OOčko č. 1/2014

Vše co se týka OOčka. Občasník – neperiodická tiskovina (evid. číslo MK ČR E 14283).
OOČKO je občasník Ing. Štěpána Jordanova, do kterého vyjadřuje své názory.
Odpovědět
jos
Příspěvky: 103
Registrován: úte pro 06, 2005 1:18 pm
Bydliště: Veltěžská 83, Zdiby-Přemyšlení

OOčko č. 1/2014

Příspěvek: # 9491Příspěvek jos
stř úno 26, 2014 5:22 pm

Zasedání z 8.7.2013 si odsouhlasilo
Usnesení č.: 7/7/2013
1. Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně,
Celkem nic neříkající sdělení, ale má velký dopad na naše peněženky či finance! Proč tuto skutečnost zdůrazňuji, protože to co jsme platili v roce 2013 je třikrát nižší částka za daň z nemovitosti než budeme hradit v roce 2014 a to v květnu jako každý rok.

Paradoxem je, že na webových stránkách obce tuto schválenou vyhlášku nenaleznete, ať hledáte v sekci vyhlášek nebo v části 14. PŘEDPISY (pod povinně zveřejňované informace) !!!
V důvodové zprávě je uvedeno:
Zastupitelstvu obce Zdiby je předkládán návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění místní koeficient na území obce Zdiby, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory.
Koeficient se nově stanovuje ve výši 3.[/
b]

Starosta MUDr. Hellerová uvedla, že - zvýšení postihne rovnoměrně jak rekreanty, tak trvale bydlící (což není pravda), ostatní obce mají obdobný koeficient - naprosto stupidní argument. Proč se nepoukazuje na Německo či USA?

Podkladem pro tento koeficient byl tento materiál, který byl předložen v tomto znění:

Přehled plateb a příjmů k zvýšení koeficientu z dani z nemovitosti:
Výdej obce za TKO za rok 2012: 3,409.553,40 Kč
Příjem za platbu TKO za rok 2012 vč. nedoplatků za roky minulé: 1,879.963,00 Kč Doplatek obce: - 1,529.590,40 Kč
Příjem z daně z nemovitosti: 2,789.333,77 Kč
po odečtení nákladů na TKO zůstatek do rozpočtu: 1,259.743,37 Kč
místní koeficient 3 předpoklad výběru daní v r. 2014 5,977.143,- Kč po odečtení nákladů na TKO + 4,447.553,- Kč

Velice podivná je argumentace, že zvýšení postihne rovnoměrně jak rekreanty, tak trvale bydlící. Máme zájem na tom, aby zvýšení postihlo rovnoměrně i rekreanty? NE !!!! Podle průzkumů u trvale hlášených obyvatel je evidentní, že „rekreanti“ parazitují a zneužívají svého postavení vůči odvodům poplatků obci, přičemž v obci trvale bydlí. Nejsou zde stanoveny vyvážené priority. Z diskuze je jasné, že všichni zastupitelé nemají představu o dopadech svého rozhodnutí a především si nezajistili souhlas nás trvale hlášených vesničanů respektive voličů. Proboha, začněte se ptát zastupitelů kdo jim dal mandát k souhlasu? Tento odstavec je trochu emotivní a proto se vracím k realitě.

Jaká je realita? Z přítomných devíti zastupitelů hlasovalo osm pro a pouze jeden se zdržel, což znamená, že je naprosto bez názorový. Mnohdy se mně vytýká, že ze všeho obviňuji starostu MUDr. Hellerovou. To je pravda, jelikož ona je hlavou a představitelkou obce Zdib. Uvědomil jsem si, že to není objektivní. Bez podpory koaličních zastupitelů by nemohla setrvávat na svém postu. Tudíž pro byli exstarosta pan TVRDÝ, předseda kulturní komise a zároveň knihovnice paní JANDOVSKÁ, první místostarosta a jednatel společnost s r.o. Obec Zdiby-reality, člen komise pro spolupráci s osadními výbory a nota bene starosta Sokola pan JURKENÍK, velkopodnikatel, předseda komise investiční a územního rozvoje, člen komise pro spolupráci s osadními výbory a předseda místní organizace ODS pan BAIER, druhý uvolněný místostarosta Ing. DUBSKÝ, JUDr. ŠIROKÝ a v neposlední řadě Ing. SLEZÁK, ovšem včetně starosty. Beznázorový zastupitel je Mgr. OBORNÍKOVÁ. Nyní se vrátím k diskuzi. Jediný zastupitel Ing. Slezák se dotknul podstaty věci a proto mě mrzí, že hlasoval pro totální zhovadilost. Jádro „pudla“ je přeci v kontrole smlouvy s IDOPECem. Na základě kontroly smluvních ujednáních, které uzavřel exstarosta Šácha (v roce 1999), lze snižovat náklady na svoz TKO a ne zvyšovat daně na nemovitosti. Nezaznamenal jsem jediný náznak jednání s firmou IPODEC, jehož právní zástupce je obyvatelem Zdib. Proč od nástupu koalice ODS a volební skupiny Fotbalisti nebylo jednáno o snížení nákladů, když okolní obce tak konají každý rok a mají přiměřený úspěch! Nelze se domnívat, že jde o pouhou nevědomost, když ve vedení obce jsou absolutní profesionálové (exstarosta a první místostarosta), kteří jsou naprosto obeznámeni se situací v horizontu již nyní 11. let!! Není to podivné!! Co říkáte?
Logika věci říká, že pokud platíme daně, tak jsou na úhradu nákladů obce, takže pokud bilance je v plusu, podle výše uvedeného rozboru je 1,259.743,37 Kč pak není důvod navyšovat daně. Nechápu jak je možné bez ekonomického rozboru (když obec platí ekonomku) akceptovat argumenty typu:

- byly prováděny modelace propočty příjmů pro obec, významně se navýší náklady za svoz odpadu při změnách uložení, je potřeba vykrýt to, co už dnes obec dofinancovává a plus to navýšení, proto koeficient 3 – nevím proč ta mystifikace?

- v řadě rekreačních objektů bydlí trvale a platí pouze 500,- za nemovitost, je to nespravedlivé, lepší ujednotit poplatek za daň z nemovitosti, platí různou výši poplatku, znevýhodňuje trvale bydlící obyvatele v obci – není pravdou, pokud jsou trvale hlášeni občané, tak každý hlášený občan platí uvedou částku a ne za nemovitost

-– obec dodotovává (financuje schodek ve výši 1,529.590,40 Kč, poznámka redakce) velké náklady na svoz odpadu, velké finanční prostředky je třeba na výstavbu školky, zejména s ohledem na plánované investice, z důvodu spolufinancování akcí z rozpočtu obce, náklady na odpad rozhodně není jediný argument. (veškerá kurziva jsou přenesená zapsaná vyjádření převzatá ze zápisů zasedání zastupitelstva).


V neposlední řadě zapomněli zastupitelé na tu skutečnost, že obec dostává úhrady za tříděný odpad. To znamená, že údajnou částku 1,529.590,40 Kč, kterou doplácí obec, je daleko nižší. Tím pádem je evidentní, že argumenty pro zvýšení daně z nemovitosti jsou nepravdivé. K datu vydání jsem získal informace ohledně příjmu za odpad, který je za rok 2013, ve výši 679 323,- Kč. Tudíž výše uvedená částka (schodek) je pouze 850 217,40 Kč a nikoliv údajných 1 529 590,40 Kč.

Perličkou je, že skutečné náklady na svoz TKO pro rok 2012 jsou 2 404 188,05 Kč (uvedeno v Obecně závazné vyhlášce č.3/2013) a ne 3,409.553,40 Kč (rozdíl je 1 005 365,35 Kč)!!!! Tohoto faktu si při schvalování nárůstu koeficientu nepovšimnul nikdo ze zastupitelů. Soudný zastupitel by takovou argumentaci nepřipustil a nikdy by nehlasoval PRO zvýšení!!!! Na okraj jenom připomínám, že při započtení příjmu za odpad 679 323,- Kč skutečný schodek není schodkem, ale je přebytkem ve výši +155 097,95 Kč. Co k tomu dodat? Jen to, že je pravděpodobné, že koalice svým hlasováním prokázala naprosto neomluvitelnou aroganci své moci. Jasné je, že „náčelník“ koalice a vedení obce starosta MUDr. Hellerová členka ODS postupuje naprosto ve stranických kolejích, které vedou do záhuby. Strana pravicová, údajně, má snižovat daňovou zátěž, ale jak se nyní ukázalo, opak je pravdou. Nelze argumentovat tím, že ekonomiku státu řídil místopředseda TOP Kalousek a tím pádem i naši obecní. Mám pocit, že všichni zastupitelé nejsou dostatečně připraveni na zasedání zastupitelstva. Proč jsem tohoto názoru je evidentní! Pokud by tomu tak bylo, tak členové koalice by nepřipustili takovýto materiál k projednávání a rádoby opozice by musela předložit přinejmenším výše uvedené argumenty a následně ekonomicky nezávislí koaličníci by se zamyslili nad matematickou realitou a nesmyslností předložených argumentů.

Jiná situace by byla ve změně argumentace. Třeba, že … ! Proč napovídat – nevidím důvod!!!

TKO a vyhláška

Dne 18.12.2013 bylo svoláno poslední zasedání tohoto roku. Bodů k projednání mnoho. V kontextu prvního článku, se zaměřím na bod č. 12 OZV o místním poplatku za provoz systému TKO a jeho odstraňování …atd. S půlročním předstihem jsem k tomuto tématu vytvořil podklady, které mají narovnat vztahy trvale bydlících obyvatelů a majitelů rekreačních objektů obce Zdib. Předložil jsem tento návrh dvěma zastupitelům a to s tím, že uvedené částky jsou orientační a především jsou k diskuzi. Ejhle a materiál se objevil na konci roku jako protinávrh a to tak, abych nemohl osobně vyvracet naprosto nesmyslné argumenty typu nezákonnosti. Co podstatného jsem předložil?:

Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu

Poplatníci jsou povinni hradit tyto částky (krácená verze):

a) rodinné domky s číslem popisným:

interval svozu týdenní čtrnáctidenní
objem 80l 1 600,- 1 200,-
120l 1 900,- 1 400,-

b) Rekreační objekty a zahrádkářské kolonie (dle počtu staveb) s orientačním číslem:

interval svozu čtrnáctidenní sezónní (léto/zima) celoroční
objem 80l 2 000,- 3 200,-
120l 2 300,- 3 500,-

…….. Pro samostatně žijícího občana (v čp.) ve starobním nebo invalidním důchodu s trvalým bydlištěm v obci Zdiby se poskytuje sleva ve výši 500,- Kč. Pro manželský pár (samostatně žijící v čp.), splňující podmínky důchodu, je výše slevy stanovena na 700,- Kč.
Výše uvedené hodnoty byly nastaveny na hodnotu 3,5 mil Kč. Pochopitelně by se ceny snížily k tomu co bylo uvedeno v prvním článku (skutečná hodnota 2 404 188,05 Kč, a o příjem 679 323,- Kč)
Předložená vyhláška je v platnosti v obci Bášť a je odsouhlasena ministerstvem vnitra, proto nelze akceptovat argument, že je v rozporu se zákonem (jak je uvedeno v zápisu)!!

Zdůrazňuji tu skutečnost, že veškeré poplatky jsou vztaženy na objekt, nikoliv na osoby. Pouze slevy jsou na osoby!
Tisk dne 20. února 2014

OOčko se profiluje jako liberální kritické médium a ve smyslu svobody lidského ducha je otevřeno široké názorové pestrosti. Redakce OOčka si vyhrazuje právo neuvádět příspěvky a zejména texty porušující zákon, příspěvky vulgární, s tématem nesouvisející a dlouhé citace jiných textů. Všechny čísla jsou volně šiřitelná, bezpoplatků.


JORDANOV

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3130
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: OOčko č. 1/2014

Příspěvek: # 9492Příspěvek jenik789
čtv úno 27, 2014 10:39 am

jos píše:Zasedání z 8.7.2013 si odsouhlasilo
Usnesení č.: 7/7/2013
1. Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně,
Celkem nic neříkající sdělení, ale má velký dopad na naše peněženky či finance! Proč tuto skutečnost zdůrazňuji, protože to co jsme platili v roce 2013 je třikrát nižší částka za daň z nemovitosti než budeme hradit v roce 2014 a to v květnu jako každý rok.

Paradoxem je, že na webových stránkách obce tuto schválenou vyhlášku nenaleznete, ať hledáte v sekci vyhlášek nebo v části 14. PŘEDPISY (pod povinně zveřejňované informace) !!!
V důvodové zprávě je uvedeno:
Zastupitelstvu obce Zdiby je předkládán návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění místní koeficient na území obce Zdiby, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory.
Koeficient se nově stanovuje ve výši 3.[/
b]

Starosta MUDr. Hellerová uvedla, že - zvýšení postihne rovnoměrně jak rekreanty, tak trvale bydlící (což není pravda), ostatní obce mají obdobný koeficient - naprosto stupidní argument. Proč se nepoukazuje na Německo či USA?

Podkladem pro tento koeficient byl tento materiál, který byl předložen v tomto znění:

Přehled plateb a příjmů k zvýšení koeficientu z dani z nemovitosti:
Výdej obce za TKO za rok 2012: 3,409.553,40 Kč
Příjem za platbu TKO za rok 2012 vč. nedoplatků za roky minulé: 1,879.963,00 Kč Doplatek obce: - 1,529.590,40 Kč
Příjem z daně z nemovitosti: 2,789.333,77 Kč
po odečtení nákladů na TKO zůstatek do rozpočtu: 1,259.743,37 Kč
místní koeficient 3 předpoklad výběru daní v r. 2014 5,977.143,- Kč po odečtení nákladů na TKO + 4,447.553,- Kč

Velice podivná je argumentace, že zvýšení postihne rovnoměrně jak rekreanty, tak trvale bydlící. Máme zájem na tom, aby zvýšení postihlo rovnoměrně i rekreanty? NE !!!! Podle průzkumů u trvale hlášených obyvatel je evidentní, že „rekreanti“ parazitují a zneužívají svého postavení vůči odvodům poplatků obci, přičemž v obci trvale bydlí. Nejsou zde stanoveny vyvážené priority. Z diskuze je jasné, že všichni zastupitelé nemají představu o dopadech svého rozhodnutí a především si nezajistili souhlas nás trvale hlášených vesničanů respektive voličů. Proboha, začněte se ptát zastupitelů kdo jim dal mandát k souhlasu? Tento odstavec je trochu emotivní a proto se vracím k realitě.

Jaká je realita? Z přítomných devíti zastupitelů hlasovalo osm pro a pouze jeden se zdržel, což znamená, že je naprosto bez názorový. Mnohdy se mně vytýká, že ze všeho obviňuji starostu MUDr. Hellerovou. To je pravda, jelikož ona je hlavou a představitelkou obce Zdib. Uvědomil jsem si, že to není objektivní. Bez podpory koaličních zastupitelů by nemohla setrvávat na svém postu. Tudíž pro byli exstarosta pan TVRDÝ, předseda kulturní komise a zároveň knihovnice paní JANDOVSKÁ, první místostarosta a jednatel společnost s r.o. Obec Zdiby-reality, člen komise pro spolupráci s osadními výbory a nota bene starosta Sokola pan JURKENÍK, velkopodnikatel, předseda komise investiční a územního rozvoje, člen komise pro spolupráci s osadními výbory a předseda místní organizace ODS pan BAIER, druhý uvolněný místostarosta Ing. DUBSKÝ, JUDr. ŠIROKÝ a v neposlední řadě Ing. SLEZÁK, ovšem včetně starosty. Beznázorový zastupitel je Mgr. OBORNÍKOVÁ. Nyní se vrátím k diskuzi. Jediný zastupitel Ing. Slezák se dotknul podstaty věci a proto mě mrzí, že hlasoval pro totální zhovadilost. Jádro „pudla“ je přeci v kontrole smlouvy s IDOPECem. Na základě kontroly smluvních ujednáních, které uzavřel exstarosta Šácha (v roce 1999), lze snižovat náklady na svoz TKO a ne zvyšovat daně na nemovitosti. Nezaznamenal jsem jediný náznak jednání s firmou IPODEC, jehož právní zástupce je obyvatelem Zdib. Proč od nástupu koalice ODS a volební skupiny Fotbalisti nebylo jednáno o snížení nákladů, když okolní obce tak konají každý rok a mají přiměřený úspěch! Nelze se domnívat, že jde o pouhou nevědomost, když ve vedení obce jsou absolutní profesionálové (exstarosta a první místostarosta), kteří jsou naprosto obeznámeni se situací v horizontu již nyní 11. let!! Není to podivné!! Co říkáte?
Logika věci říká, že pokud platíme daně, tak jsou na úhradu nákladů obce, takže pokud bilance je v plusu, podle výše uvedeného rozboru je 1,259.743,37 Kč pak není důvod navyšovat daně. Nechápu jak je možné bez ekonomického rozboru (když obec platí ekonomku) akceptovat argumenty typu:

- byly prováděny modelace propočty příjmů pro obec, významně se navýší náklady za svoz odpadu při změnách uložení, je potřeba vykrýt to, co už dnes obec dofinancovává a plus to navýšení, proto koeficient 3 – nevím proč ta mystifikace?

- v řadě rekreačních objektů bydlí trvale a platí pouze 500,- za nemovitost, je to nespravedlivé, lepší ujednotit poplatek za daň z nemovitosti, platí různou výši poplatku, znevýhodňuje trvale bydlící obyvatele v obci – není pravdou, pokud jsou trvale hlášeni občané, tak každý hlášený občan platí uvedou částku a ne za nemovitost

-– obec dodotovává (financuje schodek ve výši 1,529.590,40 Kč, poznámka redakce) velké náklady na svoz odpadu, velké finanční prostředky je třeba na výstavbu školky, zejména s ohledem na plánované investice, z důvodu spolufinancování akcí z rozpočtu obce, náklady na odpad rozhodně není jediný argument. (veškerá kurziva jsou přenesená zapsaná vyjádření převzatá ze zápisů zasedání zastupitelstva).


V neposlední řadě zapomněli zastupitelé na tu skutečnost, že obec dostává úhrady za tříděný odpad. To znamená, že údajnou částku 1,529.590,40 Kč, kterou doplácí obec, je daleko nižší. Tím pádem je evidentní, že argumenty pro zvýšení daně z nemovitosti jsou nepravdivé. K datu vydání jsem získal informace ohledně příjmu za odpad, který je za rok 2013, ve výši 679 323,- Kč. Tudíž výše uvedená částka (schodek) je pouze 850 217,40 Kč a nikoliv údajných 1 529 590,40 Kč.

Perličkou je, že skutečné náklady na svoz TKO pro rok 2012 jsou 2 404 188,05 Kč (uvedeno v Obecně závazné vyhlášce č.3/2013) a ne 3,409.553,40 Kč (rozdíl je 1 005 365,35 Kč)!!!! Tohoto faktu si při schvalování nárůstu koeficientu nepovšimnul nikdo ze zastupitelů. Soudný zastupitel by takovou argumentaci nepřipustil a nikdy by nehlasoval PRO zvýšení!!!! Na okraj jenom připomínám, že při započtení příjmu za odpad 679 323,- Kč skutečný schodek není schodkem, ale je přebytkem ve výši +155 097,95 Kč. Co k tomu dodat? Jen to, že je pravděpodobné, že koalice svým hlasováním prokázala naprosto neomluvitelnou aroganci své moci. Jasné je, že „náčelník“ koalice a vedení obce starosta MUDr. Hellerová členka ODS postupuje naprosto ve stranických kolejích, které vedou do záhuby. Strana pravicová, údajně, má snižovat daňovou zátěž, ale jak se nyní ukázalo, opak je pravdou. Nelze argumentovat tím, že ekonomiku státu řídil místopředseda TOP Kalousek a tím pádem i naši obecní. Mám pocit, že všichni zastupitelé nejsou dostatečně připraveni na zasedání zastupitelstva. Proč jsem tohoto názoru je evidentní! Pokud by tomu tak bylo, tak členové koalice by nepřipustili takovýto materiál k projednávání a rádoby opozice by musela předložit přinejmenším výše uvedené argumenty a následně ekonomicky nezávislí koaličníci by se zamyslili nad matematickou realitou a nesmyslností předložených argumentů.

Jiná situace by byla ve změně argumentace. Třeba, že … ! Proč napovídat – nevidím důvod!!!

TKO a vyhláška

Dne 18.12.2013 bylo svoláno poslední zasedání tohoto roku. Bodů k projednání mnoho. V kontextu prvního článku, se zaměřím na bod č. 12 OZV o místním poplatku za provoz systému TKO a jeho odstraňování …atd. S půlročním předstihem jsem k tomuto tématu vytvořil podklady, které mají narovnat vztahy trvale bydlících obyvatelů a majitelů rekreačních objektů obce Zdib. Předložil jsem tento návrh dvěma zastupitelům a to s tím, že uvedené částky jsou orientační a především jsou k diskuzi. Ejhle a materiál se objevil na konci roku jako protinávrh a to tak, abych nemohl osobně vyvracet naprosto nesmyslné argumenty typu nezákonnosti. Co podstatného jsem předložil?:

Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu

Poplatníci jsou povinni hradit tyto částky (krácená verze):

a) rodinné domky s číslem popisným:

interval svozu týdenní čtrnáctidenní
objem 80l 1 600,- 1 200,-
120l 1 900,- 1 400,-

b) Rekreační objekty a zahrádkářské kolonie (dle počtu staveb) s orientačním číslem:

interval svozu čtrnáctidenní sezónní (léto/zima) celoroční
objem 80l 2 000,- 3 200,-
120l 2 300,- 3 500,-

…….. Pro samostatně žijícího občana (v čp.) ve starobním nebo invalidním důchodu s trvalým bydlištěm v obci Zdiby se poskytuje sleva ve výši 500,- Kč. Pro manželský pár (samostatně žijící v čp.), splňující podmínky důchodu, je výše slevy stanovena na 700,- Kč.
Výše uvedené hodnoty byly nastaveny na hodnotu 3,5 mil Kč. Pochopitelně by se ceny snížily k tomu co bylo uvedeno v prvním článku (skutečná hodnota 2 404 188,05 Kč, a o příjem 679 323,- Kč)
Předložená vyhláška je v platnosti v obci Bášť a je odsouhlasena ministerstvem vnitra, proto nelze akceptovat argument, že je v rozporu se zákonem (jak je uvedeno v zápisu)!!

Zdůrazňuji tu skutečnost, že veškeré poplatky jsou vztaženy na objekt, nikoliv na osoby. Pouze slevy jsou na osoby!
Tisk dne 20. února 2014

OOčko se profiluje jako liberální kritické médium a ve smyslu svobody lidského ducha je otevřeno široké názorové pestrosti. Redakce OOčka si vyhrazuje právo neuvádět příspěvky a zejména texty porušující zákon, příspěvky vulgární, s tématem nesouvisející a dlouhé citace jiných textů. Všechny čísla jsou volně šiřitelná, bezpoplatků.

Stepane, neni to preklep ze srovnavas informace za rok 2012? Nemel by to byt 2013?
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

Koalice na obdobi 2014÷2018.

rasputin
Příspěvky: 735
Registrován: úte dub 21, 2009 5:32 am

Re: OOčko č. 1/2014

Příspěvek: # 9494Příspěvek rasputin
pát úno 28, 2014 7:51 am

Chěl bych se zeptat na souvislost placení daně z nemovitosti a placení poplatku za komunální odpad? Poplatky za komunální odpad se na obci platí podle zákona o poplatcích a "nevejde li "se obec tímto zákonem do peněz může použít zákon o odpadech.
Koeficient daně z nemovitosti by měl být odrazem vybavenosti obce úrovně celé infrastruktury a tak v některých městech i rozdílný v různých čtvrtích. V dnešní době si některé obce ulehčují situaci s neplatiči tak, že zvýší koeficient daně z nemovitosti a pak daj popalnice zdarma.Úředníci nemusí vymáhat dluhy po neplatičích, neboť za ně popelnice zaplatí majitelé nemovitostí.Jak je to nebo bude ve Zdibech?

MacFig
Příspěvky: 920
Registrován: úte lis 22, 2005 8:51 am
Bydliště: Skopec 123, 250 66, Zdiby - Brnky
Kontaktovat uživatele:

Re: OOčko č. 1/2014

Příspěvek: # 9495Příspěvek MacFig
pát úno 28, 2014 1:19 pm

Taky jsem se na to přímo hned na zastupitelstvu ptal. Paní starostce to došlo, a tak hned obrátila a vysvětlila, že doprovodný materiál o TKO u koeficientu s tím nijak nesouvisí, že to bylo předáno jen náhodou zároveň a že samozřejmě zvýšení koeficientu je kvůli dokončení vybavenosti pro všechny obyvatele obce - stavba školky, Nová Průběžná, revitalizace Přemyšlenského potoka apod.. Tak jsem se ptal, co to přinese ostatním, co děti už asi mít nebudou, Nová Průběžná k nim nikam neprobíhá a nehodlají stavět na pozemcích, kvůli kterým se Nová Průběžná má stavět, U Přemyšlenského potoka nebydlí, ani se v něm nekoupou a ryby nechytají. Na to už odpovědět neuměla, ale alespoň, že to na začátek dokázala operativně překroutit, aby to tak neřvalo do očí a uší :angry
Zbyněk Smetana
Skopec 123
250 66 Zdiby - Brnky
-----------------------------------------------------------------------------
Koalice na obdobi 2014÷2018 (a věříme, že jednotně a společně i pak).

jos
Příspěvky: 103
Registrován: úte pro 06, 2005 1:18 pm
Bydliště: Veltěžská 83, Zdiby-Přemyšlení

Re: OOčko č. 1/2014

Příspěvek: # 9496Příspěvek jos
pát úno 28, 2014 8:24 pm

Vážení přátelé,
dovolte mně abych začal od příspěvku Zbyňka Smetany. Je velice dobré, že jsi se Zbyňku ozval!? Ale podstata věci je jinde. Jak jsi se jistě všimnul, tak na zasedání zastupitelstva nechodím a pokud ano, tak nediskutuji! A to z toho důvodu, že to nemá význam. Rozhodl jsem se vycházet ze zápisů. Co je psáno to je dáno. To co uvádíš je možná pravda, ale není zaznamenána. Jediné co jsi údajně pronesl je:
Ing. Smetana – zvážili jste, že někdo má ke kontejneru kilometr a někdo před domem, argumentace zkvalitnění infrastruktury v obci není, použít argument pouze propočet přes odpady, znamená, že všichni mají stejné podmínky nemovitostí.
Ing. Smetana – proč se používá argumentace pro zvýšení daně z nemovitosti náklady za odpad?
Takže otázka, proč jsi nekontaktoval ověřovatelé zápisu s tím, že zápis není úplný? Pak by tvoje argumentace měla význam! "Je lepší umřít na vlastních nohách, než žít na vlastních kolenou.“
Ověřovatelé zápisu byli Ing. Dubský a JUDr. Široký. V případě, že by jsi je kontaktoval a vznesl námitku tak by jsi byl úspěšný a to tak jako já.

K dotazu od rasputina. Souvislost mezi placením daně z nemovitosti a poplatku za TKO zde není. Jen jsem poukazoval na naprostou zhovadilost dávat tyto poplatky, daně do přímé souvislosti. Chci především nastavit zrcadlo ukazující na neschopnost všech přítomných zastupitelů logicky myslet a argumentovat. S Vaší argumentací v druhém odstavci plně souhlasím. Je tomu tak.

K dotazu od Jeníka. Vycházel jsem ze zápisu zasedání z 8.7.2013 a tam jsou uvedeny hodnoty roku 2012, ale příjem za odpady není nikde uveden. Tak jsem zapátral a obdržel jsem příjem za rok 2013 a tak jsem ho uvedl. Na tvůj popud jsem zjistil, že příjem v roce 2012 byl 493 585,00 Kč. Rozdíl je necelých 200 tisíc. A je tu věčné ale, počet trvale žijících obyvatel. Podstatou věci je to, že zastupitelstvo odsouhlasilo to co schválilo bez jakýkoliv věrohodných argumentů. Vnucovat nám, že soused má březího vola a proto se musí navýšit daně pro případ, že bude možná březí naše koza, je na zváženou.
JORDANOV

Odpovědět