Dětský svět - Bazárek Klapkova 57 - nově otevřeno

Zasedání zastupitelstva se koná dne 20.2.2017 od 17:00 hod ve společenském domě ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 20.2.2017 od 17:00 hod ve společenském domě ve Veltěži
Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:

1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Odkoupení pozemků 83/103, 83/81 k.ú. Přemýšlení, obec Zdiby do vlastnictví obce (Ing. Žáček)
3. Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro projekt - Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby (Ing. Žáček)
4. Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby - zadávací dokumentace, výběr zhotovitele (Ing. Žáček)
5. Vybudování nástavby ZŠ na budově MŠ - Zdiby - veřejná zakázka (Tvrdý)
6. Věcná břemena (Jurkeník)
7. Pořízení nové hasičské cisterny - dotace (Tvrdý)
8. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý)
9. Závěr

Výběr poplatků za popelnice a psa 2017

1.     Platba TKO na rok 2017 pro občany trvale bydlící v obci Zdiby

Termín : 04.1.2017 – 28.2.2017

Částka : 500,- Kč/osobu

Po zaplacení obdržíte na obecním úřadě známku na vývoz nádoby.

 

2.     Platba TKO na rok 2017 za rekreační objekty

Termín : 04.1.2017 – 28.2.2017

Částka : 500,- Kč/objekt

 

Číslo účtu :                                             2623201/0100

Částka za rekreační objekt :                       500,- Kč/rok

Poplatek za vývoz u rekreačního objektu :  + 1.025,- Kč/rok

Variabilní symbol :                  1117

Specifický symbol :                  katastrální území + evidenční číslo chaty

                                                   (včetně nuly)

k.ú. Přemyšlení :                     5

k.ú. Zdiby :                            7

k.ú. Brnky :                            8

 

Do poznámky : adresa rekreačního objektu, jméno vlastníka

 

Vzor : platba za TKO rok 2017 za chatu evidenční číslo 0135 v ulici Bojínkova, k.ú. Brnky, majitel Josef Novák – variabilní symbol 1117, specifický symbol 80135, do zprávy pro příjemce: Bojínkova, Novák

 

Důležité : neidentifikovatelná platba bude vrácena zpět a plátce této platby bude veden jako dlužník !!!

 

Platnost známky na rok 2016 končí dnem 28. 2.2017

 

3.      Poplatek za psa na rok 2017

Termín : 04.1.2017 – 30.6.2017

Částka : 350,- Kč/pes, další pes 450,-Kč, pokud je pes čipovaný, sleva 150,- Kč po dobu 3 let.

Pokud je majitel psa senior : poplatek 200,- Kč/pes, další pes 300,-Kč

 

Platby lze hradit v hotovosti i platební kartou na pokladně OÚ Zdiby, složenkou nebo bankovním převodem na číslo účtu: 2623201/0100.

 

Úřední hodiny pokladny pro výběr poplatků :

 

Pondělí :    8.00 – 12.00             13.00 – 18.00

Úterý :      8.00 – 12.00               

Středa :    8.00 – 12.00             13.00 – 17.00

Čtvrtek :   8.00 – 12.00            

Masopust 25.2.2017

Letošní masopustní obchůzka se bude konat v sobotu 25. února. Těšíme se na vaši účast a na vaše nové masky. Naše tradiční masky jsou též pro řadu z vás připraveny na místě srazu. Věříme, milí sousedé a sousedky, že nám opět zachováte přízeň a uvítáte nás u svých vrátek.

 

Lídl - oficiální otevření

Supermarket Lídl v naší obci měl být otevřen již v lednu, nyní se očekává otevření v pondělí 6.2.2017. Termín není ještě potvrzen.