Uzavření OÚ Zdiby pro veřejnost 30.3.2017

Dne 30.3.2017 bude z důvodu účasti zaměstnanců na školení Obecní úřad Zdiby uzavřen. Děkujeme za pochopení

Zápis dětí do MŠ a ZŠ na rok 2017/2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDIBY

MŠ si Vás dovoluje pozvat na zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018. Zápis se koná 4. 5. 2017 od 8.00 – 11.00 hod a od 13.30 - 16.00 hod ve budově staré MŠ - školní jídelna.
Rodiče předloží u zápisu tyto doklady (formuláře ke stažení):
1) Rodný list dítěte
2) Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
3) Doklad od lékaře o provedení stanovených pravidelných očkováních žadatele

****************************************
ZŠ Vás zve na zápis dětí do první třídy pro školní rok 2017/2018. Zápis se koná 26. a 27. dubna 2017 od 14:00 do 16:30 hod.

K zápisu se, prosím, hláste na tel. čísle 284 890 704 ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 9.00 hod.

Rodiče předloží u zápisu tyto doklady:
Rodný list dítěte nebo výpis z matriky
Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

Základní škola a Mateřská škola Zdiby, okres Praha - východ
U Školy 48, 250 66 ZDIBY, okres Praha-východ
Tel./Fax: 284 890 704, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kritéria přijímacího řízení k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018:
1. Dítě má místo trvalého pobytu v obci Zdiby
2. Dítě, jehož sourozenec je žákem ZŠ Zdiby.

Ve Zdibech dne 20. 2. 2017 Mgr. Ludmila Koktanová ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zdiby, příspěvkové organizace

Číst dál: Zápis dětí do MŠ a ZŠ na rok 2017/2018

Sokol Veltěž získal dotaci na rekonstrukci sokolovny!!!

Naprosto úžasná zpráva pro všechny nejen členy našeho Sokola Veltěž - pod dlouhých letech nám byla přiklepnuta dotace na rekonstrukci sokolovny ve výši 5.789.000,-, když se přidá schválená dotace (12/2016) obce ve výši 1mil a vlastní prostředky, budeme mít sokolovnu ve výborném stavu.

Viz odkaz na MŠMT.

Haly GOODMAN opět v akci!

Čas nás velmi tlačí - lhůta do 19.4.2017! Pro diskuzi je otevřeno téma na fóru.ZDE NAJDETE VEŠKEROU NOVOU DOKUMENTACI ke kauze Goodman:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ na životní prostředí v k.ú. Zdiby
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám v souladu se zněním § 8 odst. 2) zákona zasílá dokumentaci vlivů záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ na životní prostředí (dále jen dokumentace), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 5) zákona, dle přílohy č. 4 k zákonu.
(Kompletní zásilka Dokumentace EIA obsahuje 1x svazek samotné „dokumentace“ (text), svazek „Přílohy“ a 1x CD na kterém je kromě celé kompletní dokumentace EIA též video „Mikrosimulace řešení dopravy na křižovatkách v okolí záměru“)
Oznamovatelem záměru je firma Goodman Czech Republic s.r.o., Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1.
Oprávněným zástupcem oznamovatele je Atelier 6, s.r.o., Rokycanova 652/30,130 00 Praha 3.

Číst dál: Haly GOODMAN opět v akci!

Maškarní zábava 18.3.2017