Zasedání zastupitelstva se koná dne 15.6.2017 od 17:00 hod v sokolovně ve Veltěži

Pozvánka na zasedání zastupitelstva podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná ve čtvrtek dne 15.června 2017 od 17:00hodin v sokolovně ve Veltěži.
Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2.VZ - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro akci “Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“  (ing. Žáček)
3.VZ - Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby (ing. Žáček)
4.Věcná břemena (Jurkeník)
5.OZV 1/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Zdiby (Tvrdý)
6.Závěr

Noc kostelů 9.6.2017

 

Přednáška doc. Lukáše Matouška s projekcí dobových vyobrazení hudebních nástrojů

  1. června 2017 v 18:30 hodin v klecanském kostele v rámci Noci kostelů.

      Na co se hrálo ve středověku?

            Dodnes jsme obklopeni mnoha uměleckými projevy tvůrců z doby vrcholného středověku. Jako naprostou samozřejmost vnímáme gotické katedrály, nádherné gotické deskové malířství a sochy, známe i poezii středověkých trubadúrů, truvérů nebo minnesängrů,

Číst dál: Noc kostelů 9.6.2017