SDH Zdiby pořádá 15.10.2011 od 20:00 zábavu

SDH Zdiby Vás zve na tradiční "Hasičskou zábavu", která se koná v sobotu 15.10.2011 od 20:00 v sokolovně ve Veltěži. K tanci a poslechu hraje skupina Karavel. Vstupné 100,-Kč. Rezervace na tel. 777 232 568

Pozvánka

 


Zasedání obecního zastupitelstva

 

Zasedání obecního zastupitelstva bude ve středu 19.10. 2011 od 18:00 hod.

zasedání zastupitelstva obce Zdiby ve společenském domě ve Veltěži bude 19.10.2011 od 18 hod
Návrh programu zasedání:
1. Schválení programu
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Informace o odstoupení z funkce zastupitele, slib nového zastupitele
5. Informace o činnosti orgánů obce
6. Dotazy, připomínky a podněty občanů
7. Smlouvy o zřízení věcného břemene
8. Poskytnutí daru SC Veltěž
9. Úprava rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatření č.4
10. Rozšíření kapacity školky
11. Výběr poskytovatele úvěrových služeb
12. Výkon služby Obecní policie Zdiby
13. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
Zastupitelstvo obce v působnosti Valné hromady Zdiby – reality, s.r.o.
14. Schválení změny Společenské smlouvy Zdiby-reality, s.r.o.

3. dopracování studie EIA – Tisková konference

Jasné NE dalšímu lákání PENTY pro Letiště Vodochody - více než 15 starostek a starostů obcí bojujících již několik let proti rozšíření letiště Aero Vodochody požaduje nová měření při reálných letových zkouškách se zatíženými letadly. Zároveň odmítá veřejný slib, ve kterém společnost Penta slibuje finančně kompenzovat noční lety, jež v minulosti opakovaně veřejně vyloučila........

Číst dál: 3. dopracování studie EIA – Tisková konference

DRAKIÁDA v neděli 16.10.2011 od 15 hod

Opět nás navštíví skvělí letečtí modeláři ze Sedlce mj. i s  BOMBONDÉREM! (Pro ty, kteří nevědí....Bonbondér je model letadla, které shazuje na děti z výšky bonbony:-) Pouštění draků, dračí pětiboj, odměny pro všechny,...  Občerstvení v saloonu u Sajmáka. Draky s sebou!

Číst dál: DRAKIÁDA v neděli 16.10.2011 od 15 hod

Nedělní mše

Od září je nový pořad nedělních bohoslužeb v naší farnosti. Pan farář Kuneš je schopen vtáhnout do mše i děti.
Přehled nedělních mší v obvodu Řk farnosti Odolena Voda:
8:00      Odolena Voda
9:30      Klecany
10:00    Líbeznice
1. neděle v měsíci 15:30 Zdiby
2. neděle v měsíci 15:30 Řež
1. sobota v měsíci  16:30 Klecany
(poslední neděle v měsíci jsou v 15:30 Hovorčovicích, ale zatím pro rekonstrukci nikoliv)