Setkání sousedů nad Prahou 27.5.2017

Ve Zdibech u příležitosti bude Výstava ve špejcharu a výtvarná dílna (10.00 – 12.00)

Sousedi

Zasedání zastupitelstva se koná dne 26.4.2017 od 16:30 hod ve společenském domě ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 26.4.2017 od 16:30 hod ve společenském domě ve Veltěži

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:

1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Informace o činnosti orgánů obce (Tvrdý)
3. CZ - Vybudování nástavby ZŠ na budově MŠ - Zdiby, viz Usnesení č. 4/2/2017 (Tvrdý)
4. Věcná břemena (Jurkeník)
a) parc.č. 488/2 k.ú. Zdiby
b) parc.č. 114/3 k.ú. Brnky
c) parc.č. 254/3, 252/9, 252/10, 483/2, 240/1 k.ú. Zdiby
d) parc.č. 114/3 k.ú. Brnky
5. Prodej pozemku parc.č. 491/12 k.ú. Zdiby (Jurkeník)
6. Dotace pro TJ Sokol Veltěž - "Rekonstrukce Sokolovny"
7. Závěr

4a) = 4d) ... ano takto je to v pozvánce

OBČANSKÁ INICIATIVA STOP HALY GOODMAN - podpisové archy

Vážení přátelé, občané obce Zdiby i přilehlého okolí, vážené spolky, vážení podporovatelé.

Od pondělí 3.4.2017 jsou pro OBČANY otevřeny dvě podpisová místa k vyjádření se v kauze Goodman.

Je možné podepsat následující:

1) Negativní vyjádření veřejnosti do řízení EIA - tedy do řízení, kde se posuzují vlivy záměru Goodman na naše životní prostředí
(PODEPSAT JE MOŽNÉ JEN DO 18.4.2017 do konce otevírací doby - PAK STÁHNEME - 19.4.2017 JE KONEC LHŮTY!!)

2) Petici - adresovanou Ministerstvu životního prostředí ČR
(ZŘEJMĚ NECHÁME K PODPISU O NĚCO DÉLE NEŽ DO 18.4.2017- JEŠTĚ BLÍŽE UPŘESNÍME)

3) Petici - adresovanou Středočeskému kraji
(ZŘEJMĚ NECHÁME K PODPISU O NĚCO DÉLE NEŽ DO 18.4.2017- JEŠTĚ BLÍŽE UPŘESNÍME)

KDO SE CHCE CELKOVĚ VYJÁDŘIT NEGATIVNĚ, JE IDEÁLNÍ, POKUD PODEPÍŠE VŠECHNY 3 LISTINY!!

Podpisová místa najdete ZDE:
1) v Cukrárně ve Zdibech ( v ul. Průběžná č.p. 154)

2) v pekárně ve Zdibech ( v ul. Za Sokolovnou č.p. 159)

NYNÍ PŘICHÁZÍ VAŠE CHVÍLE, KDY I VY MŮŽETE NAŠE ÚSILÍ PODPOŘIT!
Prosíme, abyste důsledně vyplňovali všechny kolonky na podpisových listech!

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI POMOC!!

OBČANSKÁ INICIATIVA STOP HALY GOODMAN

http://www.stophaly.nazory.cz/
https://www.facebook.com/stophaly.nazory.cz/

Cesta za pokladem čarodějnic 30.4.2017

Zasedání zastupitelstva se koná dne 11.4.2017 od 17:00 hod v sokolovně ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 11.4.2017 od 17:00 hod v sokolovně ve Veltěži

Program zasedání - oficiální pozvánka

Svoláno na základě žádosti

Návrh programu:

1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Projednání stanoviska obce k dokumentaci EIA "GOODMAN ZIDBY LOGISTIC CENTRE"
3. Závěr