Nezastavil vám autobus na zastávce - hlášení

Nezastavil Vám opět autobus na zastávce? Dle našeho zjištění je nutné si poznamenat – číslo linky autobusu, čas kdy nezastavil a zastávku. Evidenční číslo vozu není nutné, ale je přínosné.

Dále si otevřete stránky www.ropid.cz v sekci „Kontakty“, a dále v „Podněty a připomínky“ vyplníte stížnost.

Jednání zastupitelstva ke zprávě o uplatňování ÚP 23.11.2016 od 16hod.

Je předběžně ohlášeno, že dne 23.11.2016 od 16hod by se v sokolovně ve Veltěži mělo konat zastupitelstvo, kde se bude předkládat zpráva o uplatňování ÚP (se zpožděním více jak půl roku).

Lampiónový průvod 28.10.2016

HÁTA divadlo 11.11.2016 od 19hod v sokolovně

Zasedání zastupitelstva se koná dne 26.10.2016 od 17:00 hod ve společenském domě ve Veltěži.

Zasedání zastupitelstva se koná dne 26.10.2016 od 17:00 hod ve společenském domě ve Veltěži.

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Nástavba ZŠ na budově MŠ Zdiby, podání dotace (Tvrdý, Jurkeník)
3. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2014 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst č. S-3496/REG/2014 ze dne 15.12.2014 (Tvrdý)
4. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Sedlec (Wachtl, Tvrdý)
5. OZV č. 3/2015 – o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Zdiby (Tvrdý)
6. Přistoupení obce Zdiby do Sdružení místních samospráv ČR (Tvrdý)
7. Zásady zpracování a vydávání periodika
Zdibský zpravodaj (Ing. Žáček)
8. Volba přísedící Okresního soudu Praha – východ (Tvrdý)
9. Rozpočtové opatření (Jurkeník, Cibulková, Tvrdý)
10. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý)
11. Závěr