Komorní koncert v Klecanech

Základní umělecké škola Klecany pořádá komorní koncert v podání Ludmila Štětinová - housle, Halka Klánská - klavír
Koncert se uskuteční v sále ZUŠ Klecany v úterý dne 31. ledna 2012 od 18 hodin
Program:
T. A. Vitali (1663-1745) - Chaconne
W. A. Mozart (1756-1791) - Sonáta F-dur
P. de Sarasate(1844-1908) - Zigeunerweisen (Cikánské melodie)
Vstupné pro výdělečně činné 50,- ostatní zdarma.
Koncert je vhodný pro děti.

Myslivecký bál

Myslivecké sdružení Zdiby - Klecany srdečně zve na myslivecký bál dne v sobotu 21.1.2012 v sále sokolovny ve Veltěži.

Pozvánka na ples

Pořad bohoslužeb o vánocích ve farnosti Odolena Voda

Pořad bohoslužeb o vánocích ve farnosti Odolena Voda:
 
24.12.
Líbeznice 15,30, 22,00 (půlnoční mše)
Odolena Voda 24,00
Klecany 24,00
 
25.12.
Odolena Voda 9,00
Klecany 9,30
Líbeznice 10,00
Hovorčovice 10,00
 
26.12.
Zdiby 11,00
Řež 15,30
 
31.12.
Líbeznice 16,00 (s Rybovou mší)
 
1.1. Nový rok
Odolena voda 8,00
Klecany 9,30
Líbeznice 10,00
Dne 1.1. 2012 (neděle) nebude mče v kostele Povýšení sv. Kříže ve Zdibech.

Obecně závazné vyhlášky

POZOR vstupují v platnost dvě obecně závazné vyhlášky!
 
OZV č. 2/2011 o místních poplatcích
 
OZV č. 3/2011 o platbách za TKO

 

Vánoční setkání v kostele 24.12.2011

Kaštánek Zdiby o.s. pořádá v sobotu 24.12.2011 od 14:00 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže ve Zdibech "Vánoční setkání".
Program: vánoční setkání s panem farářem (sváteční modlitba, koledy, svíčky a samozřejmě příjemná sváteční atmosféra). Vánoční koncert od 15:00
Všichni, kdo se chtějí setkat,prohlédnou si vystavený betlém,zazpívat si společně koledy,zkrátka společně prožít sváteční vánoční chvíle jsou zváni, očekáváni a vítáni.
Vánoční setkání