Voříškiáda 20.5.2017

plakat

Očkování proti vzteklině 20.5.2017

Setkání sousedů nad Prahou 27.5.2017

Ve Zdibech u příležitosti bude Výstava ve špejcharu a výtvarná dílna (10.00 – 12.00)

Sousedi

Zasedání zastupitelstva se koná dne 12.5.2017 od 16:00 hod ve společenském domě ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 12.5.2017 od 16:00 hod ve společenském domě ve Veltěži

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Schválení účetní závěrky obce Zdiby – reality s.r.o. (Tvrdý,
Ing. Jordanov, Jurkeník, Cibulková)
a) Zastupitelstvo v působnosti valné hromady
b) Schválení účetní závěrky zastupitelstvem
3. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zdiby (Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
4. Schválení účetní závěrky Obec Zdiby (Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
5. Schválení závěrečného účtu Obec Zdiby (Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
6. Smlouvy o zřízení věcného břemene (Jurkeník)
a) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s Romanem Svitákem
b) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch České telekomunikační infrastruktury
7. Dotace pro TJ Sokol Veltěž - ,,Rekonstrukce Sokolovny“ – Schválení smlouvy (Tvrdý)
8. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý)
9. Závěr

Zasedání zastupitelstva se koná dne 26.4.2017 od 16:30 hod ve společenském domě ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 26.4.2017 od 16:30 hod ve společenském domě ve Veltěži

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:

1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Informace o činnosti orgánů obce (Tvrdý)
3. CZ - Vybudování nástavby ZŠ na budově MŠ - Zdiby, viz Usnesení č. 4/2/2017 (Tvrdý)
4. Věcná břemena (Jurkeník)
a) parc.č. 488/2 k.ú. Zdiby
b) parc.č. 114/3 k.ú. Brnky
c) parc.č. 254/3, 252/9, 252/10, 483/2, 240/1 k.ú. Zdiby
d) parc.č. 114/3 k.ú. Brnky
5. Prodej pozemku parc.č. 491/12 k.ú. Zdiby (Jurkeník)
6. Dotace pro TJ Sokol Veltěž - "Rekonstrukce Sokolovny"
7. Závěr

4a) = 4d) ... ano takto je to v pozvánce