Jízdní řády autobusů platné od 11.12.2011

Jízdní řády jsou platné od 11.12.2011

 

Mikulášská besídka

Kaštánek Zdiby o.s. si dovoluje pozvat všechny na Mikulášskou besídku, která se koná v pátek dne 2.12.2011 od 16:00 hod v sokolovně ve Veltěži.

Pozvánka

Program rozvoje obce

Program rozvoje obce:
Připomínky a podněty k Programu rozvoje obce Zdiby posílejte prosím na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 6.11.2011.
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 16.2.2011 schválilo usnesením č.8/02/11:
Harmonogram přípravy Programu rozvoje obce pro roky 2012 – 2018.
Program rozvoje obce Zdiby bude strategický koncepční materiál, který bude definovat priority obce s cílem zajistit prosperitu obce, uspokojit potřeby jejích obyvatel a podpořit rozvoj podnikatelského sektoru.

Číst dál: Program rozvoje obce

Zasedání zastupitelstva obce Zdiby 16.11.2011

Zasedání zastupitelstva obce Zdiby ve společenského domě ve Veltěži ve středu 16.11.2011 od 18.00 hod
 
1. Volba zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Informace o činnosti orgánů obce
5. Dotazy, připomínky a podněty občanů
6. Prodeje a směny pozemků obce
7. Smlouvy o zřízení věcného břemene
8. Úprava rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatření č.5
9. Výstavba školky
10. Plán zimní údržby – aktualizace
11. Obecně závazná vyhláška – Zásady označování budov
12. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
Zastupitelstvo obce v působnosti Valné hromady Zdiby – reality, s.r.o.
13. Volba druhého jednatele společnosti
14. Volba dozorčí rady společnosti

Hudební kurzy Yamaha

Hudební kurzy Yamaha,  POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
Robátka a Rytmické kroky od 4 let ve středu od 14 a od 17hod.
MC Kaštánek, Prubežná 114, 250 66, Zdiby
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tel: 603336579, www.yamahaskola.cz
Pozvánka