STOP HALÁM u D8

Vše o všem, co třeba nikam nepatří.
Odpovědět
kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

STOP HALÁM u D8

Příspěvek: # 11954Příspěvek kango »

Dobrý den, do všech spolků v užším i širším okolí,

v úterý 23. ledna 2018 proběhlo setkání starostů. Cílem tohoto setkání bylo stanovení společného postupu k výstavbě komerčních objektů (skladů, výroben, hal Goodman, Mercedes, Makro, papírna, obalovna atd.) kolem dálnice D8 a silnice II/608 mezi sjezdy 0 km Zdiby, přes sjezd 9 km Úžice až ke sjezdu 18 km Nová Ves.

Zúčastnili se Martin Exner (starosta Nová Ves), Lucie Fiury (starostka Panenské Břežany), Radim Fojtů (starosta Postřižín), Petr Koukolíček (starosta Kozomín), Tomáš Lohniský (místostarosta Odolena Voda), Jiří Louček (starosta Zlončice), Václav Nováček (starosta Klíčany), Radim Novák (místostarosta Chvatěruby), Martin Jakoubek (vodohospodář regionu), Klára Rothová (Hlasy Kozomína z. s.), p. Toman (jezdecký areál sousedící se záměrem Mercedes Daimler. Starostové dalších okolních obcí se omluvili.

Všichni přítomní mimo starosty Kozomína Petra Koukolíčka shodně vyjádřili souhlasné stanovisko s omezením veškeré výstavby v lokalitě. Starosta Kozomína uvedl, že není proti rozšiřující se výstavbě, chce pouze řešit z toho vyplývající následky v podobě zvyšujícího se dopravního zatížení.

Zúčastnění se shodli na založení „sdružení“ stejného typu jako Stop Letišti Vodochody. Zastřešující obcí „sdružení“ byla zvolena obec Postřižín. Koordinátorkou „sdružení“ zvolena pí. Klára Rothová. K financování „sdružení“ budou sloužit příspěvky zasílané na nově založený transparentní účet. K připojení se do „sdružení“ bude sloužit přístupové memorandum, které zasílám v příloze. Zatím nevím, zda se připojí všechny v memorandu předepsané obce, protože si chtějí svůj vstup nechat potvrdit zastupitelstvem. Termín schválení zastupitelstvem byl dán do konce února.

Cílem „sdružení“ STOP HALÁM u D8 bude zapojení se do všech stupňů stavebního řízení ke všem záměrům v lokalitě, aby došlo v co největší míře k omezení výstavby v lokalitě nebo alespoň k zajištění co největších kompenzačních opatření.

Některé obce již mají stavební uzávěry, některé je připravují, dále řeší změny regulativ územních plánů.

Prosím Vás, abyste se seznámili s memorandem v příloze, projednali své přistoupení a neprodleně mne o úmyslu vašeho připojení informovali.

21. února má zasedat Výbor pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva Středočeského kraje. Máme se tohoto zasedání účastnit, bude více než důležité, abychom do té doby měli zajištěnou podporu od co nejvíce obcí a spolků.

Prosím Vás o šíření tohoto mailu dalším spolkům, jednotlivců nebo iniciativám, o kterých si myslíte, že by měli zájem se také zapojit.

Klára Rothová


#################################################################################################################

Společné memorandum
o vzájemné spolupráci obcí a spolků v rámci aktivit proti výstavbě komerčních objektů kolem dálnice D8 a silnice II/608 od katastru obce Zdiby po katastr obce Nová Ves

My, níže podepsaní starostové obcí a předsedové spolků ohrožených výstavbou komerčních objektů prohlašujeme:


1. Po pečlivé úvaze a na základě projednání v našich zastupitelstvech a výborech a uděleném mandátu v této záležitosti deklarujeme bezvýhradný nesouhlas s plánovanými záměry výstavby komerčních objektů kolem dálnice D8 a silnice II/608 od katastru obce Zdiby po katastr obce Nová Ves. Společně a jednotně budeme vystupovat proti výstavbě komerčních objektů. Využijeme všechny zákonné prostředky k tomu, abychom realizaci všech komerčních objektů zabránili, neboť jsme povinni bránit životní prostředí, zdraví a majetek našich občanů před negativními vlivy plánované výstavby.

2. Nové komerční záměry jsou umísťovány do hustě obydlené oblasti s přímými dopady na každodenní život mnoha tisíc našich občanů. Každá z předložených dokumentací navyšuje dopravní zatížení v oblasti, zmenšuje rozlohu vysoce bonitního půdního fondu ve Středočeském kraji, zvyšuje hluk, zvyšuje emise, zasahuje do vodního hospodářství regionu a celkově dochází ke zhoršení životního prostředí v regionu.

3. Plánovaná výstavba komerčních objektů by závažně zasáhla do života našich občanů a obcí samotných a znamenala by zastavení jejich rozvoje, případně likvidaci. Vzhledem k uvedenému je proto ve společném zájmu našich obcí a spolků, aby k realizaci těchto záměrů nikdy nedošlo. Z tohoto důvodu jsme se dohodli na této společné iniciativě a koordinovaném postupu.


V Postřižíně 28. 2. 2018

Bocková Jitka
Starosta, Dřínov

Exner Martin
Starosta, Nová Ves

Fiury Lucie
Starosta, Panenské Břežany

Fojtů Radim
Starosta, Postřižín

Hrdlička David
Starosta, Úžice

Koukolíček Petr
Starosta, Kozomín

Kučerová Lenka
Starosta, Veliká Ves

Kurhajec Ivo
Starosta, Klecany

Louček Jiří
Starosta, Zlončice

Nováček Václav
Starosta, Klíčany

Linda Kejmarová
Starosta, Chvatěruby

Plecitá Hana
Starosta, Odolena Voda

Sýkorová Vladimíra
Starosta, Máslovice

Volák Filip
Starosta, Veltrusy

Mikéska Jiří
Předseda, Hlasy Kozomína z. s.


Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: STOP HALÁM u D8

Příspěvek: # 11955Příspěvek kango »

Jenom se zeptám. Kde byli a co měli tak důležitého na práci zástupci naší obce, že se nezúčastnili? Myslím si, že naší obce se to velmi týká. Nebo dopadneme stejně jako s letištěm Václava Havla? Okolní obce dostávají kompenzace a Zdiby, nad kterými letadla létají stejně nemají ani korunu. Proč? Protože se při vzniku sdružení starosta Tvrdý nebo místostarosta Jurkeník neobtěžovali dojít na schůzku a připojit se za Zdiby.
Kango

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: STOP HALÁM u D8

Příspěvek: # 11956Příspěvek OSZ »

To, že dopravní infrastruktura ČR neodpovídá dopravnímu náporu kamiónů je zjevné (nekapacitní, nekvalitní, havarijní stav mostů, chybějící parkoviště) a bylo by žádoucí ji nejdříve dát do odpovídajícího stavu a potom teprve řešit to ostatní. Jinak u nás máme nejvíc skladů oproti Polsku či Maďarsku a myslím, že to již stačilo. Dopad na českou krajinu je hrůzný.

Odpovědět