Ples v sokolovně 21.1.2017 od 20:00hod

Zasedání zastupitelstva se koná dne 21.12.2016 od 16:00 hod v sokolovně ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 21.12.2016 od 16:00 hod v sokolovně ve Veltěži.

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Zpráva o uplatňování územního plánu Zdib (Ing. Žáček)
3. Podání žádosti o dotaci na projekt "Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Zdiby a vybudováni varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Zdiby (Wachtl, Tvrdý)
4. Projednání Zprávy auditora za rok 2015 a Zpráv o daňové kontrole za roky 2012 a 2013 týkajících se hospodaření Obec Zdiby – reality s.r.o. (Ing. Smetana) a dohoda o vyrovnání vzájemných závazků s Obec Zdiby reality s.r.o. (Tvrdý)
5. Revokace usnesení č. 16/7/2013 o nabytí pozemku p.č. 35/15 k.ú. Brnky od ÚZSVM ČR (Jurkeník)
6. Odkoupení pozemků 83/103, 83/81 k.ú. Přemýšlení, obec Zdiby do vlastnictví obce (Ing. Žáček)
7. Veřejnoprávní smlouva s obcí Husinec - přestupková řízení (Tvrdý)
8. Rozpočtové opatření č. 5 (Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
9. Rozpočet obce Zdiby na rok 2017 (Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
- podpora projektu rekonstrukce sokolovny TJ Sokol Veltěž
10. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2014 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst č. S-3496/REG/2014 ze dne 15.12.2014 (Tvrdý)
11. Věcná břemena (Jurkeník)
12. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý)
13. Architektonická soutěž o návrh řešení dopravní situace v obci Zdiby a na severním příjezdu do Prahy (Česnek)
14. Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro projekt - Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby (Ing. Žáček)
15. Záměr obce - prodej a směna pozemků (Jurkeník)
16. Závěr

Vodné a stočné pro rok 2017

Vánoční program v kostele 2016