Zasedání zastupitelstva se koná dne 12.5.2017 od 16:00 hod ve společenském domě ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 12.5.2017 od 16:00 hod ve společenském domě ve Veltěži

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Schválení účetní závěrky obce Zdiby – reality s.r.o. (Tvrdý,
Ing. Jordanov, Jurkeník, Cibulková)
a) Zastupitelstvo v působnosti valné hromady
b) Schválení účetní závěrky zastupitelstvem
3. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zdiby (Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
4. Schválení účetní závěrky Obec Zdiby (Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
5. Schválení závěrečného účtu Obec Zdiby (Tvrdý, Jurkeník, Cibulková)
6. Smlouvy o zřízení věcného břemene (Jurkeník)
a) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s Romanem Svitákem
b) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch České telekomunikační infrastruktury
7. Dotace pro TJ Sokol Veltěž - ,,Rekonstrukce Sokolovny“ – Schválení smlouvy (Tvrdý)
8. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý)
9. Závěr