Zasedání zastupitelstva se koná dne 20.2.2017 od 17:00 hod ve společenském domě ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 20.2.2017 od 17:00 hod ve společenském domě ve Veltěži
Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:

1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Odkoupení pozemků 83/103, 83/81 k.ú. Přemýšlení, obec Zdiby do vlastnictví obce (Ing. Žáček)
3. Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro projekt - Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby (Ing. Žáček)
4. Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby - zadávací dokumentace, výběr zhotovitele (Ing. Žáček)
5. Vybudování nástavby ZŠ na budově MŠ - Zdiby - veřejná zakázka (Tvrdý)
6. Věcná břemena (Jurkeník)
7. Pořízení nové hasičské cisterny - dotace (Tvrdý)
8. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý)
9. Závěr