Stanovisko Drasty

Včera ministerstvo životního prostředí vydalo stanovisko k záměru MZP298 - Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

Vydané stanovisko je NESOUHLASNÉ, poukazuje jak na značný odpor místních samospráv a občanských sdružení, tak na některé technické nedokonalosti.

Číst dál: Stanovisko Drasty

Přestavba MÚK Zdiby a navazujících úseků Prosecké radiály

Suchdol – Březiněves – Přestavba MÚK Zdiby a navazujících úseků Prosecké radiály"

Posuzovaným záměrem je přestavba Prosecké radiály v úseku MÚK Březiněves - MÚK Zdiby na dálniční standard a přestavba MÚK Zdiby včetně přestavby odvodňovacího systému.

Závěr zjišťovacího řízení - dokument a předávací definice

Nová cena vodného 2012

 

Spotřebitelé v Kladenském a Mělnickém regionu mohou očekávat od ledna novou cenu vodného a stočného

Společnost Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) oznámila ceny vodného a stočného platné pro rok 2012. Vodné se zvýší o 2,30 Kč/m3 na 42,70 Kč/m3  bez DPH, zatímco stočné o 1,7 Kč/m3 na celkových 31,40 Kč/m3 bez DPH, což je nárůst o 5,7%.

 

rok 2012 cena bez DPH cena se 14 % DPH 
 vodné

 42,70

    48,68

 stočné

 31,40

 35,80

 vodné a stočné

 74,10

 84,48

 

Číst dál: Nová cena vodného 2012

Ceny vodného 2012

Společnost Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) oznámila ceny vodného a stočného platné pro rok 2012.

Vodné se zvýší o 2,30 Kč/m3 na 42,70 Kč/m3  bez DPH, zatímco stočné o 1,7 Kč/m3 na celkových 31,40 Kč/m3 bez DPH, což je nárůst o 5,7%. Do konečné ceny na rok 2012 je nutné započítat zvýšenou sazbu DPH, která vzroste z 10% na 14%. Obyvatelé ve středních Čechách v regionu Kladenska a Mělnicka od ledna tak zaplatí celkovou cenu vodného a stočného ve výši 84,48 Kč včetně 14% DPH, což představuje za jeden litr vody o 0,7 haléře více než v roce 2011.

rok 2012 cena bez DPH cena se 14 % DPH 
 vodné

 42,70

    48,68

 stočné

 31,40

 35,80

 vodné a stočné

 74,10

 84,48

Číst dál: Ceny vodného 2012

Zápis do ZŠ Zdiby pro rok 2012/13

Zápis dětí do ZŠ Zdiby pro rok 2012/13 se koná 7.2.2012(děti ze školky Zdiby) a 8.2.2012(ostatní) od 13:00 do 16:00. Rodiče předloží u zápisu tyto doklady: rodný list dítěte nebo výpis z matriky a občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce). Ve vstupu do MŠ je možno se zapsat na určitou hodinu (7.2.2012).

Pozvánka.