Zdibský kotlík 5.8.2017

Přerušení dodávek elektřiny 23.6.2017

Po silné bouři ČEZ odstraňuje své poruchy a jako obyvatelé obce Zdiby máme očekávat znovupřipojení okolo 12hod. Nárok na uplatňování škod (vyteklé mrazáky) mít nebudeme pokud bude termín dodržen.

Prezentace studie na rozšíření ZŠ 22.6.2017 od 17hod.

Zasedání zastupitelstva se koná dne 15.6.2017 od 17:00 hod v sokolovně ve Veltěži

Pozvánka na zasedání zastupitelstva podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná ve čtvrtek dne 15.června 2017 od 17:00hodin v sokolovně ve Veltěži.
Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2.VZ - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro akci “Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“  (ing. Žáček)
3.VZ - Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby (ing. Žáček)
4.Věcná břemena (Jurkeník)
5.OZV 1/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Zdiby (Tvrdý)
6.Závěr