Zasedání zastupitelstva se koná dne 9.6.2017 od 16:00 hod v sokolovně ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná v pátek dne 9.června 2017 od 16:00 hodin v sokolovně ve Veltěži.
Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Účetní závěrka obec Zdiby – reality s.r.o. 2016 ( Ing. Jordanov)
a) Zastupitelstvo v působnosti valné hromady
b) Projednání zastupitelstvem
3. Schválení závěrečného účtu Obec Zdiby 2016 (Tvrdý, Cibulková) přerušeno 12.5.17
4. Výzva k připojení ke školskému obvodu (Tvrdý)
5. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý, Jurkeník)
6. Závěr