Voříškiáda ve Zdibech 19.5.

Voříškiáda ve Zdibech

Pozvánka

 

závody šlapacích 14.4.2012 od 13.30 v Klecánkách

 

První závody šlapacích aut v letošním roce se uskuteční 14.4.2012 od 13.30 v Klecánkách u přívozu

Registrace závodníků od 13:30 hod., první závod startuje ve 14 hod.Startovné je 60,- Kč. Závody jsou určené nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Nosnost šlapacích aut je omezena do 140 kg. Pevná obuv a ochranná přilba (cyklistická) podmínkou!
Trampolína pro závodníky zdarma a bohatý doprovodný program.
Obrázek

 

Oslava Velikonoc 2012 v naší farnosti

Oslava Velikonoc v naší farnosti

Zasedání obecního zastupitelstva dne 28.3.2012 od 18.00hod

Zasedání obecního zastupitelstva dne 28.3.2012 od 18.00hod ve společenském domu ve Veltěži
Návrh programu zasedání:
1. Volba zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Informace o činnosti orgánů obce
5. Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby a Obvodního oddělení Policie ČR – Odolena Voda
6. Smlouvy o zřízení věcného břemene
7. Plán investic
8. Střednědobý rozpočtový výhled
9. Záměr na směnu pozemků
10. Návrhy smluv o věcném břemenu ve prospěch obce – komunikace a kanalizace
11. Prodeje a směny pozemků
12. Přehled žádostí o dotace
13. Kulturní dům Veltěž – možnost využití
14. Pořizovatel územního plánu
15. Plánovací smlouva OD Tesco
16. Úprava rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatření č.1
17. Kulturní akce
18. Žádost o odkoupení kanalizačního a vodovodního řadu od společnosti GONDRAND Invest a.s.
19. Žádost o poskytnutí finančního daru MS Zdiby – Klecany
20. Dotazy, připomínky a podněty občanů
21. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů