkám, Mezi lesy a Cypřišová bylo vydáno územní rozhodnutí, pravděpodobně na stavby RD (což není uvedeno). Toto ÚR údajně chybně potvrdil stavební úřad Klecany. Toto tvrzení je naprosto scestné a nepravdivé. Kdo zná postup vydávání ÚR, tak ví, že pro vydání ÚR se musí vyjadřovat obecní úřad atd. Územní plán tuto oblast nezařadil pro bydleni a za to nese odpovědnost předchozí vedení obce. Autorovi nebo autorům článku musím prozradit, že takových míst, respektive pochybení je mnoho. Opět jednoduchá otázka proč jen tato oblast? A co ty ostatní? Údajně změna č.1 ÚP bude tedy řešit i narovnání minulých chyb. Závěrem jsme ubezpečeni, že současné vedení obce řeší problémy, které nezpůsobilo a především stojí a vždy bude stát na straně občanů. Celkem chvályhodná snaha, jen jedna poznámka. Minulé vedení obce má v současném vedení čtyři představitele. Především asi už jde o maskota, a to o prvního místostarostu, který tu káru táhne již dvanáct let.

Prodej pozemku v Přemyšlení se zdá býti problémem. Jak pro koho. Byl jsem členem hodnotící komise (ne výběrové) a podepsal jsem, jako všichni ostatní členové mlčenlivost. Doporučené pořadí, následně, bylo předáno zastupitelstvu obce. Na veřejném zasedání mělo být rozhodnuto o vítězi. Co se nestalo. Než začalo zasedání tak druhý v pořadí navýšil nabídku o 1,5 mil. Kč a zastupitelstvo se zaleklo a odložilo své rozhodnutí, pro možné trestní stíhání. Z logiky věci by se nemělo zastupitelstvo obávat, ale úplně někdo jiný, a tím myslím toho kdo předal informace druhému subjektu, ve kterém působí i nám dobře známý podnikatel Tocháček, který své stavební umění předvedl. Něco takového bych nerad opět viděl v obci a ne jen já. A následuje opakovačka o noclehárně, ale tentokrát z úst starosty obce. Nuda co?

Moc mě zajímá jak se nyní k útokům ODS postaví KOALIČNÍ partneři (sdružení Fotbal a Z 11).


Z 11

Je to velmi dobře graficky zpracovaný barevný zpravodaj. Mnoho občanů se mě ptalo, zda to nahrazuje Zdibský zpravodaj. Zajímalo mě, co je důvodem jejich názorů? Jak vyplývá z jejich vyjádření, tak jsou tam naprosto stejná témata. Jako křížovka, z vašich dotazů (zpracoval Ing. Dubský – 2. místostarosta), z historie obecní knihovny, zdibští strážníci … a sběrný dvůr.

Dva články zaujali. První je od Ing. Čápa – Samo se nic neudělá. Naprosto realistický smutný pohled na situaci a konání vedení obce. Jak se říká: Když ptáčka lapají…. a jak se ukazuje, možná byl chybný krok se s jedním mandátem zapojit do koalice v naději, že se zrealizují určité kroky ve prospěch nás lidí. Trochu mně chybí konkrétní pojmenování kdo a proč za tím marastem stojí. Pokud jsem v určité komisi, která je poradním orgánem starosty, jak nám bylo stále opakováno na zasedání zastupitelstva, tak bych považoval za solidní podat informaci a o návrzích, které jsem podal a jak aktivně jsem vystupoval na veřejných zasedáních zastupitelstva. Možná by stálo odkrýt nerealizované akce v obci, které byly v plánu dopravní a bezpečnostní komise. Můžeme se dohadovat, že komise nepracovala dostatečně efektivně proto, že předsedou je pan Petrik, který není občanem Zdib a tudíž neví, která bije, jak tomu věděl při údajném odměňování kamarádů náměstků krachující nemocnice jejímž ředitelem byl.

Druhý zajímavý článek je vydavatele Ing. Žáčka a to Slovo úvodem. Konstatování o zániku koalice je odrazem nenaplněných předsevzetí a úkolů. Zlatá slova o tom, že se blíží komunální volby, které jsou vypsány na 10. a 11. října 2014, a že politické strany do komunální politiky nepatří. Mně je trochu nejasné rčení, že jsou lidé kteří jsou proti všem a proti všemu bez bližších znalostí. Pomohlo by nám je jmenovat, jinak jsme oklikou opět u jisté neadresné PODPORY. Trochu z toho čiší politikaření. Pokud někdo chce argument, tak proč Z11 oficiálně nevypovědělo koaliční smlouvu? Možná se dovíme více v dalším čísle.

Rozšíření kanalizace a ČOV je článek na vysoké informační úrovni. Jasně konstatuje finanční toky a náklady, tak mají vypadat informace z obecního úřadu.

Přímočarost prokazují otázky a vize pana JUDr. Širokého. Úvaha o navýšení počtu zastupitelstva je relevantní a závažná. Já osobně ji podporuji. Vřele doporučuji si tyto náměty dobře prostudovat a podporovat je. Není třeba se obávat nedostatku financí. Je jich dost a je třeba s nim efektivně nakládat. Máte-li zájem kontaktujte mě, jak telefonicky tak i mejlově. Rád Vám zodpovím.

V naději, že platí deklarace na poslední straně tiskoviny – cituji: příspěvky uveřejňujeme neupravené a neodpovídáme za jejich obsah. Tento občasník je otevřený pro všechny přispěvatele a jejich články, jsem napsal článek o mateřské školce. Jsem zklamán, jelikož článek byl uveřejněn v upravené podobě. Je pravdou, že jsem souhlasil se stylistickými úpravami za předpokladu, že mně budou před vydáním předloženy, což se nestalo. Co bylo odstraněno dodatečně uveřejňuji:

první odstavec - Takže volební koaliční závazek nebyl splněn, i když nám budou tvrdit, že ve smlouvě je zvýšení kapacity školky a tím pádem se závazek splnil. Toto tvrzení je farizejské, jelikož by stačilo využít prostory obývané obecní policií a také by došlo k navýšení kapacity třeba o 10 míst a tím pádem ke splnění koaliční smlouvy došlo.
druhý odstavec – bylo uvedeno: o abnormálnosti ekonomického řešení doby realizace školky a má být - abnormální ekonomické sečtělosti našeho zastupitelstva.
třetí odstavec zněl - V neposlední řadě je třeba připomenout to, že k tomu, aby byly dva objekty školky zkolaudovány byla nutná intervence, ne ze strany vedení obce (ODS starosty Hellerové), tak aby byly přehlédnuty nedostatky (třeba příjezdová cesta atd.). Z dobře informovaného zdroje, od začátku letošního roku byla starosta obce MUDr. Hellerová přítomna tak mizivě málo, že její hodinová taxa je 6 500,- Kč/hod. při měsíční odměně cca 26 000 Kč/měsíc.
poslední odstavec, vynechána úvodní věta - Co více dodat? Jen to, že zastupitelstvo obce se vystavuje nebezpečí trestního stíhaní z přečinu špatného nakládání s našimi finančními prostředky.
Toť vše. Proč došlo k úpravám nechám na vás čtenářích. Jen je škoda, že vydání není vloženo na webových stránkách, aby bylo možno si kdykoliv načíst uvedené číslo.

Zdibský zpravodaj

Nic nového, jen „školka v provozu, krátce z obce, dobrý soused, nový pomocník, obec ví kam investovat“ a pak inzerce, no zkrátka nic a nic a nic. Holt asi není někomu z hůry dáno podat zajímavé informace.

OS VpO Zdiby

Ve věku 76 let zesnula paní Ilona Pichlová dne 17. června 2014. Byla velkou oporou našeho sdružení. Vzpomínáme na ní s úctou pro její bezmeznou obětavost a pracovitost. Zůstane nám zářným vzorem. Čest její památce.

Tisk červen 2014


JORDANOV

Odpovědět