Vánoční program v kostele 2016

Zasedání zastupitelstva se koná dne 23.11.2016 od 16:00 hod v sokolovně ve Veltěži - ZRUŠENO

Zasedání zrušeno z důvodu nemoci jednoho zastupitele - pana starosty.

Zasedání zastupitelstva se koná dne 23.11.2016 od 16:00 hod v sokolovně ve Veltěži.

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1.   
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2.    Zpráva o uplatňování územního plánu Zdib (Ing. Žáček)
3.    Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2014 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst č. S-3496/REG/2014 ze dne 15.12.2014 (Tvrdý)
4.    Přistoupení obce Zdiby do Sdružení místních samospráv ČR (Tvrdý)
5.    Žádost o podání dotace – zateplení staré MŠ (Jurkeník)
6.    Podání žádosti o dotaci na projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Zdiby a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Zdiby“ (Wachtl, Tvrdý)
7.    Revokace usnesení č. 16/7/2013 (Jurkeník)
8.    Odkoupení pozemků  83/103 , 83/81 k.ú.Přemyšlení, obec Zdiby do vlastnictví obce (Ing. Žáček)
9.    Rozpočtové opatření č. 5 (Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
10.    Věcná břemena (Jurkeník)
11.    Projednání Zprávy auditora za rok 2015 a Zpráv o daňové kontrole za roky 2012 a 2013 týkajících se hospodaření Obec Zdiby – reality s.r.o. (Ing. Smetana)
12.    Architektonická soutěž o návrh řešení dopravní situace v obci Zdiby a na severním příjezdu do Prahy (Česnek)
13.    Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý)
14.    Závěr

Advent na zámku Zdiby 27.11.2016 od 14:00

Mikulášská v sokolovně Veltěž 2.12.2016 od 16hod.

Tvořivá dílna 22.11.2016