Zasedání zastupitelstva se koná dne 9.6.2017 od 16:00 hod v sokolovně ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná v pátek dne 9.června 2017 od 16:00 hodin v sokolovně ve Veltěži.
Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Účetní závěrka obec Zdiby – reality s.r.o. 2016 ( Ing. Jordanov)
a) Zastupitelstvo v působnosti valné hromady
b) Projednání zastupitelstvem
3. Schválení závěrečného účtu Obec Zdiby 2016 (Tvrdý, Cibulková) přerušeno 12.5.17
4. Výzva k připojení ke školskému obvodu (Tvrdý)
5. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý, Jurkeník)
6. Závěr

Den s rodinou 27.5.2017

Očkování proti vzteklině 20.5.2017

Voříškiáda 20.5.2017

plakat

Zasedání zastupitelstva se koná dne 12.5.2017 od 16:00 hod ve společenském domě ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 12.5.2017 od 16:00 hod ve společenském domě ve Veltěži

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Schválení účetní závěrky obce Zdiby – reality s.r.o. (Tvrdý,
Ing. Jordanov, Jurkeník, Cibulková)
a) Zastupitelstvo v působnosti valné hromady
b) Schválení účetní závěrky zastupitelstvem
3. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zdiby (Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
4. Schválení účetní závěrky Obec Zdiby (Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
5. Schválení závěrečného účtu Obec Zdiby (Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
6. Smlouvy o zřízení věcného břemene (Jurkeník)
a) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s Romanem Svitákem
b) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch České telekomunikační infrastruktury
7. Dotace pro TJ Sokol Veltěž - ,,Rekonstrukce Sokolovny“ – Schválení smlouvy (Tvrdý)
8. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý)
9. Závěr