Omezení provozu v ulici Šulkovna

Omezení provozu v ulici Šulkovna ve dnech 6.-9.3.2017

Upozorňujeme občany , že ve dnech 6.-9.3.2017 bude omezen provoz v ulici Šulkovna takto:
6.3.2017               – přípravné práce, opravy děr v podloží – omezený pohyb vozidel v celé ulici
7. a 8.3.2017       – pokládání asfaltového koberce v dohodnutém úseku – pohyb vozidel v tomto úseku v uvedeném časovém rozmezí (9.00 – 20.00) není možný
9.3.2017               – dokončovací práce, úklid – pohyb vozidel možný s mírným omezením
Omezení bude vždy od 9,00 do 20,00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Zasedání zastupitelstva se koná dne 20.2.2017 od 17:00 hod ve společenském domě ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 20.2.2017 od 17:00 hod ve společenském domě ve Veltěži
Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:

1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Odkoupení pozemků 83/103, 83/81 k.ú. Přemýšlení, obec Zdiby do vlastnictví obce (Ing. Žáček)
3. Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro projekt - Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby (Ing. Žáček)
4. Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby - zadávací dokumentace, výběr zhotovitele (Ing. Žáček)
5. Vybudování nástavby ZŠ na budově MŠ - Zdiby - veřejná zakázka (Tvrdý)
6. Věcná břemena (Jurkeník)
7. Pořízení nové hasičské cisterny - dotace (Tvrdý)
8. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý)
9. Závěr

Dětský svět - Bazárek Klapkova 57 - nově otevřeno

Masopust 25.2.2017

Letošní masopustní obchůzka se bude konat v sobotu 25. února. Těšíme se na vaši účast a na vaše nové masky. Naše tradiční masky jsou též pro řadu z vás připraveny na místě srazu. Věříme, milí sousedé a sousedky, že nám opět zachováte přízeň a uvítáte nás u svých vrátek.