Úklidová neděle bude dne 23.10.2011

OÚ Zdiby vyhlašuje akci "Úklidová neděle" dne 23.10.2011. Všechny nepotřebné věci z domácnosti i blízkého okolí shromážděte před svým bydlištěm. Obec zajistí odvoz odpadu do sběrného dvora. (pozn. leták je vyvěšen po obci a není na stránkách OÚ).

Uklidová neděle

 

Hejtman Rath se postavil proti obcím a veřejnosti

Praha, 11. 10. 2011 – Starostové měst a obcí sdružených v iniciativě STOP letišti Vodochody chápou včerejší souhlas rady Středočeského kraje s rozšířením letiště Vodochody jako zradu na občanech a pohrdání názory obyvatel i odborníků. Na dnešní tiskové konferenci, které se účastnili Petr Holeček, starosta města Kralupy nad Vltavou, Libor Lesák, místostarosta Kralup nad Vltavou, Vladimíra Sýkorová, starostka obce Máslovice, Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky a primátor Kladna a Martin Kupka, starosta obce Líbeznice, zároveň představili nejzávažnější připomínky měst a obcí, které jasně demonstrují, že letiště Vodochody není možné rozšířit. Zástupci obcí také ohlásili, že 18. 10. 2011 předloží věcné námitky k dokumentaci Ministerstvu životního prostředí a v kopii také hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi, aby se s nimi mohl podrobně seznámit.
Více o problematice letiště Vodochody  a pokračování tohoto článku naleznete zde.

 

Zasedání obecního zastupitelstva

 

Zasedání obecního zastupitelstva bude ve středu 19.10. 2011 od 18:00 hod.

zasedání zastupitelstva obce Zdiby ve společenském domě ve Veltěži bude 19.10.2011 od 18 hod
Návrh programu zasedání:
1. Schválení programu
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Informace o odstoupení z funkce zastupitele, slib nového zastupitele
5. Informace o činnosti orgánů obce
6. Dotazy, připomínky a podněty občanů
7. Smlouvy o zřízení věcného břemene
8. Poskytnutí daru SC Veltěž
9. Úprava rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatření č.4
10. Rozšíření kapacity školky
11. Výběr poskytovatele úvěrových služeb
12. Výkon služby Obecní policie Zdiby
13. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
Zastupitelstvo obce v působnosti Valné hromady Zdiby – reality, s.r.o.
14. Schválení změny Společenské smlouvy Zdiby-reality, s.r.o.

SDH Zdiby pořádá 15.10.2011 od 20:00 zábavu

SDH Zdiby Vás zve na tradiční "Hasičskou zábavu", která se koná v sobotu 15.10.2011 od 20:00 v sokolovně ve Veltěži. K tanci a poslechu hraje skupina Karavel. Vstupné 100,-Kč. Rezervace na tel. 777 232 568

Pozvánka

 


DRAKIÁDA v neděli 16.10.2011 od 15 hod

Opět nás navštíví skvělí letečtí modeláři ze Sedlce mj. i s  BOMBONDÉREM! (Pro ty, kteří nevědí....Bonbondér je model letadla, které shazuje na děti z výšky bonbony:-) Pouštění draků, dračí pětiboj, odměny pro všechny,...  Občerstvení v saloonu u Sajmáka. Draky s sebou!

Číst dál: DRAKIÁDA v neděli 16.10.2011 od 15 hod