GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Sem pište Vaše přípomínky jen k Územnímu plánu a rozvoji výstavby obce.

Moderátor: MacFig

Odpovědět
kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11604Příspěvek kango »

Co myslíte, kdy to zveřejní na úřední desce obec?


Kango

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11605Příspěvek jenik789 »

kango píše: stř bře 15, 2017 11:40 am Co myslíte, kdy to zveřejní na úřední desce obec?
Ted uz je uplne jedno kdy, protoze vzhledem k tomu, ze dopis dostala obec vcera a informace ma enormni dulezitost, bude uz stejne pozde. Mohli to zverejnit vcera, ale protoze nebyl uredni den tak nejpozdeji dnes rano.
Opet to ve mne vyvolava pochybnosti o tom, zda je vedeni obce na strane obcanu a ne na strane developera. Zatim utvrzuji obavu, ze developer je prinosem, proto proc by meli nepomoct proste neco nezverejnit nebo se opozdit. :nech

Asi se jim libi jak muze nase obec vypadat.

Obrázek
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11606Příspěvek kango »

Jestli tam nebude jiný zájem :cash
Kango

MacFig
Příspěvky: 939
Registrován: úte lis 22, 2005 8:51 am
Bydliště: Skopec 123, 250 66, Zdiby - Brnky
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11607Příspěvek MacFig »

Klecany již informaci zveřejnily (viz http://www.mu-klecany.cz/news/cs/tituln ... -prostredi), jen pro Zdiby je nejdůležitější pod nadpisem "Karneval" Maškarní zábava (viz http://www.obeczdiby.cz/clanky/pozvanka ... sokolovny/).
Že by to mělo občanům Zdib naznačit přístup vedení obce k občanům?
Zbyněk Smetana
Skopec 123
250 66 Zdiby - Brnky
--------------------------------
Obec pro všechny generace

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11612Příspěvek jenik789 »

Zde přikládáme materiál uveřejněný na portále Cenia.cz, který by mohl zajímat především majitelé pozemků v trase Přemyšlenského potoka. Celý dokument je uveřejněný zde: http://stophaly.nazory.cz/Dokumentace.html

Je vidět, že majitelé předmětných pozemků budou mít určité povinnosti a pravděpodobně s tím také spojené nějaké náklady. V případě že s revitalizací potoka, který bude sloužit pro odvodnění skladových a výrobních hal společnosti Goodman nebudou souhlasit a budou bránit revitalizaci, tak jim můžou být pozemky vyvlastněny.

Opet byla schůzka o které nas obcany OU neiformoval, ze bychom zase slyseli ze to byla jen informativni?? :skleb

Nize je vyvlastneni z dokumentu nize

Obrázek

Viz nize

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

tontodimamma
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 36
Registrován: stř říj 04, 2006 3:06 pm

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11613Příspěvek tontodimamma »

Když nebudete souhlasit s Goodmanem, tak Vám vyvlastní pozemky s potokem a pro jistotu i okolí, kam se potok bude při jakémkoliv dešti rozlévat. A že se bude rozlévat je jasné, když tam poteče voda z Goodmana, Pražské, Průběžné, všech vybetonovaných dvorečků a i z polí v okolí. Nebo že by toho vyvlastnili ještě víc a místo potoka tam udělali říčku?
Za chvilku budou vyvlastňovat i naše domy, protože jim budou překážet v jejich záměru si z naší obce udělat zlatý skladový důl.
Je to vážně hnus. Braňme se.
Tonto

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11614Příspěvek OSZ »

Ukázka odpovědi Goodmana na připomínky spolku VIZE 21: :moon
4.6 Spolek Vize 21,z.s,Oblouková 681,250 66 Zdiby–Brnky,vyjádření doručeno 6.
5.2016
V nesouhlasném vyjádření požaduje, aby záměr byl projednán v celém rozsahu stanoveném zákonem č.
100/2001 Sb. Dokumentace by měla vyhodnotit kumulativní a synergické vlivy s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných a uvažovaných) a zpracování návrhu variant řešení záměru,včetně nulové varianty.
Dále uvádí:
- Doprava – v oznámení není zahrnut podstatný fakt, a to nárůst dopravy osobními vozidly, který se projeví především při zahájení a ukončení směny, tedy v době dopravní špičky, nerovnoměrnost se dá obdobně očekávat i u nákladní dopravy.
Není řešen dopad přidané zátěže na stávající dopravní řešení této kritické části (MÚK Zdiby), ale i po silnici II/608.
Je žádoucí posoudit dopravní zatížení nejen izolovaně (za Goodman), ale i v souvislosti s dalšími kumulativními vlivy (Lidl, letiště Vodochody a další).
- Vlivy na životní prostředí – zpracovat řádné posouzení imisního zatížení předmětného území v současnosti, ale i po 5, 10, 15 a 20 letech.
- Znečištění ovzduší - především upozorněno na překročení ročních imisních limitů pro benzo(a)pyren,jehož koncentrace v území v současné době dosahuje hodnoty na úrovni 108% imisního limitu (z oznámení vyplývá, že imisní příspěvek provozu areálu dosáhne 7% imisního limitu). Dále požaduje komplexní vypracování zdravotních rizik, resp. posoudit vliv na zdraví obyvatelstva.
- Hluková zátěž – provedená tvrzení v oznámení nepovažují za seriózní.
- Územní plán obce Zdiby, územní rozhodnutí.
- Zdroje podzemní vody, odkazují na Hydrogeologické studie RNDr. Jana Hrona a požadují vyhotovení hydrogeologické studie, která prověří rizikovost záměru.
- Krajinný ráz – nesouhlasí s tím, že výstavba koresponduje s potřebami stávající zástavby (asi tam mělo být že koresponduje s potřebami stávajícího vedení odbce).
- Zemědělský půdní fond – všechny pozemky, na kterých má být realizován záměr jsou zařazené do I.
třídy ochrany ZPF; vynětí této půdy lze pouze, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným
zájmem ochrany ZPF.
- Biologické hodnocení – upozorňují na nedostatečné biologické hodnocení; požadují řádné posouzení
týkající se fauny a flóry.
- Výskyt archeologických nálezů – popisují povinnost, která vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění.
- ČOV – upozorňuje na nedostatečnou kapacitu stávající ČOV.
- Vágnost - oznámení je zaměřeno spíše na kvantitu textu, než jeho kvalitu. Řada údajů se neustále
opakuje, což zhoršuje celkovou orientaci v oznámení.
__________________________________________________________________________________
Vypořádání: stejné jako v bodě 3.1, v bodě 2.2. k vyjádření obce Zdiby a další výše uvedená
vypořádání s tímto doplněním:
Veškeré požadavky specifikované v tomto vyjádření byly v dokumentaci záměru zohledněny.
Byla zpracována nová dopravní studie, byla navržena přestavba okružní křižovatky vedoucí
k jejímu zkapacitnění (a co to pomůže, když není okruh kolem Prahy? Dálnice bude dál stát a křižovatka bude na prd. Je to jen oblbování lidí. ŘSD už má slíbeno, že když zde bude Goodman, tak Goodman na to dá peníze. Není to korupce?).
Krajinný ráz: zpracovatelé dokumentace děkují za tuto připomínku k oznámení a omlouvají se
za nedopatření, uvedené v oznámení (psala to autorizovaná osoba a že by se tak zásadně ve vyjádření spletla?). V dokumentaci se již tato věta nevyskytuje. Je zde
uvedeno, že záměr je navržen tak, aby jeho začlenění do okolní zástavby bylo co nejméně
násilné (tak to se určitě nepovede, a je zde navržena řada opatření
(třeba vysoká zeleň k dálnici. Směrem do obce se píše jen když na ní bude místo. Tak nebude), která vlivy na krajinný ráz zmírňují.
Pro vynětí půdy ze ZPF byla aktualizována žádost s tím, že bude podána na příslušný úřad,
kterým je ze zákona MŽP. To o vynětí bude rozhodovat v rámci následných povolovacích
řízení. MŽP již v roce 2006 vydalo souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro
výstavbu komerčního areálu Mazda Zdiby na stejných pozemcích. Na tento záměr bylo vydáno
rovněž územní rozhodnutí, které je dosud v platnosti.
Biologické posouzení lokality bylo provedeno specialisty v souladu s platnou metodikou a bylo
v rámci zpracování dokumentace doplněno a aktualizováno. Vzhledem k intenzívnímu
zemědělskému využívání převážné části dotčených pozemků a blízkosti silně frekventovaných
hlavních komunikací, které pozemek ze dvou stran ohraničují, se nejedná o významně
biologicky cennou lokalitu
(S Goodmanem se Zdiby stanou bezcenou lokalitou, natož biologickou lokalitou).
Z hlediska možných archeologických nálezů budou splněny požadavky platné legislativy.
Kapacita ČOV bude navýšena za příspěvku investora záměru Goodman Zdiby (za tu cenu to věru nestojí).
Oznámení i dokumentace záměru jsou zpracovány podle požadavků zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších přepisů a mají předepsanou strukturu. Obsahují veškeré podstatné a
konkrétní údaje o jednotlivých složkách životního prostředí v dotčené lokalitě, popis
navrhovaného záměru a jeho vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel, což je doloženo
odpovídajícími studiemi a posudky, zpracovanými autorizovanými osobami (to se píše, když chybí argumenty).

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11615Příspěvek jenik789 »

Vecne, presne okomentovani jejich vyporadani připomínek.

Je potřeba si uvědomit další mozny dopad, reseny i zde
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/region ... iminality
U jiných měst s tím okolní obce také bojují a upozorňují na problémy s těmito záměry spojení např.: nárůst kriminality. Je jasné, že lidé tyto záměry odmítají. Vzniknou zde ubytovny? Nezaměstnanost v okolí Prahy, a to zejména na Praze-východ nedosahuje ani 2%.

Dále na zaklade dotazu kdo byl přítomen na schůzce konane ohledne Premyslenskeho potoka na OU ZDIBY - viz nize. Bohuzel opet vedeni obce ani v ramci bodu k informovacim o cinnosti obce nikdo nic od zari nerekl.

Obrázek
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11617Příspěvek jenik789 »

Společnost Goodman nám předkládá vizualizaci svého záměru. Na jednom z obrázků můžete vidět obec Zdiby v pozadí a vjezd do skladového areálu z dálnice, což je zcela v rozporu s jejich zamýšleným projektem. Tento vjezd je totiž umístěn z ulice Pražské. Domníváte se, že pokud společnost Goodman neumí ani dodat správné vizualizace, tak jejich podklady budou opravdu správně? Či sliby nebudou jen pouhá slova?

Obrázek
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11618Příspěvek kango »

Je docela zajímavé, jak Goodman manipuluje s míněním. Na obrázku je pohled od dálnice směrem na obec, kde je vidět vlevo kostel a v pozadí celní sklad. Podle toho, by vůbec neměli jezdit na Pražskou.
To mají tak neschopné, lajdácké projektanty nebo se snaží lidi úmyslně klamat, aby to mohli postavit? :devil

Co na to vedení obce, které samo na zasedání zastupitelstva a potom i ve Zdibském zpravodaji prohlásilo, že Goodman v obci nechce?
Kango

MacFig
Příspěvky: 939
Registrován: úte lis 22, 2005 8:51 am
Bydliště: Skopec 123, 250 66, Zdiby - Brnky
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11626Příspěvek MacFig »

Jako zastupitelé jsme požádali o svolání zastupitelstva k projednání stanoviska obce k dokumentaci EIA:
Obrázek

a zároveň jsme zprostředkovali žádost občanů o projednání na zastupitelstvu (z časových důvodů (aby se stihly termíny) je tam "jen" 25 podpisů, což však podle požadavků právních předpisů plně stačí):
Obrázek
Zbyněk Smetana
Skopec 123
250 66 Zdiby - Brnky
--------------------------------
Obec pro všechny generace

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11627Příspěvek jenik789 »

Obrázek
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11634Příspěvek kango »

Goodman prý nabízí obci příspěvek na ČOV. To by mělo být samozřejmé, když se bude chtít napojit a jeho zaměstnanci budou využívat místní infrastrukturu.
Je zajímavé, podívat se do Dobrovíze, kde vyrostla hala Amazon. Víte že Goodman chtěl realizovat Amazon v Čechách, ale neuspěl?
Amazon halu postavil developer Panattoni a je zajímavé, že obec dokázala získat mnohem více.
- Už na začátku občané věděli, pro koho se hala staví a co tam bude za provoz. Zdiby neví nic a obec se neptá!!!
- Postavil se obchvat pro halu z druhé strany než je obec dříve než hala začala fungovat. Zdiby mají slíbenou novou kapacitní křižovatku snad někdy v budoucnu.
- Dobrovíz má novou zastávku vlaku. Zdiby bodou mít zablokovanou možnost někde umístit třeba smyčku tramvaje která byla mimo jiné zmíněna před volbami.
- Amazon zmodernizoval Dobrovízi ČOV. Zdiby si to platí ze svého a údajný příspěvek obec doposud veřejně neprezentovala, takže není známo, kolik to bude. Ale kanalizace se v ulici J. Kámena má budovat i s ohledem na tyto haly z obecních peněz.
- Dobrovíz dostavá každoročně 1.000.000 Kč jako dar. Zdiby nemají žádnou smlouvu na takovýto příspěvek.

Ptám se. Proč to jinde jde a u nás ne? Proč, když už se tam staví takováto obludnost jsou schopní z toho mít prospěch pro občany, ale u nás vedení obce občany ignoruje? Mají snad z toho osobní prospěch?

Ptejte se vedení obce také. Každý den, když potkáte starostu nebo místostarosty se jich ptejte, co už dokázali, aby se buď záměr nerealizoval nebo aby z toho obec měla jednoznačný přínos.
Nikdo jiný to za nás neudělá.
Kango

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11642Příspěvek jenik789 »

Prikladam vizualizaci, ktera zohlednuje pohled z druhe strany obce. Opravdu chceme toto pripoustit? Obcane se nesmeji smirit s vyjadreni vedeni obce, ze se s tim neda nic delat (nebo nechteji delat nic proti? maji zajmy? pochybnosti proc vedeni obce jedna jak jedna je hodne).

Obrázek
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11643Příspěvek kango »

Zajímavé je, proč na záměr Mazda jsou pohledy od Celnice a Goodman se tomu tak vyhýbá!!!
Kango

Odpovědět