Haly GOODMAN opět v akci!

Čas nás velmi tlačí - lhůta do 19.4.2017! Pro diskuzi je otevřeno téma na fóru.ZDE NAJDETE VEŠKEROU NOVOU DOKUMENTACI ke kauze Goodman:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ na životní prostředí v k.ú. Zdiby
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám v souladu se zněním § 8 odst. 2) zákona zasílá dokumentaci vlivů záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ na životní prostředí (dále jen dokumentace), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 5) zákona, dle přílohy č. 4 k zákonu.
(Kompletní zásilka Dokumentace EIA obsahuje 1x svazek samotné „dokumentace“ (text), svazek „Přílohy“ a 1x CD na kterém je kromě celé kompletní dokumentace EIA též video „Mikrosimulace řešení dopravy na křižovatkách v okolí záměru“)
Oznamovatelem záměru je firma Goodman Czech Republic s.r.o., Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1.
Oprávněným zástupcem oznamovatele je Atelier 6, s.r.o., Rokycanova 652/30,130 00 Praha 3.

Číst dál: Haly GOODMAN opět v akci!

Sokol Veltěž získal dotaci na rekonstrukci sokolovny!!!

Naprosto úžasná zpráva pro všechny nejen členy našeho Sokola Veltěž - pod dlouhých letech nám byla přiklepnuta dotace na rekonstrukci sokolovny ve výši 5.789.000,-, když se přidá schválená dotace (12/2016) obce ve výši 1mil a vlastní prostředky, budeme mít sokolovnu ve výborném stavu.

Viz odkaz na MŠMT.

Dětský karneval 18.3.2017 od 15:00